Een eerbetoon

Een eerbetoon aan de oppaskat ...

eerbetoon 

La Haye

wbp

La Haye

we zwolgen zomer in het Westbroekpark
de zon was gul en uiterst vastberaden
de picknickmand was mee en overladen
met stokbrood, rode wijnen, verse kwark

de kazen uit het land van Jeanne d’ Arc
een glas cognac was ook niet te versmaden
de Franse slag en zalig zonnebaden
La Haye als de Provence of de Camarque

de rozen toonden trots hun haute couture
het park als paradijs voor stadsnomaden
clochards verdwaald op Haagse kronkelpaden
de vogels floten fier hun partituur

wie reist nog naar de verre Côte d’ Azur
we misten slechts het lied van de cicaden

wbp 

wbp 

Een vreselijke ontdekking

Een 'ouwetje' uit de serie Herenleed ...

Een vreselijke ontdekking

 

dat mannen korter leven is een feit

zij moeten immers heel hun leven beulen

met zware lasten op de schouders zeulen

geen wonder dat zo’n stakker eerder slijt

 

ook vallen zij vaak jeugdig in de strijd

je ziet hun knoken op het slagveld smeulen

terwijl de vrouwen met de vijand heulen

want zaad is zaad, geen tijd voor somberheid

 

het mannenleven is een aardse hel

oh God, U laat dit allemaal passeren

nog nooit gaf U een teken van berouw

 

U dompelt ons in kommer en in kwel

en richt Uw woede louter tegen heren

het kan niet anders God: U bent een Vrouw

Benauwend

benauwend

Vandaag begint de Ronde van Frankrijk 2016

Vandaag begint de Ronde van Frankrijk weer, tijd voor een wielergedicht:

De knecht

de roem is als de dauw en zal niet hechten
jij sluit het hek of zeult met een bidon
je levensweg (kasseien en beton)
valt slechts met onderdanigheid te slechten

om kruimels mag je in de schaduw vechten
de goden vangen stralen van de zon
de wielerwetten kennen geen pardon
een rode gloed onthult verbleekte knechten

de laagsten mogen nooit naar boven trappen
maar trappen zwijgzaam tegen elke col
na diepe dalen zullen kloven dagen

gebrek aan kracht geeft kracht om af te stappen
de achterwielen voor je slaan op hol
de dood zit naast je in de bezemwagen

(uit de bundel 'Gedichten uit de bezemwagen' - 2015 - Nederlandse Sportboeken Club )

Hekeldicht tegen de halsbandparkiet

Of Guido er Gezelle er blij mee zou zijn? We zullen het nooit weten. Of het helpt tegen de verdere verspreiding van deze herriemaker en sloper? Nee, natuurlijk niet. Maar het lucht wel lekker op ...

pk

Klik hier voor een vergroting

Ollekebolleke

faunaleer

Vaderdag ... vaderleed

Vaderdag vandaag, tijd om even stil te staan bij al het vaderleed op de wereld ...

Vaderleed

ze is in hoogmoed niet te evenaren
hij is voor haar slechts donor van wat zaad
terwijl de stakker, zonder eigenbaat
aan haar de schone vreugd gunt van het baren

de filantroop, onmisbaar bij het paren
weet na zijn offer reeds: het is te laat
voor hem de zondeval in het kwadraat
de plagen, weemoed, wanhoop en de blaren

en na het kranig knippen van de streng
-jawel mevrouw, hij is niet te benijden-
ontpopt zijn schat zich tot het ware kreng

haar borsten zijn voor ‘Rupsje Nooitgenoeg’
en hem, ach goede god heb medelijden
hem wachten koude flessen in de kroeg

Zeeland tegen Den Haag 1-1

wapens
Boven het Haagse wapen, onder het Zeeuwse wapen

Een wedstrijdje hekeldichten tussen Zeeland en Den Haag valt te lezen op Het Hekelvers. Het gedicht over Zeeland is van mij, het gedicht over Den Haag is van Aaike Jordans. Uiteraard -ik vermeld het er voor de zekerheid maar bij- menen wij niets van ons gescheld. 

Zaterdag 18 juni ... Vlaggetjesdag

vis

Anti-haring 

daar ligt hij dan, ontdaan van kop en kieuwen
zo’n vissenlijk heet ook wel zeebanket
mijn God, wat cynisch … hoe verzin je het
ik walg weer als vanouds bij Hollands' nieuwe

je pakt hem bij zijn staart en laat hem zakken
dan glijdt hij tergend langzaam in je strot
voor velen vaak het toppunt van genot
ik zou hem liever bij het afval kwakken

en kijk eens goed, hij is nog rood van binnen
daar zit ook nog een flink stuk ruggengraat
nu krijgt mijn maag het werkelijk te kwaad
hoe kan een mens zo’n marteling verzinnen

“geen haring”, roep ik uiterst vastberaden
nog liever hap ik in een emmer maden

Het Zeeheldenkwartier

ruyter

Zeeheldenkwartier

ze hebben zich verzameld in de buurt
de geesten van gedecoreerde helden
die ooit op oceanen masten snelden
hoe vaardig werd het vlaggenschip bestuurd

Michiel de Ruyter zwijgt en Tasman tuurt
Van Brakel zal niet meer zeewaardig schelden
Piet Hein kan slechts vergeelde daden melden
geen kogel wordt door Tromp nog afgevuurd

de zeeën werden straten, kalm en oud
er valt geen storm of vijand te bestrijden
Van Speijk verloor het vuur van vroeger tijden
zijn horizon is nu geheel bebouwd

de brandewijn is op, de helden lijden
zelfs Barentsz rilt, hij had het nooit zo koud

(Afbeelding: Michiel de Ruyter door Ferdinand Bol - 1667. Gedicht uit de bundel 'Op zand en veen' uitgegeven door Woningstichting Haag Wonen -2015)

Ik ben böös

Niet uitsluitend het Duits, maar zeker ook het Turks is doorspekt met het umlautteken. Als ik 'sultan' Erdogan weer een keer boos zie zijn, dan zie ik a.h.w. ook de umlaut door de ruimte vliegen:

Ik ben böös

De sultan heeft weer last van lange tenen
Hij briest en krijst als het verwende kind
Dat op zijn weg wat hinder ondervindt
De rede ging, de waanzin lijkt verschenen

Hoe krijgt hij al die woorden uit zijn mond
De umlaut vliegt vaak vlammend in het rond

Verzoening

hij wacht weer bij de speeltuin op de hoek
de wind belaagt zijn onverzorgde haren
hij roept naar mij en wil me iets gebaren
ik wend mij af, terwijl ik hoorbaar vloek

ook ’s nachts kan hij zich aan mij openbaren
in steeds die oude regenjas en broek
een zwijgzaam en een ongenood bezoek
geduldig kan hij uren zitten staren

we deelden dan wel genen, de gedachten
verkozen niet dezelfde weg te gaan
hij heeft de klok al twaalf maal horen slaan
ik vind het nog te vroeg, ik laat hem wachten 

verzoening 

Marcel Verreck draagt 'Ik wens je' voor

31 mei 2016 - Wereld Niet Roken Dag - Roken is dodelijk!

teer

Teer

de dood komt in een rookwolk stiekem binnen
hij verft de longen langzaam schoorsteenzwart
dan richt hij al zijn pijlen op het hart
en gaat z’n sloperswerk pas echt beginnen

de roker zit nu bij de pakjes neer
zijn geest is zwak en ook zijn lijf blijkt teer

Even lekker ouderwets schelden ...

oma

Bodem

de wind is oppermachtig in het noorden
hij geselt de verloren graswoestijn
en buldert met beangstigend venijn
door stervende of doodgewaande oorden

waar nuchter de gesloten noorderlingen
totaal doorweekte klei amechtig knechten
en kale kromgebogen struiken vechten
aleer een trage dood ze zal bedwingen

de bodem van het verre wingewest
wordt door verblinde hoge Haagse heren
met ogen vol afstandelijk begeren
geplunderd als een weerloos vogelnest

en elders groeien nu de hoogste bomen
door wat aan erfgenamen werd ontnomen

bodem 

Het is maar een spelletje ...

Op de laatste speeldag van de competitie verloor Ajax het kampioenschap door 1-1 te spelen tegen laagvlieger De Graafschap. PSV ging nu met de eer strijken. Ajax-coryfee Sjaak Swart, ook bekend als Mister Ajax, uitte zich in een filmpje nogal onsportief en onvolwassen over deze onverwachte gebeurtenis. Dit hekeldichtje is een reactie op het verhaal van Sjaak Swart:

sj

bril-1 

De waarheid gezien door een Ajax-bril ... (ga naar 'lees verder') 

Lees verder...

Niet volgevreten waren we voldaan ...

 1

2

 

Je lichaam is van pure chocola ...

c1

c2

c3

Er ging toch iets mis bij het kopiëren ...

Kyocera

Het is hier vrijwel uitgestorven

dodo

Er rijdt een lege tram door 's-Gravenhage

trams

Verdwenen passagiers

er rijdt een lege tram door ’s-Gravenhage
onmerkbaar bijna, nauwelijks verlicht
de ramen en de deuren blijven dicht
in flauwe bochten kan hij schuchter klagen

de ouderwetse tram met aanhangwagen
doet alle dagen rusteloos zijn plicht
de eindeloze reis gaat doelgericht
langs sporen van verdrongen onbehagen

de waarheid wordt, als vroeger, bang ontweken
alleen de torenklokken kermen luid
de vierde mei, als doden mogen spreken
gaan deuren open, stapt de stilte uit

(uit de bundel 'Oude nozem' - 2009 - ISBN 978-90-815023-1-3)

4 mei 2016

Heinz (1929-1945)

de zerken staan voorbeeldig in ’t gelid
soldaten op gemillimeterd gras
de exercitie komt nog goed van pas
ook als het lijf de ziel niet meer bezit

hier rusten de ontheemde nazizwijnen
zij werden bij hun moeder weggerukt
of haastig uit de schoolbanken geplukt
de kronkels van de dood in rechte lijnen

hun noodlot was het om gehaat te worden
te sneuvelen als rot kanonnenvlees
dat men de duivel opgelucht mocht schenken

de zonen van op drift geraakte horden
naar wie je met de vinger immer wees
zal men ze op de vierde mei herdenken

(Uit de bundel 'Vijftig' - eigen beheer - 2003)

Er ligt een oude bunker onder 't zand

atlantikwall

Atlantikwall

er ligt een oude bunker onder ’t zand
men zegt: hij is vervallen en verlaten
toch hoorde ik er iemand zachtjes praten
een herfstdag, er was niemand op het strand

er ging een steen opzij, er kwam een hand
en even later zag ik twee soldaten
ze oogden traag, hun legerjas vol gaten
ze klommen over de betonnen rand

er huizen schuwe geesten in dit land
gerezen uit de schrijnen der fanaten
ze nemen ‘s nachts bezit van onze straten
en kalken vreemde tekens op een wand

atlantikwall 

Hekeldichten

links-rechts

Deze hekeldichten hebben 'De Valse Noot', een weblog voor hekeldichten, bereikt. Wilt u meer hekeldichten lezen, dat kan hier.

De trein naar het hiernamaals ...

pil

Regen!

regen

regen

Uit de bundel 'Vijftig' - eigen beheer - 2003

Denneweg

Denneweg

Gewone jongen

gj

gj gewonejongen

Zwaar

Zwaar gedicht

Hopeloos!

werkzoekende

10 april 2016 Parijs - Roubaix

pr
 
Parijs-Roubaix
 
kasseien, regen, kou … een helse reis
‘La douce France’ ligt niet in het noorden
de beulen die hun eigen lijf vermoorden
betalen voor hun brood de hoogste prijs

ontvluchten zij een volger met een zeis
of is hier sprake van een groep gestoorden
die malend deze troosteloze oorden
verwisselt met het aardse paradijs
 
de winnaar juicht, krijgt knuffels van een miss
en schudt blijmoedig uitgestoken handen
vol onbegrip aanschouw ik het festijn

de meet ligt in een stad vol droefenis
Roubaix …mijn God, geen ziel wil er belanden
geen zinnig mens wil daar als eerste zijn
 
(uit de bundel 'Gedichten uit de bezemwagen' - 2015 - o.a. hier te koop

Het Lange Voorhout

Uit de oude doos ...

tv

lv 

 

Lijn 6

6

Vredespaleis

vredespaleis

Vredespaleis 

het lijkt een onbereikbaar ideaal
toch strijdt men hier hartstochtelijk voor vrede
de wapens heten wijsheid, recht en rede
geen oorlogskreten, doch juristentaal

de stenen van dit trotse tribunaal
zijn dienstbaar aangereikt door mogendheden
die lessen trokken uit een wreed verleden
de toekomst kreeg een zonnig voorportaal

de witte duiven kijken strak omlaag
nog altijd zien ze Moeder Aarde smeulen
het bloed stroomt dampend door de diepe geulen
de vrede komt, maar morgen, nooit vandaag

hoe kunnen vogels winnen van de beulen
waar vind je een olijftak in Den Haag?

Geboortestad

vijver 

Zo ik iets ben ...

die oude stad waar jij ooit bent geboren
is op je tochten zwijgend meegegaan
je waant je mijlenver bij hem vandaan
bij tijd en wijle vind je toch zijn sporen

hij speelt met jou een spel van ‘zwaan-kleef-aan’
men kan de wieg nog aan je tongval horen
de nestgeur is wel vaag, maar niet verloren
zijn wortels zitten diep in elk orgaan

in welke vreemde haven je ook bent
er blijven schimmen uit een ver verleden
zij volgen kalm maar altijd consequent

het afscheid was niet meer dan ‘au revoir’
al lijkt de navelstreng dan doorgesneden
je bent je leven lang een Hagenaar

Pasen 2016

pasen

TV

tv

TV 

ze kijken samen ’s ochtends al tv
en zo verglijden starend lange dagen
hij zwijgt vooral en roert terneergeslagen
vaak eindeloos in kopjes slappe thee

zij lijkt, vergrijsd, verzoend met pais en vree
toch voelt ze diep van binnen soms iets knagen
een onbestemd gevoel van onbehagen
al maakt berusting schuchter haar entree

hij slikt manmoedig bittere verwijten
die zij in boze buien kribbig spuit
het is te laat voor weerwoord of gemuit
hij wil geen oude wonden openrijten

het leven blijft beperkt tot dagen slijten
zij zet de televisie ’s avonds uit

(uit de bundel 'Voldaan' - Uitgeverij Liverse - 2014)

Vandaag editie 42

cpc

Een poëtisch stilleven

stilleven

Hebban olla vogala is lange tijd aangemerkt als de oudst bekende zin in het Oudnederlands ... lees hier verder. De hoogste tijd om er een beetje mee te gaan spelen. De bewerking is opgenomen in de bundel 'Voldaan'. Zie hier een vergroting van de foto.

Daar worden zeebenen weer vaste voeten ...

Scheveningen

Deed eens ouderwets ... gebruikte een vulpen

mm

Bezuinigen op kunst. Wat kun je doen voor 160 miljoen?

Flink bezuinigen op de kunst en vervolgens samen met Frankrijk deze m.i. oerlijke en sombere Rembrandts voor 160 miljoen aankopen. Kan iemand mij dit uitleggen? 

m en o

Louis Couperus

Louis Couperus
Klik hier voor een vergroting van de foto.

Gedicht van Vera De Brauwer

Liber

Er staan veel mooie, leuke en ontroerende gedichten in het Liber Amicorum dat ik onlangs mocht ontvangen. Ik kan ze natuurlijk niet allemaal apart vermelden. Ze staan vermeld in het e-book dat u gratis kunt downloaden. Dit is de bijdrage van de Vlaamse dichteres Vera De Brauwer. Bedankt Vera.

 

Weerzien

“Ik zie je graag terug!” Je doet je best,
maar zekerheid kun jij me niet meer geven.
Stel dat ik in de tijd die jou nog rest
een knoop leg, een reservedeel aan leven.

Te elfder ure krijgen we de test,
laat dan de dood zich één maal tegenstreven
en wordt zo mijn gemis ultiem gelest?
Ontknoopt de tijd en krijgen wij nog even?

Wij die elkaar al lezend leerden kennen,
we namen afstand van het vals idee
dat vriendschap op een afstand nooit gedijt.

Dat jij nóg verder bent, wordt moeilijk wennen
al draag ik wat wij delen met me mee.
Het blijft een eind, hoewel het ons niet scheidt.

Het Liber Amicorum is hier te bestellen

 

Commissie Stiekem

Wie was nou het Lek?

Ik ben lekker gek

Ik lek zoals een lek maar lekken kan
hier helpt geen vakmanschap van dakbedekker
na elk gelekt bericht, denk ik ' wat lekker...
voor lekken ben ik echt de juiste man’

ik ben met boor en priem een noeste werker
en stop pas in een Lekkerkerker kerker

Uit de serie 'drankgedichten'

Zoon

soms knaagt aan mij dat angstige gevoel:
ben ik nou wel de vader van die jongen
de studiebol, die falen heeft verdrongen
en zonder dralen afgaat op zijn doel

de voorspoed heeft hem luidkeels toegezongen
zelfs voor de heetste vuren blijft hij koel
een zelfverzekerd lachje op zijn smoel
het pad naar boven kent slechts reuzensprongen

examenfeesten gaan gepaard met drank
en overdaad kan leiden tot excessen
cum laude slagen vraagt geen levenslessen
ik vond hem languit liggend naast de bank

met trots bezag ik al die lege flessen
hij is mijn zoon, waarachtig, godzijdank!

Mont Ventoux

Een pastiche maken van het beroemde gedicht 'Mont Ventoux' van Jan Kal valt nog niet mee. Moet je de 'speelsheid' van het metrum nu overnemen in je bewerking, of moet je de strenge schoolmeester gaan uithangen? Ik heb maar voor de eerste optie gekozen, dat komt de herkenbaarheid m.i. ten goede.

Mont Ventoux

(voor Youp van 't Hek)

dichten is dalen van de Mont Ventoux
alwaar ik een konijn heb aangereden
onder zo tragische omstandigheden
werd hier het arme huppeldier doodmoe

het eind kwam snel, er werd dus niet geleden
juist knagers sterven jong, da's geen taboe
(veeleer is het een waarheid als een koe)
zij moeten ook het asfalt nóóit betreden

de hemel heeft iets van die kale berg
men zoekt een monument, er wordt gebeden
geweld wordt, als het even kan, vermeden

en mens en dier zijn nietig als een dwerg
de goede God, hij vond het niet zo erg
dat Flap, gestoofd en al, werd aangesneden

 

Nu ook te lezen op de website De Kale Berg
 

Lees hier het oorspronkelijke gedicht:

KLASSIEKEGEDICHTEN.NET

Animatie van gedicht 'Hofvijver'

vijver

Inge Boulonois maakte van mijn gedicht 'Hofvijver' deze prachtige animatie. Ik ben er erg blij mee.

Vreugdevuren op het Scheveningse strand

vuren

Sandra Uittenbogaart maakte deze prachtige foto van de Scheveningse vissersvrouw die nog altijd wacht op haar man en/of zoon en vroeg aan mij om er een gedicht bij te schrijven. Dat heb ik graag gedaan.

Het regent en het is december

November

(vrij naar J.C. Bloem)

Het regent en het is december
De dichter Bloem is onvoorstelbaar kwaad
Natuur wordt telkenmale ongewender
Die gore plensbui is een maand te laat

(zie hier het oorspronkelijke gedicht: http://goo.gl/bv0q9T )

Meligheid aan de kerstdis

Soms word ik aan de kerstdis overvallen door hevige meligheid, het resultaat kladderde ik op een servetje:

Cocktail

dit is een ode, heerlijke garnalen
door mij zo wreed ontstolen aan de zee
ik nam uw jeugd en mooie toekomst mee
en liet u triest de hoogste tol betalen

er klinkt voor u een warm en luid applaus
(en ook een beetje voor de whiskysaus)

Wild

een hijgend hert kon nipt de jacht ontkomen
en ligt nog niet in stukken op een schaal
zijn plan leek simpel, maar was geniaal
het schuilt nu in struweel en achter bomen

de jagers woest, het vuren werd gestaakt
gelukkig werd de ever wel geraakt

Het rijmpje over het toetje zal ik u besparen.

'Het is toch niet te hopen dat hij de kerst van 2016 nog haalt', hoor ik nu sommige lezers denken.

Nu nog even wachten op de krokus

voorhout

Lees hier het gedicht.

Uit de serie 'drankgedichten' - 1

Natuurlijk

natuurlijk was hij elke avond zat
in drank verzonk het opgelegde leven
de linkervuist was steevast hooggeheven
hij schoor zich niet, verweekte niet in bad

natuurlijk ging hij wonen in die stad
waar strijd met kapitalen werd geschreven
er werd in diepe wonden zout gewreven
hij was te slim voor galg, te snel voor rad

natuurlijk kwam hij op het rechte pad
vergeten was het woeste tegenstreven
een pak, een das, de wekker op half zeven
zijn vrouw streek alle valse plooien glad

berusting heeft de duivel uitgedreven
natuurlijk is hij elke avond zat

Tijd voor wat lichtvoetigheid. Hoewel?

stier 

hij zag een koe
en idolaat
ontsteeg de stier
het prikkeldraad

een sprong
die hoger had gekund
want nu is hij een os

het rund 

Uit de oude doos - Schildershoek

Schildershoek

Mijn eerste stappen op het dichterspad zette ik in 2002, het gedicht 'Schildershoek' werd opgenomen in de poëziebundel van de Ha-Schi-Ba (Haagse Schilderswijk Bazar). De Schildershoek is een verzorgingstehuis in de Schilderswijk.

Schildershoek 

Dezelfde twijfels als J.C. Bloem

Is dit genoeg; een stuk of wat gedichten, 
voor de rechtvaardiging van een bestaan?
Het viel niet mee, verdriet en lijden ... plichten,

doch boven op de stapel prijkt 'Voldaan'.

In de hoofdrol Bilal Basacikoglu

Zag je mij rollen dan
Was het niet meesterlijk
Speelde met verve de
Stervende zwaan

Dichterlijk heet dit een
Rollekebolleke
Nee, een toneelprijs zou
Mij niet misstaan
 
Lees hier meer over het acteertalent van de aanvaller van Feyenoord.

De geest wordt zwaarder en de pen wordt lichter

herfst 
 
Heerlijke herfst

wat was het bijna angstaanjagend heet
oneindig leken wolkeloze dagen
en geen depressie om mij te behagen
de glimlach van de ploert was hemelsbreed

de zonnegoden bleken hard en wreed
zij heersten zonder zich maar af te vragen
of deze koude ziel dit kon verdragen
want licht en warmte velden de poëet

maar nu is dan de herfst weer in het land
het jaargetij voor somberaar en dichter
gevlogen is het leed van zonnebrand
de geest wordt zwaarder en de pen wordt lichter

ADO Den Haag - Feyenoord 1-0

1-0

Oké, het werd geen 3-1, maar 1-0 is natuurlijk ook mooi ...

Alles Door Oefening
(Maar dan ook álles hè)
Puike conditie

Sublieme techniek

Ook niet geplaagd door een 
Kakkerlakangstcomplex
Wordt er gejuicht door het
Haagse publiek

Komende zondag in het Kyocera-stadion

ADO Den Haag-Feyenoord

Jammer hoor Rotjeknor
Ging net zo lekker juist
Wat een onthutsend en
Pijnlijk pak slaag

Klonk wel wat zielig dat
Feyenoordhulpgeroep
Troost je, ook Ajax
Gaat neer in Den Haag

Residentie Orkest in de rode cijfers

theaters

Residentie Orkest in de rode cijfers. Ik hoop niet dat mijn gedicht uit 2012 bewaarheid gaat worden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wegbezuinigd

de tempel voor de strijkstok is voltooid
een heugelijke dag voor de regenten
zij strooiden met uw allerlaatste centen
al werden die beslist niet weggegooid

de stemming in de zaal is opperbest
maar waar blijft toch in godsnaam dat orkest
 
 
 
 
 

Vera De Brauwer schreef een gedicht voor mij

De Vlaamse dichteres Vera De Brauwer schreef dit gedicht voor mij (althans, dat neem ik aan), ik wil het u uiteraard niet onthouden.

Vera bedankt 

De dndeligt

Dnd dnd! Hier ben ik, in mijn geelgroen truitje:
de dndeligt betreedt het voetbalveld!
Hé - dnd dnd! - niemand heeft mij in het snuitje,
ik heb het vollemaanlicht afgebeld.

Mijn wapperende haardos glinstert groen
(zoals de grasmat, mijn geliefde plek
en die van elke - dnd dnd! - voetbalschoen),
dat contrasteert mooi met mijn gele bek.

Geen andere combinatie is zo sterk,
het geelgroen - dnd dnd! - grijpt me bij de keel.
Ik neem mijn spuitbus en ga aan het werk:
die lijnen op het veld zijn morgen geel!

(tekening door Jaap van den Born!)
(elke gelijkenis met een bestaand Haags dichter is opzettelijk)

Help, de wethouder is gek geworden ...

Herinnering aan bomen

(vrij naar Hendrik Marsman)

Denkend aan Revis
zie ik blinkende bijlen
dwars door onschuldige
stammen slaan, 
rijen ondenkbaar
ijle populieren
als stervende helden
ter aarde gaan;
en in de ellendige
leegte verzonken
treurende takken
verspreid op het land,
stronken van iepen,
geknotte eiken,
dode kastanjes
in tragisch verband.
De lucht hangt hier laag
en het leven wordt langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord
en in alle kwartieren
wordt de stem van de waanzin
met zijn eeuwige hebzucht
gevreesd en gehoord.

Uit de bundel Erotica! deel 2

bestiaal

Oorlogsmisdadiger Siert Bruins overleden

bruins 
 
Siert Bruins (1921-2015)

Een kort bericht: Siert Bruins is overleden
“Het oude beest” vond eindelijk zijn graf
Te sluw, te laf voor een verdiende straf
De Dood heeft hem uit walging lang gemeden

Verrotting heeft het leven uitgewist
De maden kruipen kotsend uit de kist

Kap nâh!

revis

De kapgrage wethouder Boudewijn Revis (VVD)

De wethouder

ik ben niet gek, ik ben een kettingzaag
verwrongen lusten voel ik almaar groeien
dan wil ik in het wilde weg gaan snoeien
bij nacht en ontij sluip ik door Den Haag

die hoge bomen zijn een ware plaag
ze kunnen mijn gemoedsrust flink verknoeien
ik kan die houten Klazen wel verfoeien
ze moeten stuk, ze moeten snel omlaag

ach, kijk naar mij en zie hoezeer ik lijd
dus maakt u alstublieft geen flauwe grappen
ik droom alleen van vellen, zagen, kappen
en voer al jarenlang mijn stammenstrijd

ik lach als ik het harde hout hoor knappen
dan voel ik mij gelukkig en bevrijd

Tijd voor wat politiek

Links, rechts, links, rechts ... het marcheren van links en rechts. Ik volg het met belangstelling, maar ik marcheer liever niet mee. Bovendien heb ik geen laarzen.

Links

de Grachtengordel is een ietwat zure biotoop
bevolkt door 'kameraden' die met stelligheid beweren
dat zij niet de pecunia, doch waardigheid begeren
men noemt ze gut- of linkschmensch, ze zijn anti-xenofoob

principes gaan er nimmer (nimmer!) in de uitverkoop
ze prediken hun mores die eenieder zal vereren
en lukt het niet een zondaar tot de waarheid te bekeren
dan volgt een kanonnade op het rode klankbord 'Joop'

een vijand is een Nazi, een proleet of misantroop
met zulke lieden gaat men uiteraard niet discussiëren
gedachtegoed van rechts valt sowieso niet te verteren
geen denken aan, hun gal krijgt dan spontaan de vrije loop

gelukkig zijn er grachten die de linkschmensch isoleren
de bruggen kunnen open, godzijdank,  er is nog hoop

Rechts

een rechtse rakker zet zijn eigen moeder nog te koop
hij steigert bij het horen van het scheldwoord 'nivelleren'
eerst graaien en vervolgens haast wanstaltig potverteren
men komt hem zelden tegen in de rol van filantroop

de linkse hobby's brengen deze natie naar de sloop
het werkschuw tuig dat weigert om 'normaal' te functioneren
moet men met harde hand eens een fatsoenlijk lesje leren
het echte leven is geen uiterst vage VARA-soap

het socialisme moet verkassen naar de vuilnishoop
men zal de goede oppergod van rendement fêteren
wie nadenkt zal de linkse kerk vervloeken of negeren
de parasiet die onze samenleving binnenkroop

hij speculeert, dus sta mij tevens toe te speculeren
de koersen kunnen dalen, godzijdank, er is nog hoop
 
(uit de bundel 'Voldaan')

Het meldpunt

meldpunt 

Een oud gedichtje, maar toch weer enigszins actueel ...

Meldpunt

ze klitten in bedompte roversholen
en bezigen de liederlijkste taal
hun normbesef is nul of marginaal
ze dragen messen, erger zelfs … pistolen

ze slapen in de goten en riolen
ik noem hun trek naar hier catastrofaal
noem mij maar dom of rechts en radicaal
ik haat die lui als hondenpoep aan zolen

je ziet ze vaak in kroegen samenscholen
ze stelen en ze maken veel kabaal
zo’n meldpunt is voor burgers ideaal
door mij van ganser harte aanbevolen

ga maar terug, naar Walcheren of Tholen
die Zeeuwenoverlast is niet normaal

Lunatics

luna 

(foto Fred Reuling)

Duitsland

Duitsland

Ondertussen bij de familie Rothschild ...

rembrandts

VWee

kever

 

VWee


‘Das Volk’ verdiende ooit een eigen wagen

Niet duur, met een vernuftig mechaniek

Er kwam (met steun van Adolf) een fabriek

Waar rijen kevers trots het daglicht zagen


Op Qualität werd immer acht geslagen

En Gründlichkeit verwierf een golf publiek

Ganz fabelhaft! (wij zeggen magnifiek!)

Een merk dus dat op handen werd gedragen


Helaas, ze zijn voorbij, die hoogtijdagen

Het bleek dat men geen heil zag in ethiek

Met uitstoot groeide ook het onbehagen

De sjoemeldieselbouwers in paniek


Nu stelt men, schuldbewust, gewetensvragen

En is de autowereld wagenziek


Het is toch niet te geloven ...

Genemuiden w.n.s.

Als in mijn slaap de klokken hard gaan luiden
Dan droom ik over oorlog en gevaar
Een kettingzaag, een bijl, een abattoir
Of over ADO tegen Genemuiden

Lepeltje lepeltje

lepels

Lepeltje lepeltje

Ik lig hier eenzaam in mijn bed
wat moed bijeen te rapen.
Ik wou dat ik twee lepels was
dan kon ik samen slapen.

(vrij naar het gedicht 'Spleen') 

Kindergedichten

kindertjes

Toen mijn kindertjes nog klein, lief en onschuldig waren (mooie tijd was dat), schreef ik kindergedichten voor ze. Als ze de slaap niet konden vatten, las ik een gedichtje voor. Na een paar regels vielen ze in een diepe slaap (of deden ze alsof) ...

Gemeen

mijn broertje woont al
maanden niet meer thuis
hij kreeg een mooie en 
een grote kamer met heel
veel beren in een ziekenhuis

ze vinden hem het liefst
van allemaal ik vind hem
stom want hij wil niet meer
spelen hij ligt daar maar
op bed zijn kop is kaal

mijn moeder zegt: je broertje
gaat op reis vanuit de
wolken zal hij naar ons 
zwaaien hij krijgt er heel
veel speelgoed snoep en ijs

ik vind dat allemaal gewoon
gemeen want ik moet hier 
naar school en achterblijven
in onze kamer slaap
ik helemaal alleen

(uit de bundel Oude Nozem)

Elia, Kramer, Toornstra, Immers enz.

Succes, gij Rotterdamse kameraden
Die hand in hand (wat liéf) door 't leven gaan
Ik gun u best een plekje bovenaan
Na woorden volgen hopelijk ook daden

Wat leuk dat Hagenaars in vreemde kleuren
De grauwe Maasstad weten op te fleuren

De scholen gaan weer beginnen

Brugklasser

Ajax - Rapid Wien 2-3

bier

2-3 verloren? Jammer! Vind troost bij een lekker glaasje bier en een goed boek. Het is maar een spelletje.

020-mensen, blader het eens door Een hemels boek ter geestelijke laving Het brengt u (arme zielen) naast beschaving De vreugde die u gaandeweg verloor


De Tour de France totaal

tour

De Tour de France 2015 in 23 snelsonetten

1-Utrecht - tijdrit

Le Grand Départ, eenieder is gelijk
Maar is gelijkheid wel wat sporters willen?
Dus na de eindstreep zijn er weer verschillen
Verdriet, berusting, vreugde, huldeblijk

Al gaat het slechts om luttele seconden
De kaste van de knechten likt zijn wonden

2-Utrecht - Neeltje Jans

Vandaag in volle vaart naar Neeltje Jans
Het noodweer zorgt voor spanning en ontbering
De westenwind belaagt de Scheldekering
Een chaos dreigt, een Duitser grijpt zijn kans

In Zeeland is op zondag veel taboe
De Heer knijpt voor de miss een oogje toe

3-Antwerpen - Muur van Hoei

De muur van Hoei, een ferme Waalse puist
Ligt aan het eind als scherprechter te wachten
Geen Alpenreus, geen slapeloze nachten
Maar wel gevreesd en menigmaal verguisd

Kapellekes langszij, de kerk wacht boven
Je stijgt door diep te gaan en te geloven

4-Seraing - Cambrai

Seraing - Cambrai, vandaag de langste rit
Met bovendien die duivelse kasseien
Waarop de angst en wanhoop goed gedijen
Wie niet wil lijden, delft het onderspit

Karakter is vereist naast stevigheid
De winnaar is van Duitse kwaliteit

5-Arras - Amiens

In Atrecht (nu Arras) begon de reis
Het doel, Amiens (met forse kathedraal)
Een vlak parcours, voor sprinters ideaal
Een massasprint, dus Greipel greep de prijs

Een doodse streek vol stille erevelden
Hier sneuvelden niet enkel wielerhelden

6-Abbeville - Le Havre

Le Havre daagt, de weg gaat langs de kust
Normandië, berucht door westenwinden
Een kleurrijk lint volstrekt gelijkgezinden
Geeft lijf en leden nog een dagje rust

Geen koersdag om het uiterste te vergen
Voor D-Day moet men wachten tot de bergen

7-Livarot - Fougères

Van Livarot, vermaard door schimmelkaas
Op vlakke kronkelwegen naar Bretagne
Vergeten is het leed van l’ Allemagne
Wie krijgt het geel, wie wordt de nieuwe baas?

De man uit Eritrea houdt de bollen
En Cavendish laat niet meer met zich sollen

8-Rennes - Mûr-de-Bretagne

Bretagne brengt vandaag een heuse muur
Die aan het eind vermoeide lijven sloopt
Verstand op nul, de mouwen opgestroopt
Mon Dieu! … een schietgebed, de spieren zuur

Ik zie een peloton naar adem happen
Een Fransman, Vuillermoz, weet te ontsnappen

9-Vannes - Plumelec

De ploegentijdrit leidt naar Plumelec
Ze stampen op pedalen, spieren branden
De ossenkoppen stevig in de handen
Op weg naar overwinning of echec

Secondenjacht met spanning en spektakel
Wie is de motor, wie de zwakste schakel

Rustdag 1

Een rustdag, doch de dichter ploetert voort
Voor hem geen vrije tijd en staakt-het-rijden
Zijn leven is een hartverscheurend lijden
Van trieste jeugd tot aan de hellepoort

Behoed mij voor het leed der bezemwagen
Wat pillen graag, mijn klok heeft twaalf geslagen

10-Tarbes - La Pierre Saint-Martin

Ach, vrijheid en gelijkheid, broederschap
Wat zijn het toch een prachtige begrippen
Eenieder zou vandaag een Fransman tippen
Helaas, de Franse feestdag bracht een klap

Geen jour de gloire, dus ook geen Marseillaise
De winnaar heette Froome, bonjour tristesse

11-Pau - Cauterets

De start in Pau, de meet in Cauterets
De adelaar is koning van het zwerk
Dit is voorwaar geen rondje om de kerk
Met Col d’ Aspin en Col du Tourmalet

Beslist geen rit om renners te plezieren
Op kale rotsen wachten vale gieren

12-Lannemezan - Plateau de Beille

Dit is een rit van klimmen en van dalen
Plateau de Beille staat bekend als beest
Door knecht en kopman openlijk gevreesd
Het ‘AFZIEN’ wordt gespeld in kapitalen

Pedalendans in hagel en in regen
De beste stijger is de top ontstegen

13-Muret - Rodez

De helse Pyreneeën zijn passé
Aimabel zijn de heuvels tot Rodez
Nog ver van Croix de Fer en Alpe d’ Huez
Al zweeft het zwaard van Damocles wel mee

De zon slaat zonder mededogen toe
Parijs is nog zo ver en ik ben moe

14-Rodez - Mende

In Mende wacht opnieuw een heuse muur
Een duivelse, haast niet te nemen horde
Sagan kan ook vandaag weer tweede worden
De knechten dragen water, wie brengt vuur?

Ach Jumbo, maak dit wielervolk eens blij
En word niet steeds de vierde in de rij

15-Mende - Valence

We starten hoog, dan gaat de weg omlaag
Een glijvlucht langs de Rhône naar Valence
Een kleurrijk lint is heerlijk ‘en vacance’
Voor Greipel weer een peulenschil vandaag

De loomheid valt eenvoudig te verklaren
De Alpen dagen, nog wat krachten sparen

16-Bourg de Péage - Gap

Het landschap golft, de benen malen traag
Zo’n rit van ‘frère Jacques dormez vous?’
Het peloton lijkt liever lui dan moe
De rustdag is niet morgen, maar vandaag

De spanning valt wat tegen al met al
Soms krabt er iemand aan zijn derde bal

Tweede rustdag

Surplace in Gap, de renners krijgen rust
Soigneurs verwennen doodvermoeide lijven
En wat doe ik? Alwéér een rijmpje schrijven
Al luierend toch ietwat schuldbewust

Een letterknecht fietst met een pennenstreek
Zo lijdt hij zeven dagen in de week

17-Digne-les-Bains - Praloup

Is deze Tour opnieuw een Tour Dopage?
Geruchten doen al dagenlang de ronde
Maakt Froome zich schuldig aan ‘de grote zonde’?
Wat jammer. Fransen zeggen ‘Quel dommage’

Er werd ook nog gefietst, een Alpenrit
Een degelijke Duitser toonde pit

18-Gap - Saint-Jean-de-Maurienne

Het is weer tobben in het peloton
De doodsstrijd woedt op wrede Alpentoppen
De slaven van de weg, verbeten koppen
Bekampen hitte, pijn en de Glandon

De toppers kunnen traag naar boven komen
Veel knechten hebben slinks de bus genomen

19-Saint-Jean-de-Maurienne

Een prachtparcours met hemelhoge bergen
Het kruis van roestend ijzer houdt de wacht
Een roedel achtervolgers gaat op jacht
Om Froome en paladijnen nog te tergen

De man in ‘t geel houdt onverminderd stand
De Lichtstad naakt, totaal niets aan de hand

20-Modane - Alpe d’ Huez

Wie triomfeert er op de Alpe d’ Huez
De besten gingen deze winnaar voor
Zij volgden onbevreesd een roemrijk spoor
De winst staat juichend op hun palmares

Pinot kreeg vleugels op de Alpenreus
Het was weer om te smullen … fabuleus!

21-Sèvres - Parijs

‘Parijs is wel een mis waard’, inderdaad
De eindstreep is gehaald, dus vouw de handen
Een peloton volledig opgebranden
Kust opgelucht de klinkers van de straat

Mijn kanker stond me toe om mee te leven
Hij hield zijn benen stil ... hij wacht nog even

 

Tour de France -20

20

 

Modane - Alpe d’ Huez


Wie triomfeert er op de Alpe d’ Huez

De besten gingen deze winnaar voor

Zij volgden onbevreesd een roemrijk spoor

De winst staat juichend op hun palmares


Pinot kreeg vleugels op de Alpenreus

Het was weer om te smullen … fabuleus!


Tour de France -19

19

 

Saint-Jean-de-Maurienne - La Toussiere


Een prachtparcours met hemelhoge bergen

Het kruis van roestend ijzer houdt de wacht

Een roedel achtervolgers gaat op jacht

Om Froome en paladijnen nog te tergen


De man in ‘t geel houdt onverminderd stand

De Lichtstad naakt, totaal niets aan de hand


Tour de France -18

18

 

Gap - Saint-Jean-de-Maurienne


Het is weer tobben in het peloton

De doodsstrijd woedt op wrede Alpentoppen

De slaven van de weg, verbeten koppen

Bekampen hitte, pijn en de Glandon


De toppers kunnen traag naar boven komen

Veel knechten hebben slinks de bus genomen


Tour de France -17

17

 

Digne-les-Bains - Praloup


Is deze Tour opnieuw een Tour Dopage?

Geruchten doen al dagenlang de ronde

Maakt Froome zich schuldig aan ‘de grote zonde’?

Wat jammer. Fransen zeggen ‘Quel dommage’


Er werd ook nog gefietst, een Alpenrit

Een degelijke Duitser toonde pit


Tour de France t/m de 2e rustdag

1-Utrecht - tijdrit

Le Grand Départ, eenieder is gelijk
Maar is gelijkheid wel wat sporters willen?
Dus na de eindstreep zijn er weer verschillen
Verdriet, berusting, vreugde, huldeblijk

Al gaat het slechts om luttele seconden
De kaste van de knechten likt zijn wonden

2-Utrecht - Neeltje Jans

Vandaag in volle vaart naar Neeltje Jans
Het noodweer zorgt voor spanning en ontbering
De westenwind belaagt de Scheldekering
Een chaos dreigt, een Duitser grijpt zijn kans

In Zeeland is op zondag veel taboe
De Heer knijpt voor de miss een oogje toe

3-Antwerpen - Muur van Hoei

De muur van Hoei, een ferme Waalse puist
Ligt aan het eind als scherprechter te wachten
Geen Alpenreus, geen slapeloze nachten
Maar wel gevreesd en menigmaal verguisd

Kapellekes langszij, de kerk wacht boven
Je stijgt door diep te gaan en te geloven

4-Seraing - Cambrai

Seraing - Cambrai, vandaag de langste rit
Met bovendien die duivelse kasseien
Waarop de angst en wanhoop goed gedijen
Wie niet wil lijden, delft het onderspit

Karakter is vereist naast stevigheid
De winnaar is van Duitse kwaliteit

5-Arras - Amiens

In Atrecht (nu Arras) begon de reis
Het doel, Amiens (met forse kathedraal)
Een vlak parcours, voor sprinters ideaal
Een massasprint, dus Greipel greep de prijs

Een doodse streek vol stille erevelden
Hier sneuvelden niet enkel wielerhelden

6-Abbeville - Le Havre

Le Havre daagt, de weg gaat langs de kust
Normandië, berucht door westenwinden
Een kleurrijk lint volstrekt gelijkgezinden
Geeft lijf en leden nog een dagje rust

Geen koersdag om het uiterste te vergen
Voor D-Day moet men wachten tot de bergen

7-Livarot - Fougères

Van Livarot, vermaard door schimmelkaas
Op vlakke kronkelwegen naar Bretagne
Vergeten is het leed van l’ Allemagne
Wie krijgt het geel, wie wordt de nieuwe baas?

De man uit Eritrea houdt de bollen
En Cavendish laat niet meer met zich sollen

8-Rennes - Mûr-de-Bretagne

Bretagne brengt vandaag een heuse muur
Die aan het eind vermoeide lijven sloopt
Verstand op nul, de mouwen opgestroopt
Mon Dieu! …  een schietgebed, de spieren zuur

Ik zie een peloton naar adem happen
Een Fransman, Vuillermoz, weet te ontsnappen

9-Vannes - Plumelec

De ploegentijdrit leidt naar Plumelec
Ze stampen op pedalen, spieren branden
De ossenkoppen stevig in de handen
Op weg naar overwinning of echec

Secondenjacht met spanning en spektakel
Wie is de motor, wie de zwakste schakel

Rustdag 1

Een rustdag, doch de dichter ploetert voort
Voor hem geen vrije tijd en staakt-het-rijden
Zijn leven is een hartverscheurend lijden
Van trieste jeugd tot aan de hellepoort

Behoed mij voor het leed der bezemwagen
Wat pillen graag, mijn klok heeft twaalf geslagen

10-Tarbes - La Pierre Saint-Martin

Ach, vrijheid en gelijkheid, broederschap
Wat zijn het toch een prachtige begrippen
Eenieder zou vandaag een Fransman tippen
Helaas, de Franse feestdag bracht een klap

Geen jour de gloire, dus ook geen Marseillaise
De winnaar heette Froome, bonjour tristesse

11-Pau - Cauterets

De start in Pau, de meet in Cauterets
De adelaar is koning van het zwerk
Dit is voorwaar geen rondje om de kerk
Met Col d’ Aspin en Col du Tourmalet

Beslist geen rit om renners te plezieren
Op kale rotsen wachten vale gieren

12-Lannemezan - Plateau de Beille

Dit is een rit van klimmen en van dalen
Plateau de Beille staat bekend als beest
Door knecht en kopman openlijk gevreesd
Het ‘AFZIEN’ wordt gespeld in kapitalen

Pedalendans in hagel en in regen
De beste stijger is de top ontstegen

13-Muret - Rodez

De helse Pyreneeën zijn passé
Aimabel zijn de heuvels tot Rodez
Nog ver van Croix de Fer en Alpe d’ Huez
Al zweeft het zwaard van Damocles wel mee

De zon slaat zonder mededogen toe
Parijs is nog zo ver en ik ben moe

14-Rodez - Mende

In Mende wacht opnieuw een heuse muur
Een duivelse, haast niet te nemen horde
Sagan kan ook vandaag weer tweede worden
De knechten dragen water, wie brengt vuur?

Ach Jumbo, maak dit wielervolk eens blij
En word niet steeds de vierde in de rij

15-Mende - Valence

We starten hoog, dan gaat de weg omlaag
Een glijvlucht langs de Rhône naar Valence
Een kleurrijk lint is heerlijk ‘en vacance’
Voor Greipel weer een peulenschil vandaag

De loomheid valt eenvoudig te verklaren
De Alpen dagen, nog wat krachten sparen

16-Bourg de Péage - Gap

Het landschap golft, de benen malen traag
Zo’n rit van ‘frère Jacques dormez vous?’
Het peloton lijkt liever lui dan moe
De rustdag is niet morgen, maar vandaag

De spanning valt wat tegen al met al
Soms krabt er iemand aan zijn derde bal

Tweede rustdag

Surplace in Gap, de renners krijgen rust
Soigneurs verwennen doodvermoeide lijven
En wat doe ik? Alwéér een rijmpje schrijven
Al luierend toch ietwat schuldbewust

Een letterknecht fietst met een pennenstreek
Hij lijdt zo zeven dagen in de week

Tour de France -16

16

 

Bourg de Péage - Gap


Het landschap golft, de benen malen traag

Zo’n rit van ‘frère Jacques dormez vous?’

Het peloton lijkt liever lui dan moe

De rustdag is niet morgen, maar vandaag


De spanning valt wat tegen al met al

Soms krabt er iemand aan zijn derde bal


Tour de France -15

15

 

Mende - Valence


We starten hoog, dan gaat de weg omlaag

Een glijvlucht langs de Rhône naar Valence

Een kleurrijk lint is heerlijk ‘en vacance’

Voor Greipel weer een peulenschil vandaag


De loomheid valt eenvoudig te verklaren

De Alpen dagen, nog wat krachten sparen


Tour de France -14

14

 

Rodez - Mende


In Mende wacht opnieuw een heuse muur

Een duivelse, haast niet te nemen horde

Sagan kan ook vandaag weer tweede worden

De knechten dragen water, wie brengt vuur?


Ach Jumbo, maak dit wielervolk eens blij

En word niet steeds de vierde in de rij


Tour de France -13

13

 

Muret - Rodez


De helse Pyreneeën zijn passé

Aimabel zijn de heuvels tot Rodez Nog ver van Croix de Fer en Alpe d’ Huez

Al zweeft het zwaard van Damocles wel mee


De zon slaat zonder mededogen toe

Parijs is nog zo ver en ik ben moe


Tour de France -12

12

 

Lannemezan - Plateau de Beille


Dit is een rit van klimmen en van dalen

Plateau de Beille staat bekend als beest

Door knecht en kopman openlijk gevreesd

Het ‘AFZIEN’ wordt gespeld in kapitalen


Pedalendans in hagel en in regen

De beste stijger is de top ontstegen


Tour de France -11

11

Pau - Cauterets

De start in Pau, de meet in Cauterets
De adelaar is koning van het zwerk
Dit is voorwaar geen rondje om de kerk
Met Col d’ Aspin en Col du Tourmalet

Beslist geen rit om renners te plezieren
Op kale rotsen wachten vale gieren

Tour de France -10

10

 

Tarbes - La Pierre Saint-Martin


Ach, vrijheid en gelijkheid, broederschap

Wat zijn het toch een prachtige begrippen

Eenieder zou vandaag een Fransman tippen

Helaas, de Franse feestdag bracht een klap


Geen jour de gloire, dus ook geen Marseillaise

De winnaar heette Froome, bonjour tristesse


Tour de France tot nu

Tour de France 2015 - Van Utrecht tot en met de eerste rustdag

1-Utrecht - tijdrit

Le Grand Départ, eenieder is gelijk
Maar is gelijkheid wel wat sporters willen?
Dus na de eindstreep zijn er weer verschillen
Verdriet, berusting, vreugde, huldeblijk

Al gaat het slechts om luttele seconden
De kaste van de knechten likt zijn wonden

2-Utrecht - Neeltje Jans

Vandaag in volle vaart naar Neeltje Jans
Het noodweer zorgt voor spanning en ontbering
De westenwind belaagt de Scheldekering
Een chaos dreigt, een Duitser grijpt zijn kans

In Zeeland is op zondag veel taboe
De Heer knijpt voor de miss een oogje toe

3-Antwerpen - Muur van Hoei

De muur van Hoei, een ferme Waalse puist
Ligt aan het eind als scherprechter te wachten
Geen Alpenreus, geen slapeloze nachten
Maar wel gevreesd en menigmaal verguisd

Kapellekes langszij, de kerk wacht boven
Je stijgt door diep te gaan en te geloven

4-Seraing - Cambrai

Seraing - Cambrai, vandaag de langste rit
Met bovendien die duivelse kasseien
Waarop de angst en wanhoop goed gedijen
Wie niet wil lijden, delft het onderspit

Karakter is vereist naast stevigheid
De winnaar is van Duitse kwaliteit

5-Arras - Amiens

In Atrecht (nu Arras) begon de reis
Het doel, Amiens (met forse kathedraal)
Een vlak parcours, voor sprinters ideaal
Een massasprint, dus Greipel greep de prijs

Een doodse streek vol stille erevelden
Hier sneuvelden niet enkel wielerhelden

6-Abbeville - Le Havre

Le Havre daagt, de weg gaat langs de kust
Normandië, berucht door westenwinden
Een kleurrijk lint volstrekt gelijkgezinden
Geeft lijf en leden nog een dagje rust

Geen koersdag om het uiterste te vergen
Voor D-Day moet men wachten tot de bergen

7-Livarot - Fougères

Van Livarot, vermaard door schimmelkaas
Op vlakke kronkelwegen naar Bretagne
Vergeten is het leed van l’ Allemagne
Wie krijgt het geel, wie wordt de nieuwe baas?

De man uit Eritrea houdt de bollen
En Cavendish laat niet meer met zich sollen

8-Rennes - Mûr-de-Bretagne

Bretagne brengt vandaag een heuse muur
Die aan het eind vermoeide lijven sloopt
Verstand op nul, de mouwen opgestroopt
Mon Dieu! …  een schietgebed, de spieren zuur

Ik zie een peloton naar adem happen
Een Fransman, Vuillermoz, weet te ontsnappen

9-Vannes - Plumelec

De ploegentijdrit leidt naar Plumelec
Ze stampen op pedalen, spieren branden
De ossenkoppen stevig in de handen
Op weg naar overwinning of echec

Secondenjacht met spanning en spektakel
Wie is de motor, wie de zwakste schakel

Rustdag 1

Een rustdag, doch de dichter ploetert voort
Voor hem geen vrije tijd en staakt-het-rijden
Zijn leven is een hartverscheurend lijden
Van trieste jeugd tot aan de hellepoort

Behoed mij voor het leed der bezemwagen
Wat pillen graag, mijn klok heeft twaalf geslagen

Tour de France -9

9

 

Vannes - Plumelec


De ploegentijdrit leidt naar Plumelec

Ze stampen op pedalen, spieren branden

De ossenkoppen stevig in de handen

Op weg naar overwinning of echec


Secondenjacht met spanning en spektakel

Wie is de motor , wie de zwakste schakel


Tour de France -8

8 

 

Rennes - Mûr-de-Bretagne


Bretagne brengt vandaag een heuse muur

Die aan het eind vermoeide lijven sloopt

Verstand op nul, de mouwen opgestroopt

Mon Dieu! …  een schietgebed, de spieren zuur


Ik zie een peloton naar adem happen

Een Fransman, Vuillermoz, weet te ontsnappen

Tour de France -7

7

 

Livarot - Fougères


Van Livarot, vermaard door schimmelkaas

Op vlakke kronkelwegen naar Bretagne

Vergeten is het leed van l’ Allemagne

Wie krijgt het geel, wie wordt de nieuwe baas?


De man uit Eritrea houdt de bollen En Cavendish laat niet meer met zich sollen


Tour de France -6

Le Havre 

 

Abbeville - Le Havre


Le Havre daagt, de weg gaat langs de kust

Normandië, berucht door westenwinden

Een kleurrijk lint volstrekt gelijkgezinden

Geeft lijf en leden nog een dagje rust


Geen koersdag om het uiterste te vergen

Voor D-Day moet men wachten tot de bergen


Tour de France -5

5

Arras - Amiens

In Atrecht (nu Arras) begon de reis
Het doel, Amiens (met forse kathedraal)
Een vlak parcours, voor sprinters ideaal
Een massasprint, dus Greipel greep de prijs

Een doodse streek vol stille erevelden
Hier sneuvelden niet enkel wielerhelden

Tour de France 2015 -4

4

Seraing - Cambrai

Seraing - Cambrai, vandaag de langste rit
Met bovendien die duivelse kasseien
Waarop de angst en wanhoop goed gedijen
Wie niet wil lijden, delft het onderspit

Karakter is vereist naast stevigheid
De winnaar is van Duitse kwaliteit

Tour de France 2015 -3

tour 

Antwerpen - Muur van Hoei


De muur van Hoei, een ferme Waalse puist

Ligt aan het eind als scherprechter te wachten

Geen Alpenreus, geen slapeloze nachten

Maar wel gevreesd en menigmaal verguisd


Kapelletjes langszij, de kerk wacht boven

Je stijgt door diep te gaan en te geloven

Tour de France 2015 -2

2

 

Utrecht - Neeltje Jans


Vandaag in volle vaart naar Neeltje Jans

Het noodweer zorgt voor spanning en ontbering

De westenwind belaagt de Scheldekering

Een chaos dreigt, een Duitser grijpt zijn kans


In Zeeland is op zondag veel taboe

De Heer knijpt voor de miss een oogje toe


Tour de France 2015 - 1

tour

Utrecht - tijdrit

Le Grand Départ, eenieder is gelijk
Maar is gelijkheid wel wat sporters willen?
Dus na de eindstreep zijn er weer verschillen
Verdriet, berusting, vreugde, huldeblijk

Al gaat het slechts om luttele seconden
De kaste van de knechten likt zijn wonden

WK-Beachvolleybal 2015

netjebal

WK-Beachvolleybal 2015

Stranden in overvloed
Flonkerend parelzand
Palen … een netje
Geniet langs de zee

Onzin, ik speel hier graag
Hofvijvernetjebal
Schade en kosten dan?
Zit ik niet mee

(foto: Henk de Ligt)

Blij met uitspraken Hans de Boer

Ik ben toch wel blij met die uitspraken van VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. Door hem is het woord 'labbekak' aan de vergetelheid ontrukt. Ik houd van die ouderwetse scheldwoorden ...

Oma

bandiet, geteisem, lamstraal, schobbejak
gepeupel, doerak, gluiperd, boerenpummel
stuk onverlaat, kwajongen, mafkees, lummel
jij klojo, vlegel, vlerk en labbekak

geboefte, laaienlichter, klotenklapper
ellendeling, rapaille, uilenbal
gehaktbal, flapdrol, plurk, schavuit en kwal
jij zuipschuit, schijtluis, knuppel, oelewapper

jandoedel, kwibus, slome duikelaar
serpent, stuk vreten, kwelgeest, teringlijer
gedrocht en boeventronie, geitenbreier
lamlendig varken, naarling, hork, barbaar

in ‘t kort haar iets belegen woordenschat
toch heeft ze opa innig liefgehad

(Uit de bundel Voldaan - Uitgeverij Liverse 2014) De bundel is o.a. te koop bij 

Bol.com

Prostaatkanker voor Dummies

Mag je de spot drijven met kanker? Met andermans kanker zou ik het niet doen, maar als het je eigen kanker betreft ...

Prostaatkanker voor Dummies

In den beginne

Wees op je hoede man
Als je vaak plassen moet
En als de straal
Je wat moedeloos stemt

Ga dan met spoed naar de
Huisartsengroepspraktijk
Gooi het op tafel
Wees nimmer geremd

Huisarts

Enige huivering
Pijnlijk zo’n vinger wel
Maar u bent dapper
En bovendien vent

Doch als u hoort van de
Indicatorentest
Wordt u onzeker
(en zenuwpatiënt)

Uroloog

Neemt u maar plaats meneer
Schiet ik wat naaldjes af
Haal ik wat weefsel weg
Uit uw prostaat

Is niet erg pijnlijk hoor …
Godzalmeliefhebben!
Gloeiende gloeiende!
(in het kwadraat!)

Oncoloog

Tja, u gaat dood meneer
Bloedwaarden liegen niet
Maar er is chemo
Die sterven vertraagt

Met wat hormonen en
Prednisolongebruik
Worden de gieren
Voorlopig verjaagd

Boos

Lelijke kankercel
Deel je en deel je maar
Tot ik mijn ogen
Uiteindelijk sluit

Dringt het niet door tot je
Kaninefatenbrein?
Ook een gezwel
Komt de kist niet meer uit

Inloophuis

Makkers, hier ben ik weer
Koffie en thee gereed
Soms ook een borrel
De vreugde is groot

Fijn hoor, zo’n kamer vol
Kankergezelligheid
Hé, ik mis Karel toch?
Karel is dood

Partner

Wees maar niet bang mijn lief
Kussen is toegestaan
Kans op besmetting
Is echt minimaal

Ook neem ik afscheid van
Testosteronplezier
Scheelt weer condooms
(jip-en-janneketaal)

Slot

Schrikt u maar niet meneer
Koud hè, die oostenwind
Mag ik mij voorstellen
Aangenaam … Hein

Sluit u de ogen maar
Oncologiepatiënt
Spuiten verlichten
Voor eeuwig uw pijnVragen, vragen, vragen ...

IJspaleis

Vragen

 

Spiegelend IJspaleis

Tempel der ijdelheid?

Worden uw centen 

Hier domweg verbrast? 

 

Is dit de burcht van een

Roofridderbroederschap?

Dit is Den Haag

Maar is Leiden in last?

Trots

peentjes 

Trots!

Ziet u die worteltjes?
Roemrijk oranje toch?
Hemelse schoonheid
Gods zegen ... volmaakt!

Prachtige oogst uit mijn
Grootgruttersgroentegaard
Zelden heeft eten
Mij beter gesmaakt

Rendementsdenken

rozen 

Rendementsdenken

(Met dank aan Ramsey Nasr voor de inspiratie)

mijn liefde kent geen grenzen en getallen
is dus niet meetbaar, heeft geen rendement
ik weet alleen dat jij de liefste bent
en dat ik domweg op jou ben gevallen

geen winstbejag, geen hebzucht ... alles puur
al zijn die rozen wel een beetje duur

http://goo.gl/NN9chD

Verdwenen passagiers

trams 

Verdwenen passagiers

er rijdt een lege tram door ’s-Gravenhage
onmerkbaar bijna, nauwelijks verlicht
de ramen en de deuren blijven dicht
in scherpe bochten kan hij schuchter klagen

de ouderwetse tram met aanhangwagen
doet alle dagen rusteloos zijn plicht
de eindeloze reis gaat doelgericht
langs sporen van verdrongen onbehagen

de waarheid wordt, als vroeger, bang ontweken
alleen de torenklokken kermen luid
de vierde mei, als doden mogen spreken
gaan deuren open, stapt de stilte uit

(uit de bundel 'Oude nozem')

Vandaag is het Koningsdag ...

Dierenrijk

de rode loper torst het defilé
van kwijlende hyena’s en reptielen
gehersenspoelde kruiperige zielen
een ongekende stroom van diarree

de zeer vereerde leeuw speelt keurig mee
hij knikt naar hen die in devotie knielen
hun gladde tongen koesteren zijn hielen
hij voelt zich sterk en denkt: “je maintiendrai”

dan krijgt hij zin om vorstelijk te brullen
doch zijn leeuwin kijkt hem vermanend aan
haar blik verraadt een koninklijk besluit

zijn geldingsdrang moet hij beslist verhullen
geboeid zal hij dit schouwspel ondergaan
hij veegt een hermelijn de mantel uit

Na het zingen

ik was er al die maanden niet geweest
te druk, geen zin, besognes op het werk
maar nu dacht ik, ik ga eens naar de kerk
soms krijgt een oude man spontaan de geest

nog altijd schuilt in mij het wilde beest
de zondaar, de verloren zoon, de vlerk
jawel, het viertal lijkt iets minder sterk
en met de jaren werd het wat bedeesd

de hoogmis liet een mooi gevoel ontspruiten
alsof ik uit het graf was opgestaan
mijn vrouw was blij dat zij was meegegaan
ik zag haar biddend ferm de ogen sluiten

ik hief uit dank mijn fraaiste psalmen aan
pas na het zingen, ging ik weer naar buiten

(uit de bundel 'Voldaan')

Japanse tuin gaat weer open

Japanse tuin 

Binnenkort gaat de Japanse tuin op het landgoed Clingendael weer open. Zie hier een filmpje.

Jonge sla (uit het moestuintje van Albert Heijn)

sla 

Jonge sla (uit het moestuintje van Albert Heijn)

-vrij naar Rutger Kopland-

ik ben in staat het zwaarste leed te dragen
het uitzichtloos verdorren van een boon
een snijbloem en zijn onverdiende loon
ik zie het aan, doch niemand hoort mij klagen

het rooien van de bintjes is gewoon
een schaamteloze daad die af doet vragen
of een beroep op normen ooit zal slagen
toch blijf ik hard, negeer het machtsvertoon

maar bij de jonge sla van Albert Heijn
door mij geplant in toegewijde aarde
bezwijkt mijn laatste restje eigenwaarde
dan huil ik en dan voel ik echt de pijn

Zo God het wil

lammeren

Zo God het wil

de herfst en winter
zijn voorbij de lammeren
al in de wei en zelfs
mijn vrouw kijkt lief naar
mij mijn God … het is dus
lente

eendenkuikens in de
sloot en al het leven
fokt zich dood weer
wolken pollen in de
lucht betraande ogen
met een zucht besef ik …
het is lente

kale struiken lopen uit
en de gezichten staan
zo blij door dit vervloekte
jaargetij niks erger dan
april en mei er
groeit een stille haat in
mij … die vreselijke lente

maar God u hebt toch
alle macht dus schenk 
uw gunsten toon uw kracht
dan word ik weer een fan
van u en wel een heel fervente
laat het altijd najaar zijn
met regenwolk en 
zielenpijn dan mag ik
weer een dichter zijn
het kan … Deo volente

Ziel

ik zag je aan zo’n godverlaten toog
er groeide vriendschap die wat glazen duurde
ik sprak terwijl jij onbewogen tuurde
en stil vernam wat mij zoal bewoog
 

je stelde me totaal op m’n gemak
voor even nam ik afscheid van de aarde
maar toen mijn blik je glazen ziel ontwaarde
bestelde ik een nieuwe fles cognac

(uit de bundel 'Vijftig')

Heimwee naar wethouder Marnix Norder

Heimwee naar Marnix Norder?

Het stond er dus echt vandaag in AD Haagsche Courant, een deel van de gemeenteraad heeft stiekem last van heimwee naar Marnix Norder. Ik moet u bekennen dat ik daar ook last van heb. Als echte Hagenaar ben ik natuurlijk dol op mopperen (ik wil het Haagse woord voor mopperen liever niet gebruiken) ... en op wie kan ik nu nog mijn giftige pijlen afschieten? Op de dolgedraaide cirkelzaag Boudewijn Revis misschien, maar die kan toch echt nog lang niet tippen aan onze Marnix. Hierbij een bescheiden ode aan Marnix. Het schilderij is overigens van Jan van Goyen en heet Gezicht op 's-Gravenhage vanuit het zuidoosten ...

 

 


marnix norder

 Klik hier voor een vergroting.

ADO Den Haag is nu in Chinese handen ...

Ode aan meneer Wang

we danken onze grote leider Wang
die wij als de verlosser zullen eren
door hem zal ADO optimaal presteren
Den Haag heeft nu weer geld en dadendrang

het wachten duurde wel een beetje lang
maar alles zou dus toch ten goede keren
uw geld zal de machine grondig smeren
er is, zoals u zegt, nu yin en yang

in Barcelona worden ze wat bang
ook in Madrid is men beslist geschrokken
in München luidt men nu al angstig klokken
en Amsterdam vreest af- en ondergang

in ‘t Forepark klinkt voortaan jubelzang
door u durf ik daar zeker op te gokken

 

'Boer zoekt vrouw' is weer begonnen ...

boer
 
Boer zoekt vrouw

de arme boer, hij ploegde eenzaam voort
zijn zaad liet slechts verstilde akkers bloeien
de liefde was alleen besteed aan koeien
die zeiden ‘boe’, doch nooit een innig woord

door geiten werd hij vaak geringeloord
geen nageslacht zou op zijn erf volgroeien
hij kon het zware celibaat verfoeien
de trage trekker leek in veen ontspoord

maar zie, er meldde zich een kudde schonen
die hunkerend zijn stoere stee bezocht
en om de gunsten van de zaaier vocht
gedreven door onrustige hormonen

de boer begon een ware zegetocht
de oogstmaand zou hem rijkelijk belonen 

Gooien met pijltjes

Afgelopen dagen was er weer volop darts op TV. Dit gedicht uit mijn tijd als stadsdichter voor AD Haagsche Courant kwam ik tegen in de oude doos ...

darts 

Een digitale Anton Pieck ...

binnenhof 
 
Sneeuw

het Binnenhof is wit en sprookjesachtig
tot vreugde van een enthousiast publiek
toeristen schieten -alles is hier prachtig-
alweer een digitale Anton Pieck

wat verveloos, maar zeker schilderachtig
betovert ons de koude politiek

Hoera, het sneeuwt ...

sneeuw

Witte wereld

de witte wereld maakte mij weer jong
ik trok de slee en gooide gretig ballen
het juk der jaren was van mij gevallen
ik waagde van een sneeuwberg zelfs een sprong

de dekens en de muren zijn hier wit
mijn vrouw vraagt of het gips wel lekker zit

(Uit de bundel 'Vlammende gedichten' - Uitgeverij Liverse - 2007)

Uit de bundel 'Op zand en veen' ...

zenv

Klik hier voor een vergroting.

Rijnstraat

rijnstraat 

Klik hier voor een vergroting

Kalme stroom

Een kalme stroom

je leven werd een kabbelende stroom
die kalm meandert tussen zomerkaden 
de schepen ogen traag en zwaar beladen 
doch voeren slechts een achterhaalde droom

wat futen drijven richtingloos en loom 
een rietkraag lispelt treurig een ballade 
de avondzon belicht met veel genade 
de knekels van een jonggestorven boom

je houdt de bedding keurig in bedwang 
en wassend water zal geen mens verrassen 
je hebt geleerd je golven aan te passen 
van verre oevers klinkt een zwanenzang

Uit de bundel 'Oude nozem' (2009).

Gisteren op Het Vrije Vers

Drievliet

Mijn gedicht 'Drievliet' werd gisteren op de website van Het Vrije Vers geplaatst.

Vandaag op Het Vrije Vers

arme dichter 

Vandaag op de onvolprezen website van Het Vrije Vers, mijn gedicht 'Arme dichter'. Lees hier.

De leeslijst ...

Couperus

Couperus

er is Facebook, er is Twitter
altijd roept The Voice of Holland
er zijn elke week wel boeren
die naar vrouwenakkers zoeken
er zijn sterren, je kunt surfen
naar de diepte van GeenStijl
welke puber leest nog boeken?

godzijdank is er de leeslijst
van de middelbare school
die de afgedwaalde geesten
voor de honger zal behoeden
leerling leest De stille kracht

maar zijn radeloze blik
doet het ergste wel vermoeden

De kalme vijver dampt, of is het rook ...

vijver 

De kleuren van de Hofvijver

hij spiegelt zich in ‘t stille vijverwater
vanuit z’n torenraam blikt hij omlaag
en zoekt de diepste gronden van Den Haag
de bodem van de politieke krater

de kalme vijver dampt, of is het rook
die opstijgt van een smeulend vagevuur
plots borrelt hij sinister en obscuur
vanaf het eiland lacht het rode spook

vanachter buigend groen zo goed verborgen 
hij tovert mist die opduikt, flard na flard
en stemmen komen nader, baren zorgen

wat hemelsblauw was is nu duivelszwart
de zekerheid vervaagt tot heel misschien
in ‘t donker zijn geen kleuren meer te zien

(uit de bundel 'Dichten voor de krant' 2009) 

Negen levens

Uit de serie 'mannenleed' ...

Negen levens

gelukkig heeft de man geen negen levens
één martelgang is voor de ziel genoeg
de zware stappen naar het werk en kroeg
het lijden van de man heeft niets verhevens

bij thuiskomst wacht de arme sloeber tevens
de feeks die al zijn dromen wreed verjoeg
zijn wereld is een kille ziekenboeg
rampzalig zijn de medische gegevens

gelukkig heeft de man geen negen levens
één levenslange kater is genoeg

Zo'n stille Haagse straat

er heerst totale stilte in de straat
de stoepen blinken door 't veelvuldig vegen
hier zijn fatsoen en welvaart neergezegen
de huizen staan versteend in vol ornaat

een straatje weltevree en welgelegen
bewoners ogen netjes en kordaat
oneffenheden worden wijs verzwegen
het perk is in een aangeharkte staat

wat struikjes dragen fleurig bloem en blad
een hovenier weet raad met wilde loten
de beestjes heeft hij keurig doodgespoten
het grasveld is een nooit betreden mat

al lijkt het kwaad der wereld uitgestoten
er klopt iets niet, ik weet alleen niet wat

Uit de serie 'ambtenarenpoëzie' ...

Lees het volgende gedicht langzaam en zorgvuldig, trek er een zuur gezicht bij en benut de witregels optimaal om te kunnen gapen

Het loket

jawel, ik kan uw onbegrip begrijpen
uw wanhoop, woede en uw hoge toon
ik kan ook leven met uw lach en hoon
en snap dat u mijn strot wel dicht wilt knijpen

u mag de botte bijl van mij ook slijpen
een gruweldaad is mijn verdiende loon
na twee uur wachten is het doodgewoon
dat uwerzijds de nood begint te nijpen

vergeeft u mij dat ik geen stempels zet
het zijn dan wel de juiste formulieren
maar ja, het recht moet immers zegevieren
het is de plicht die deze daad belet

eh nee, ik paar met komma’s noch met mieren
maar u moet naar het andere loket

Lieverd

lieverd 

Lieverd

Hij liet haar achter op de grond
Haar zoete smaak nog in zijn mond
Zij zou een deuk oplopen
...
Hij ging een nieuwe kopen

 

(met dank aan Ilham Koubaa voor de foto)

Japanse tuin

japanse tuin 

Japanse tuin

vermijd het mos, een misstap is fataal
beperk u tot de smalle kronkelpaden
probeer het strakke leven niet te schaden
de samoerai zijn baas in Clingendael

men kijkt naar u met ogen van metaal
wie hier de kroon draagt laat zich simpel raden
de straf voor hen die regels overtraden
was onontkoombaar, wreed en maximaal

ook bomen buigen voor de strenge wetten
een zwaar regime vanaf het morgenrood
het lot van elke loot is zwaar als lood
een vlijmscherp zwaard zal vrije groei beletten

ze doen geen poging om zich te verzetten
want voor de tuinman zijn ze als de dood

Uit de serie 'pietenleed' ...

Roetveegpiet

Al werd hij zwart geboren
Hij speelt graag Zwarte Piet
Dus zette hij wat vegen
Alleen ... die zag je niet

Uit de serie 'zinloze sporten' ...

Hoogspringen

Wat heeft die sport voor zin?
Zo rijst bij mij de vraag
Na elke sprong omhoog
Volgt steeds een smak omlaag

Uit de oude doos

Een gedicht uit AD/Haagsche Courant (2008) ter gelegenheid van de benoeming van Jozias van Aartsen tot burgemeester van Den Haag.

Jozias 

Groeten uit de Schilderswijk

Schilderswijk
 
Schilderswijk

de ezel wankelt en de tube lekt
maar het palet is kleurrijker geworden
een onbekende spijs ligt op de borden
het vlees van Rubens is geheel bedekt

de Haagse school is overwegend zwart
verdwenen is het bonte dialect
met zware ziektes en de dood doorspekt
het maakt op Ypenburg een nieuwe start

het licht van Rembrandt is er ver te zoeken
al maakt de nachtwacht vele overuren
de verre vrienden vinden goede buren
het straatbeeld toont een rijk bezit aan doeken

heeft hier de kunstenaar de drang verloren
of wordt het nieuwe meesterwerk geboren

Varend Corso

Er bestaan plannen om het Varend Corso volgend jaar ook in Den Haag te laten dobberen. Alsjeblieft niet ...

Geen bezoek, geen bloemen

Een varend corso trekt aan mij voorbij
Het Westland zet de bloemen nu eens buiten
Mijn enthousiasme hoeft men niet te stuiten
Het kijken valt mij zwaar, een hels karwei

Na weer zo’n schuit vol schreeuwerige 'pracht'
Doe ik mijn ogen dicht en denk ‘rust zacht’

Wat zit er in het mandje van Jantje?

Jantje
 
Het mandje van Jantje

in deze streken woonde eens een graaf
berucht als vechtersbaas en dwingelandje
hij huisde in een zeer aanzienlijk pandje
daar ging hij met de adel in conclaaf

zijn leven was, zo werd beweerd, puntgaaf 
de ooievaar bezorgde hem toen Jantje
het ventje bleek al snel een lastig klantje
verwend tot op het bot, beslist niet braaf

hij luierde en wees maar met zijn handje
zijn bezigheden bleven uiterst vaag
hij kuierde in ’t donker door Den Haag
met aan zijn arm een steeds gesloten mandje

'wat zit er in dat mandje?', rees de vraag
men fluisterde: 'een geestverruimend plantje'

Vandaag een tijdrit in de Ronde van Frankrijk

Contre la montre

Ik hoor het uurwerk tikken in mijn hoofd
En op dat ritme dans ik op pedalen
Mijn oortje schreeuwt de tijden van rivalen
In zinnen die van zinnen zijn beroofd

Zo'n klok is heus in staat je gek te maken
De wijzers draaien sneller dan mijn spaken 


We hebben veel aan voetbal te danken

stier van potter 

Er was geen voetbal in de Gouden Eeuw
En Potter zat zich stierlijk te vervelen
Zijn leven was een langgerekte geeuw
Dus ging hij maar wat klooien met penselen

Ode aan de knecht

De knecht

de roem is als de dauw en zal niet hechten
jij sluit het hek of zeult met een bidon
je levensweg (kasseien en beton)
valt slechts met onderdanigheid te slechten

om kruimels mag je in de schaduw vechten
de goden vangen stralen van de zon
de wielerwetten kennen geen pardon
een rode gloed onthult verbleekte knechten

de laagsten mogen nooit naar boven trappen
maar trappen zwijgzaam tegen elke col
na diepe dalen zullen kloven dagen

gebrek aan kracht geeft kracht om af te stappen
de achterwielen voor je slaan op hol
de dood zit naast je in de bezemwagen

De vader

ze is nu twaalf, ik zie mijn dochter groeien
en met haar groeit mijn angst voor eenzaamheid
nog even en ik ben die dame kwijt
soms kun je wijzers van de klok verfoeien

ze wil nog wel eens met haar vader stoeien
maar dat is weldra ook verleden tijd
het pad heb ik met liefde geplaveid
ik mag mij met haar stappen niet bemoeien

zo onvermijdbaar belt straks iemand aan
dan doe ik traag de zware voordeur open
en zal ik tegen beter weten hopen
dat ik mezelf als jongeman zie staan

Meeuwenoverlast

meeuw

Klik hier voor een vergroting.

Duitsland - Argentinië

Angreifer, Pfostenschuβ
Schwalbe, Elfmeterfoul
Schweinsteiger, Torjäger
Gelb, dunkelrot

Beinschuβ, Verteidiger
Abseitsverdächtige
Is dat geen oorlogstaal?
Messi in nood?

De kleinste straat

een streepje op het Haagse stratenplan
het ‘steeg-zijn’ slechts ternauwernood ontstegen
maar zelfs de smalste sloppen noemt men wegen
in deze stad waar Jan en alleman

de hoogmoed uit de zuigfles binnenkregen
hier past geen slop of steeg, nee, niets daarvan
de Kissemstraat, ik kom er nu en dan
en schuil er voor de drukte of de regen

ik loop van Spuistraat naar het Achterom
met moeite kan ik dertig passen meten
wat wanden ogen stoffig en versleten
het leven trok voorbij met stille trom

een straat die nooit de weg omhoog beklom
de hoek om en je bent hem al vergeten

Schwalbe

Hoe smerig kan een Duitse schwalbe zijn
Zo'n oosterbuur die met gekweld gelaat
Luid kermend theatraal ter aarde gaat
En dan herrijst met glimlach, zo vilein

Fantastisch is het Robben te zien zweven
Zijn fopduik zorgt voor hoop, geloof en leven

De moestuin van Jetta Klijnsma

Willem Drees zou zich omdraaien in zijn graf ...

Moestuin

Zeg oma, schoffel wel een beetje door
Dit schiet niet op, zo wordt het honger lijden
Laat nou eens die rollator lekker rijden
En tril niet zo, dat kan nu echt niet hoor

Je bent dement? Dan kun je het vergeten
Dus snel naar bed, natuurlijk zonder eten

 
tuin 
Maar ... jong geleerd is oud gedaan

Ode aan Gent

Gent 

Ode aan Gent

 

de Graslei zomert, kinderkoppen blinken

er hangt een zweem van wellust in de stad

studenten nemen loom een zonnebad

het carillon laat vreugdeklanken klinken


terrassen stromen vol, bezoekers drinken

met smaak het onvolprezen gerstenat

op gevels heeft de kunstzin vlam gevat

de Leie laat de eeuwen traag bezinken

 

de rondvaartboten varen af en aan

het stadshart wordt meertalig fier bezongen

la dolce vita, kalm en ongedwongen

genieten krijgt met instemming ruim baan

 

de spijzen strelen ongeremd de tongen

dat wat bestaat voor immer blijft bestaan


Ik wens je

Wat heel veel Nederlandse mannen deze maand denken, maar niet durven te zeggen ...

Ik wens je

ik wens je bergen chocola
rivieren vol met rode wijn
een overvloed aan zonneschijn
die blauwe jurk van Maxima

ik wens je wijsheid, praal en pracht
een glimlach en een perzikhuid
een eigen psychotherapeut
zodat de toekomst naar je lacht

ik wens je feest en drinkgelag 
champagne, oesters, kaviaar
een stoere minnaar (zelfs een paar)
wel tien orgasmes op een dag

nu is er voetbal op TV
ga weg ... en neem je moeder mee

El cóndor pasa?

Daar zweeft hij naar het Spaanse doelgebied
Gedreven door instinct, hij ruikt de dood
Hij kromt zijn lijf, slaat toe, de prooi in nood
Hoogmoedig, wordt verrast, verweert zich niet

El cóndor pasa? Onderschat gevaar?
Dit was geen gier, hier vloog een adelaar
 
Het gedicht is nu ook te lezen op de website van Omroep West. Overigens word ik daar stadsdichter van Den Haag genoemd, dat is iets te veel eer. Tussen 2003 en 2010 was ik wel stadsdichter van AD Haagsche Courant.

De magnetron

magnetron 
 
De magnetron

(vrij naar J.C. Bloem)

Frituur is voor tevredenen of legen.
En dan: wat is frituur nog in dit land?
Een zak patat, te zout en niet krokant,
Een frikandel die rimpels heeft gekregen.

Wel krijgt de snelle hap van mij de zegen,
(Slechts vijf minuten op de hoogste stand)
Die zorgt voor glimlach en gewatertand,
Door zogenaamde kenners doodgezwegen.

Alles is veel voor wie niet veel verwacht.  
De keuken hield haar wonderen verborgen  
Tot jij je ware zegetocht begon.
  
Dit heb ik bij mijzelve overdacht,  
Na weer zo’n heerlijk feestmaal zonder zorgen,  
Domweg gelukkig, met mijn magnetron.   

Oma

oma 
 
Oma

bandiet, geteisem, lamstraal, schobbejak
gepeupel, doerak, gluiperd, boerenpummel
stuk onverlaat, kwajongen, mafkees, lummel
jij klojo, vlegel, vlerk en labbekak

geboefte, laaienlichter, klotenklapper
ellendeling, rapaille, uilenbal
gehaktbal, flapdrol, plurk, schavuit en kwal
jij zuipschuit, schijtluis, knuppel, oelewapper

jandoedel, kwibus, slome duikelaar
serpent, stuk vreten, kwelgeest, teringlijer
gedrocht en boeventronie, geitenbreier
lamlendig varken, naarling, hork, barbaar

in ‘t kort haar iets belegen woordenschat
toch heeft ze opa innig liefgehad

Marteling

Ook vandaag naar de vrouwenfinale op Roland Garros gekeken ... en geluisterd?

Marteling

Ik belde de politie, 1-1-2
Er klinkt gekrijs, gekreun, kom snel, maak voort
Er wordt gemarteld, erger nog ... gemoord
Nee nee, dit is beslist geen barenswee

Gelukkig viel het achteraf wel mee
Een potje vrouwentennis op TV

De kopstoot van Zinedine Zidane

In de 110e minuut van de WK-Finale 2006 gaf de Franse voetballer Zinédine Zidane een beruchte kopstoot tegen de borst van de Italiaan Marco Materazzi. Dit historische voetbalmoment staat te boek als de Zidane-kopstoot. Het standbeeld dat momenteel op het Lange Voorhout in Den Haag staat, geeft deze kopstoot weer en inspireerde mij tot een ollekebolleke ...

zidane 

Haagsche hopjes ...

hopjes 

Ode aan het Haagse hopje

het is nog Haagser dan de ooievaar
Couperus, Binnenhof of Lange Poten
de witte wikkel zit hem als gegoten
het is de trots der ware Hagenaar

zo’n prachtig bruingebakken exemplaar
wordt wereldwijd en zeer beschaafd genoten
de receptuur is aan het brein ontsproten
van Jahweh of een duivelskunstenaar

de lekkernij verdient een schouderklopje
een loflied met een smakelijk refrein
of beter nog ... een standbeeld op het Plein
het wint van chocola, gebak en dropje

al is het slechts een centimeter klein
niets is er groter dan het Haagse hopje

Dierenliefde ...

Bestiaal
 
ze lijdt met vogels in een kooi gevangen
ook voor de walvis laat ze menig traan
de groene vrede staat bij haar vooraan
haar leven is een, dierlijk haast, verlangen 

naar koesteren van schepsels, naar humaan
behandelen van wezens wier belangen
voor mensen (wee die gluiperige slangen) 
al eeuwenlang slechts mondjesmaat bestaan

haar liefde is alleen gericht op dieren
aan hen geeft zij haar diepste wezen bloot
ze dient de fauna monter en devoot
geen man is beest genoeg haar te bestieren

als onbestemde lusten welig tieren
dan spint de kater op haar warme schoot

Het is vandaag anti-rookdag ...

Teer

de dood komt in een rookwolk stiekem binnen
hij verft de longen langzaam schoorsteenzwart
dan richt hij al zijn pijlen op het hart
en gaat z’n sloperswerk pas echt beginnen

de roker zit nu bij de pakken neer
zijn geest is zwak en ook zijn lijf blijkt teer

Met de tijd meegegaan

mijn leven kent geen
glamour en geen glitter
geluk is steeds
aan mij voorbijgegaan
ik zwem in gal
verdrink in bitter 

maar met de tijd
ben ik wel meegegaan
vergeeft u mij
dat ik hier tranen twitter

Ondertussen in het Louvre ...

venus

WK Hockey 2014

hockey 
Binnenkort start het WK hockey in het voetbalstadion van ADO Den Haag ... slik ...
 
Kyocera-stadion
 
Veel schorriemorrie straks
Tokkies en hooligans
Hoed u voor uitschot
Rapaille, gespuis
 
Tijdelijk weg zijn de
Voetbalweldenkenden
Dan hangt er hockeytuig
… Is het niet pluis

Min of meer een selfie ...

schedel

Zo ik iets ben ...

die oude stad waar jij ooit bent geboren
is op je tochten zwijgend meegegaan
je waant je mijlenver bij hem vandaan
bij tijd en wijle vind je toch zijn sporen

hij speelt met jou een spel van ‘zwaan-kleef-aan’
men kan de wieg nog aan je tongval horen
de nestgeur is wel vaag, maar niet verloren
zijn wortels zitten diep in elk orgaan

in welke vreemde haven je ook bent
er blijven schimmen uit een ver verleden
zij volgen kalm maar altijd consequent

het afscheid was niet meer dan ‘au revoir’
al lijkt de navelstreng dan doorgesneden
je bent je leven lang een Hagenaar

Atlantikwall

bunkers 

Atlantikwall

er ligt een oude bunker onder ’t zand
men zegt: hij is vervallen en verlaten
toch hoorde ik er iemand zachtjes praten
een herfstdag, er was niemand op het strand

er ging een steen opzij, er kwam een hand
en even later zag ik twee soldaten
ze oogden traag, hun legerjas vol gaten
ze klommen over de betonnen rand

er huizen schuwe geesten in dit land
gerezen uit de schrijnen der fanaten
ze nemen ‘s nachts bezit van onze straten
en kalken vreemde tekens op een wand

ADO Den Haag, een seizoen in snelsonnetten

logo 

Tijdens het voetbalseizoen 2013/2014 schreef ik voor de website Haaglandenvoetbal.nl voor iedere wedstrijd van ADO Den Haag een snelsonnet. Het was een zwaar seizoen, niet uitsluitend voor ADO Den Haag, maar ook voor mij. Voor de liefhebber en/of de doorzetter, heb ik al die gedichten op een rijtje gezet, u kunt ze lezen door op 'lees verder' te klikken. Veel plezier ...

Lees verder...

SC Cambuur - ADO Den Haag 1-2

Het laatste snelsonnet over de verrichtingen van ADO Den Haag in het seizoen 2013/2014 ...

SC Cambuur - ADO Den Haag 1-2

De laatste loodjes van een zwaar seizoen
Een verre veldslag in het hoge noorden
Waar zij ooit Bonifatius vermoordden
De hoogste tijd om iets terug te doen

Die Friezen bleken zwak, het was een eitje
We eindigen dus in het linkerrijtje 


Zie ook de website Haaglandenvoetbal.nl 


Hofvijver

Hofvijver 

Hofvijver

Het water van de vijver, glad als ijs
Weerkaatst blijmoedig weelderige wanden
Van hoogbejaarde dommelende panden
De vensters geven geen geheimen prijs

Het zonlicht tart dit stadse paradijs
Waar mist en luwte immer samenspanden
Kastanjes langs de oevers knarsetanden
Hun schaduwen gehuld in stemmig grijs

De vijver geeft aan stemmen geen gehoor
Hij is een wijze zwijgende getuige
Lijkt lichtelijk vermoeid, doch rimpelt niet

Een spiedend oog, nog scherp, dat alles ziet
Volharden zal hij, voor geen wanen buigen
Hij houdt de politiek een spiegel voor

ADO Den Haag - AZ 2-1

ADO 

Het wekelijkse snelsonnet over de verrichtingen van de Haagse voetbaltrots ...

ADO Den Haag - AZ  2-1

Visite van ‘de kleine generaal’
Die ooit in Haagse dienst de velden ploegde
Als pitbull werd gevreesd en dapper zwoegde
Verwierf als trainer roem (en kapitaal)

Zijn veldtocht bracht een nipte nederlaag
Maar ach, dat is geen schande in Den Haag


Zie ook de website Haaglandenvoetbal.nl 

Schone schijn

straatje 
 
Schone schijn

Vrouw zet een bezem weg
Straatje is schoongeveegd
Delft is een proper en
Godgetrouw oord

Oma bewijst weer haar
Kruissteekhandvaardigheid
Achter de luiken wordt
Iemand vermoord

Paasgedachte

gelooft u mij, het was een naar gevoel
die spijkers hè, het zal u niet verbazen
maar al dat lijden had dus wel een doel 

geverfde eieren bezorgd door hazen

Paasleed

eieren

Klik hier voor een vergroting

Op zoek naar het politieke midden ...

Links

de Grachtengordel is een ietwat zure biotoop
bevolkt door 'kameraden' die met stelligheid beweren
dat zij niet de pecunia, doch waardigheid begeren
men noemt ze gut- of linkschmensch, ze zijn anti-xenofoob

principes gaan er nimmer (nimmer!) in de uitverkoop
ze prediken hun mores die eenieder zal vereren
en lukt het niet een zondaar tot de waarheid te bekeren
dan volgt een kanonnade op het rode klankbord 'Joop'

een vijand is een Nazi, een proleet of misantroop
met zulke lieden gaat men uiteraard niet discussiëren
gedachtegoed van rechts valt sowieso niet te verteren
geen denken aan, hun gal krijgt dan spontaan de vrije loop

gelukkig zijn er grachten die de linkschmensch isoleren
de bruggen kunnen open, godzijdank,  er is nog hoop

Rechts

een rechtse rakker zet zijn eigen moeder nog te koop
hij steigert bij het horen van het scheldwoord 'nivelleren'
eerst graaien en vervolgens haast wanstaltig potverteren
men komt hem zelden tegen in de rol van filantroop

de linkse hobby's brengen deze natie naar de sloop
het werkschuw tuig dat weigert om 'normaal' te functioneren
moet men met harde hand eens een fatsoenlijk lesje leren
het echte leven is geen uiterst vage VARA-soap

het socialisme moet verkassen naar de vuilnishoop
men zal de goede oppergod van rendement fêteren
wie nadenkt zal de linkse kerk vervloeken of negeren
de parasiet die onze samenleving binnenkroop

hij speculeert, dus sta mij tevens toe te speculeren
de koersen kunnen dalen, godzijdank, er is nog hoop

Kopzorg

dier
 
Kopzorg 
 
God is een kunstenaar
Zie deze schepping eens
Hemelse kleuren
Dat geel en dat groen

Eén kleine wens heeft dit
ADO-mascottedier:
God, wilt U iets aan
Mijn punthoofd gaan doen

Ondertussen in Blijdorp

Blijdorp

Klik hier voor een vergroting

13 april 2014 Parijs - Roubaix

pr 
 
Parijs-Roubaix
 
kasseien, regen, kou … een helse reis
‘La douce France’ ligt niet in het noorden
de beulen die hun eigen lijf vermoorden
betalen voor hun brood de hoogste prijs

ontvluchten zij een volger met een zeis
of is hier sprake van een groep gestoorden
die malend deze troosteloze oorden
verwisselt met het aardse paradijs
 
de winnaar juicht, krijgt knuffels van een miss
en schudt blijmoedig uitgestoken handen
vol onbegrip aanschouw ik het festijn

de meet ligt in een stad vol droefenis
Roubaix …mijn God, geen ziel wil er belanden
geen zinnig mens wil daar als eerste zijn

De keizerspinquïn

pinquïn
 
De keizerspinquïn 
 
daar staan ze, in hun smoking, zij aan zij
verkleumde, maar ook plichtsgetrouwe heren
die zwijgend barre winterkou trotseren
verloren in een witte woestenij

ze koesteren het nageslacht, een ei
en hongeren, maar zonder protesteren
terwijl hun spek verschrompelt onder veren
een echte heer gedoogt de heerschappij

van dames die nu heerlijk foerageren
gekakel, afgunst noch gebakkelei
de mannenwereld kan bevrijd floreren
al doet de klok naargeestig zijn karwei

nog even en ze zullen wederkeren
dan is de lieve vrede weer  voorbij

ADO Den Haag - FC Utrecht 4-1

Een normale uitslag. Toch? Het wekelijkse gedicht over de heldendaden van de plaatselijke voetbaltrots:

ADO Den Haag - FC Utrecht 4-1

Verrassing? Nee, die uitslag is normaal
We moesten tot de laatste weken wachten
Maar angst en vrezen … slapeloze nachten?
Wat onrust slechts en dan nog marginaal

Het voetbaljaar zou wel cum laude slagen
Als wij straks Ajax nog wat kunnen plagen

Zie ook de website Haaglandenvoetbal.nl 

Stil

‘jij houdt je mond, laat mij maar voor je praten’
gehoorzaam zwijg je, met gebogen hoofd
het laatste vuur raakt langzaam uitgedoofd
wat ben je oud, te oud haast om te haten

zij voert het woord, jij luistert en gelaten
bezwijk je, van de waardigheid beroofd
een leven lang heb jij voor haar gesloofd
de kosten blijken hoger dan de baten

zij regelt, is de stuurvrouw van je wil
het roer houdt zij onwrikbaar in de handen
ze leest je streng, met minachting, de les

de warmte is al jaren op reces
ze gromt, ze toont met leedvermaak haar tanden
en jij bent stil, zo tergend stervend stil

FC Twente - ADO Den Haag 1-1

Een punt tegen FC Twente uit, niet slecht, maar de dreiging blijft ...

FC Twente - ADO Den Haag 1-1

De voetbalwinter week, een Haagse lente

Bracht nieuw elan en onverslaanbaarheid

Verliezen lijkt voorgoed verleden tijd

Zo bleek ook nu weer tegen FC Twente

 

Het einde nadert en de spanning stijgt

Nog steeds is er een smalend spook dat dreigt


Zie ook de website Haaglandenvoetbal.nl

ADO Den Haag - PEC Zwolle 1-1

Het wekelijkse snelsonnet over de verrichtingen van ADO Den Haag:

ADO Den Haag - PEC Zwolle 1-1

Een puntje tegen PEC, is dat genoeg?

Al werd er onder Fraser niet verloren

De voetbalhemel zie ik zelden gloren

We hebben zware weken voor de boeg


Ik wanhoop niet en ben niet ontevreden Maar kijk soms nog wat angstig naar beneden 


Zie ook de website Haaglandenvoetbal.nl

Hoera, we hebben weer een nieuwe raad

De nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd. Het gedicht is nog uit mijn periode als stadsdichter in dienst van AD Haagsche Courant.

raad 

Kijkduin

Kijkduin 
 
Kijkduin

bejaarden met een rimpelloos bestaan
verpozen permanent op de terrassen
het leven kan ze zelden nog verrassen
zij zien de zon met verve ondergaan

vergeten is hun ooit zo drukke baan
de zorgen en het op de kleintjes passen
ze mogen nu hun kapitaal verbrassen
de toekomst heeft al jaren afgedaan

alsof de Noordzee hier veel kalmer is
de wind getemperd, bijna ingetogen
het lage tij tot gangbaar is verklaard

de stilte nam Kijkduin in hechtenis
een briesje strooit wat duinzand in de ogen
de badplaats bruist niet, borrelt slechts bedaard

ADO Den Haag - FC Groningen 2-1

En hier is weer het wekelijkse snelsonnet over de verrichtingen van ADO Den Haag ...

ADO Den Haag - FC Groningen 2-1

Ook in Den Haag kan soms de aarde beven
Het Forepark is wereldwijd berucht
Bezoekers slaken moedeloos een zucht
Wanneer de thuisclub stampend gas gaat geven

De voetbalwereld schudt en is ontdaan
Een slapende gigant is opgestaan

Zie ook de website Haaglandenvoetbal.nl

RKC Waalwijk - ADO Den Haag 1-1

De dorpspastoor van Waalwijk zegende weliswaar de wedstrijdbal in, toch kon RKC niet van ADO winnen ...

RKC Waalwijk - ADO Den Haag 1-1

De voetbal kreeg de goddelijke zegen
Nee, niet van God, maar van Meneer Pastoor
Een katholiek heeft wel een streepje voor
De Hagenaar heeft juist de hemel tegen

De Waalwijkers een punt met hulp van boven
Maar ADO gaat er steeds meer in geloven

 
Zie ook de website Haaglandenvoetbal.nl 


CPC

Vandaag de 40e editie van de CPC-loop ...

City-Pier-City

geweldig deze loop, wat een decor
dus waarom zou ik al mijn krachten slopen
door als een haas zo haastig te gaan lopen
ik heb de tijd, gaat u maar rustig voor

verwacht van mij geen spetterend record
ik ben geen zwarte parel uit de tropen
maar tegenvoeter van de antilopen
mijn loopbaan zit volhardend op dood spoor

mijn Adidassen kleven aan de vloer
dit is een stad om langzaam te genieten
van Boulevard, de Pier en Haagse Tieten
de schoonheid van een typisch Haags parcours

en niemand die mij maant om op te schieten
ik finish met het openbaar vervoer

Vrouwendag

vrouwendag 

Op 8 maart wordt Internationale Vrouwendag gevierd, daar moet deze man toch ook even bij stilstaan ...

Vrouwendag

ik vond het echt een doodnormale vraag
begreep dus niets van woedende verwijten
en waarom ging zij met serviesgoed smijten
zij kreeg een driftbui, ik de volle laag

ze ging met haar vriendinnen naar Den Haag
om daar wat vrouwenmeninkjes te slijten
en voor de onderdrukten (?) te gaan pleiten
ik gunde haar die blije uurtjes graag

nee heus, er was geen sprake van geplaag
ik ben geen macho, walg van flauwiteiten
mijn schat mocht best een heerlijk dagje geiten
ik zat alleen met één ding in de maag

ik vroeg haar slechts (waarom moet dit me spijten):
maar lief, wie zet er koffie dan vandaag?

De halsbandparkiet

Ik kroop voor een keer in de huid van Guido Gezelle om de overlast van de halsbandparkiet te beschrijven:

De halsbandparkiet

(erg vrij naar Guido Gezelle)

O! ’t ruischen van het ranke riet!
ik hunker naar uw droevig lied!
uw ruischen is den mond gesnoerd
door hem die valsch zijn snavel roert,
gij buigt, ootmoedig nijgend, neer,
en hij vliegt op en gaat te keer,
zijn krijschen maakt mij kierewiet
dat ik vervloeke, o kutparkiet!

O! ’t ruischen van het ranke riet!
hoe dikwijls dikwijls klinkt getweet
nabij den stillen waterboord,
uw fluistering wordt wreed verstoord,
één vogel doet een stoomfluit na,
en dan volgt gansch de maffia,
de schelmen praten louter priet,
gij zijt verstomd, o ruischend riet!

O! ’t ruischen van het ranke riet!
hoe hevig is mijn stil verdriet
ik hoord’ uw zingend’ harmonij, 
het is voorbij, voorgoed voorbij,
is er dan niemand meer die jaagt,
het pestlawaai is godgeklaagd,
o had hij maar een knop ‘delete’,
ik misch uw zang, o ruischend riet!

En mocht hij sterven, de bandiet,
dan zal ik denken ‘mij een biet!’
God schiep het beest en zijne stem,
ik twijfel nu toch echt aan Hem.

ADO Den Haag - NAC Breda 1-1

Het wekelijkse snelsonnet over de verrichtingen van de Haagse voetbaltrots ...

ADO Den Haag - NAC Breda 1-1

De trotse 'Raad van Elf' uit Kielegat
(zo heet Breda in onbezonnen tijden)
Kan met een punt (dus blij) naar Brabant rijden
Alaaf, een boerenkiel en gerstenat

De Hagenaar blijft nuchter en bescheiden
Een kater wil hij absoluut vermijden


Zie ook de website Haaglandenvoetbal.nl

ADO Den Haag - Go Ahead Eagles 3-2

Het wekelijkse snelsonnet over de verrichtingen van de plaatselijke voetbaltrots ...

ADO Den Haag - Go Ahead Eagles 3-2

Wat wordt het saai, alwéér een ADO-zege De euforie valt haast niet te verdragen Een echte Hagenees is dol op klagen Als 't meezit, zit het eigenlijk dus tegen

De hekkensluiter doet het hek nu open Ik zal maar witte zakdoekjes gaan kopen

Zie ook de website Haaglanden Voetbal.nl

Roda JC Kerkrade - ADO Den Haag 0-1

Het wekelijkse snelsonnet over de verrichtingen van ADO Den Haag ...

Roda JC Kerkrade - ADO Den Haag 0-1

De koempels zijn gewend om af te dalen
In diepe schachten naar de zwarte hel
Ook Jupiler is in de streek in tel
Verlies, zal daar een Limburger om malen?

Het werd een mooie busreis naar Den Haag
Vier feest, want het is carnaval vandaag


Zie ook Haaglandenvoetbal.nl 

Valentijnsdag ... een gedicht over de liefde

trams 

Liefde in lijn 6

de banken bleken allemaal bezet
een meisje keek me aan met zachte ogen
het leek of er gewikt werd en gewogen
ze riep mij (voor een hoopvol tête-à-tête?)

een lach verried mijn dwaze binnenpret
dat zulke mooie meiden mij nog mogen
en mij met steelse blikken zelfs ook pogen
te vangen in hun amoureuze net

edoch,  m'n overmoed verdween spontaan
toen ik begreep waarom zij had geroepen
op deze leeftijd valt niet meer te snoepen
ze bood een oude man haar zitplaats aan

Vitesse - ADO Den Haag

Vitesse

De trainer werd geofferd, de voetbaltrein gaat verder ...

Vitesse - ADO Den Haag 0-0

Jawel, een woord van dank aan Maurice Steijn
Geofferd om de vrede te bewaren
Respect, het waren Haagse tropenjaren
De wedstrijd wacht, dus verder moet de trein

In Arnhem lag het volgende station
Geen goals, dus positief zijn ... ADO won


Zie ook de website Haaglandenvoetbal.nl 

 

Verzekering

Er staat u iets afschuwelijks te wachten
Injectienaalden, scalpels, harde handen
Begerig om u bloedig aan te randen
Ze komen vaak terug in bange nachten

Verzwijg uw kwalen en negeer uw klachten
Bijt door of bijt gewoon eens op uw tanden
Blijf baas in borstkas, hoofd en ingewanden
En zet die artsen uit uw waangedachten

U vreest dat u de avond niet meer haalt?
Geen nood, u had een kort doch vruchtbaar leven
U heeft uw lijden zin en glans gegeven
Het lot wordt door almachtigen bepaald

U heeft de premie steeds op tijd betaald
En wordt nu keurig af- en uitgeschreven

Kindergedicht

Gemeen

mijn broertje woont al
maanden niet meer thuis
hij kreeg een mooie en 
een grote kamer met heel
veel beren in een ziekenhuis

ze vinden hem het liefst
van allemaal ik vind hem
stom want hij wil niet meer
spelen hij ligt daar maar
op bed zijn kop is kaal

mijn moeder zegt je broertje
gaat op reis vanuit de
wolken zal hij naar ons 
zwaaien hij krijgt er heel
veel speelgoed, snoep en ijs

ik vind dat allemaal gewoon
gemeen want ik moet hier 
naar school en achterblijven
in onze kamer slaap
ik helemaal alleen
 
(uit de bundel Oude Nozem) 

Winnend gedicht 
wedstrijd kinderpoëzie georganiseerd door de literaire website Meander.

ADO Den Haag - Heracles Almelo

ado

Een doordeweekse competitiewedstrijd, dus een doordeweeks snelsonnet ...

ADO Den Haag - Heracles Almelo 0-3

Geen voetbalwedstrijd om des keizers baard
Maar meer een zaak van dood of gladiolen
(De bloemen werden door mij aanbevolen)
De stand was niet bepaald benijdenswaard

Waarheen en hoe … wie heeft er een kompas?
Zelfs kunstgras blijkt een dodelijk moeras


Zie ook de website Haaglandenvoetbal.nl 

Heerenveen - ADO Den Haag 3-0

Hier is weer het wekelijkse snelsonnet over de verrichtingen van ADO Den Haag ...

Heerenveen - ADO Den Haag 3-0

Het was een lange reis naar Heerenveen
Veel langer echter leek de weg naar huis
De uitploeg gaf, zoals te vaak, niet thuis
Quo vadis, oftewel … waar gaat dat heen?

In zware tijden blijft een mens geloven
Hij richt dan hoopvol soms de blik naar boven


Zie ook de website Haaglandenvoetbal.nl 

ADO Den Haag - Feyenoord 3-2

Het wekelijkse snelsonnet over de heldendaden van de plaatselijke voetbaltrots ...

ADO Den Haag - Feyenoord 3-2

Ja Ronald, dit is weer een ander veldje
Je spelers maakten er een potje van
De Haagse Kuip leek wel een snelkookpan
Ach arme 'boer', het voetballeven kwelt je

We kijken weer omhoog, de toekomst lacht
Een paar keer winnen en …  Europa wacht

 
Zie ook de website Haaglanden Voetbal.nl 

NEC - ADO Den Haag 3-1

De winterstop is voorbij, het is weer tijd voor het wekelijkse snelsonnet over de verrichtingen van ADO Den Haag ...

NEC - ADO Den Haag 3-1

De winter scheen voorbij, we mochten weer
Havana aan de Waal lag stil te wachten
In Spanje groeide hoop op nieuwe krachten
Herrijzenis en afscheid van oud zeer

De tranen vloeiden rijkelijk (met tuiten)
Het is een droeve taak het hek te sluiten


Zie ook de website Haaglanden Voetbal.nl 


Vogeltelling 2014

ooievaar 

Morgen en overmorgen mogen we weer vogels gaan tellen ...

Vogeltelling

ik had als plek het Binnenhof gekozen
een rustig bankje achter de fontein
met pen, een blocnote en een flesje wijn
het werd een dagje aangenaam verpozen

ik telde honderdvijftig dode mussen
elf pimpelmezen en een papegaai
een gier, zes kwartels en een bonte kraai
vier roodborsten, een blinde vink, intussen

begon ik aardig in de war te raken
want hoeveel glazen had ik nu al op
er dansten twintig kippen zonder kop
(of zie je dubbel als de drank gaat smaken)

acht vredesduiven speelden zwaan kleef aan
een torenvalk en kerkuil waren maten
ze spanden samen met een rode haan
een havik wilde niemand binnenlaten

vol wijn hield ik de vogels in de gaten
toen zag ik dodo’s en ben weggegaan

Bezoek

haar kamer is doortrokken van de geur
van lakens die al ongewassen drogen
ze schaamt zich voor 't fysieke onvermogen
al jaren staart ze hoopvol naar de deur

die af en toe de gasten binnenlaat
dan voelt ze wat afstandelijke kussen
ze speelt de vreugde, maar ze hoopt intussen
dat iedereen zo snel als kan weer gaat

het wachten is alleen nog maar op hem
van wie ze vroeger nooit iets weten wou
ze hunkert naar zijn fluisterende stem

dan hoort ze in de slaap een schuchter kraken
een windvleug doet haar rillen van de kou
hij streelt haar hand nog voor ze kan ontwaken

Ondertussen op de achterbank ...

De achterbank

er hangt een slungel op mijn achterbank
een schaduw die mij volgt langs ’s heren wegen
bloeddorstig en van zins een coup te plegen
ik bracht hem groot en oogst nu stank voor dank

eens waren zijn gedachten lelieblank
een godsgeschenk, zijn vader toegenegen
nu wordt die ouwe ijzig doodgezwegen
of kundig afgeslacht met blik en klank

er komt een einde aan de puberteit
nog even bijten, bidden, hoop doet leven
al wordt mijn falen stevig ingewreven
en sterf ik duizend doden in de strijd

al is hij nu de weg volkomen kwijt
ooit  kan ik hem het stuur in handen geven

Gezicht op 's-Gravenhage (Jan van Goyen)

gezicht
Klik hier voor een vergroting

Ouwe tokkies

steen 

Goh, wat een beestenboel
Kinderen doen maar wat
Ouders bezopen
Waar moet dat toch heen?

Steeds gaat het mis in zo’n
Kunstenaarshuisgezin
Is het Vermeer niet
Dan is het wel Steen

Nieuwjaarsreceptie Den Haag

Vanavond is de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Den Haag. Die mag wat kosten, maar liefst 200.000 euro is er voor gereserveerd.
 
La Grande Bouffe

Het mag wat duiten kosten, uiteraard
Champagne! (nee, wij doen het niet met minder)
Van crisis heeft het IJspaleis geen hinder
Zo'n feestje zet Den Haag juist op de kaart

Ach burgers (klagers, paupers en proleten)
Kom, zeur niet, laat ons drinken, laat ons eten

Oud en nieuw in Den Haag

Oud en nieuw

Slechts achtendertig auto's uitgebrand
Maar zesenzestig mensen aangehouden
Geen zaken die ons vreselijk benauwden
We hielden alles prima in de hand

De schade? Wat miljoenen … zeg maar laag
Het was weldadig rustig in Den Haag

Vreten, vreten, vreten ...

Vreten

(vrij naar het gedicht ‘Vrede’ van Leo Vroman)

komt een duif van honderd pond
met een eetdoos  in zijn klauwen
naast mij zitten op de grond
en begint zich vol te stouwen
zonder zich aan mij te storen
honger  is niet gauw verdwenen
elke schaamte lijkt verloren
ieder frietje doet mij wenen

hij vertelt een triest verhaal
kind aan vraatzucht overleden
moest van ’t hemels tribunaal
nu als duif gaan herintreden
hij was dankbaar at gezond
doch de ‘M’ bleef hem verleiden
snel was hij weer kogelrond
zo herleefden oude tijden
vogelvlucht ging steeds omlaag
naast zijn schuldige geweten
knorde immer ook zijn maag
vreten moest hij, vreten, vreten

‘happy’ zijn de galgenmalen
kinderen als molenstenen
moeten vaak de tol betalen
alle malen zal ik wenen

Sonnet voor Cees

Cees IJspelder

In de nacht van 23 op 24 december 2013 raasde een storm over Nederland. Die nacht overleed geheel onverwachts mijn voetbalvriend Cees IJspelder. Deze ras-Scheveninger speelde ooit in de eredivisie voor Holland Sport en maakte zich daarna onmisbaar voor de amateurs van DUNO. Voor Cees schreef ik het volgende gedicht:

Sonnet voor Cees

Het stormde Cees toen jij je ogen sloot
De storm was nooit een vriend van Scheveningen
Hij laat zich door gebeden niet bedwingen
De vissersvrouw blijft wachten op een boot

Die nacht nam hij je mee, de schrik was groot
Toch kan geen storm jou van je voetstuk wringen
Je bracht ons meer dan slechts herinneringen
Vaarwel, jij levenswijze bondgenoot

Je ziet ze weer, de oude voetbalmaten
Van DUNO, Scheveningen, Holland Sport
Er klinkt applaus en Houtrust zal weer juichen

Jij was de held, wij waren de getuigen
De eindstand staat nu op het scorebord
Je hebt een diepe indruk nagelaten

Lees meer over Cees IJspelder op de website van HSV DUNO, hierhier en hier.

PSV - ADO Den Haag 2-0

Het wekelijkse snelsonnet over de verrichtingen van de plaatselijke voetbaltrots ...

PSV - ADO Den Haag 2-0

De Lichtstad was een duister oord geworden
Er werd gemuit, de toestand leek precair
Maar voor de Kerst verscheen een felle ster
In Lampegat schijnt alles weer in orde

En ADO? Wacht, ik pak mijn glazen bol
Er dagen heel veel sterren, dus … hou vol!


Zie ook de website Haaglandenvoetbal.nl 

De crisis ...

Crisissonnet

normaalgesproken krijgt u twee kwatrijnen
en twee terzinen, samen een sonnet
door mij met liefde in elkaar gezet
een stevig bouwwerk, veertien vaste lijnen

maar nu een zware crisis ons doet kwijnen
zie ik naast levensvreugd en bankbiljet
mijn moeizaam opgespaarde dichtersvet
met lede ogen gaandeweg verdwijnen

vergeeft u mij dat ik zal moeten snijden
de veertien regels zijn u wel gegund
helaas, de ingreep valt niet te vermijden

het zijn nu eenmaal barre … barre tijden
na regel dertien volgt er slechts een punt
.

FC Groningen - ADO Den Haag 1-2

Meestal gaat er niets boven Groningen, maar vandaag wel. Lees het snelsonnet over de wekelijkse heldendaden van de Haagse voetbaltrots ...

FC Groningen - ADO Den Haag 1-2

De Groene Kathedraal of Groene Hel
Geboortegrond van woeste noordenwinden
Zie daar het juiste ritme maar te vinden
Vaak valt de guillotine pijnlijk snel

De ooievaar had veerkracht en was stug
De noordenwind blies stevig in de rug


Zie ook de website Haaglandenvoetbal.nl 

Doornpark

vergeten duin in overvolle stad
door huizen afgesneden van de zee
de schilder Mesdag hield er atelier
de dichter Kloos heeft er ooit liefgehad

een  stille, praktisch ongeschonden schat
bedekt met groen en zand in goudlamé
of ... stedelijke offerplek in spe
de buit van politiek op dievenpad

is het wel goed je gaven te beschrijven
je bloemen en je ruisend bladerdak
de schoonheid is per definitie zwak
en door het kwade simpel in te lijven

je kunt maar beter goedverborgen blijven
er zweeft een kraai en zachtjes kraakt een tak


Doornpark - Google Maps 

ADO Den Haag - Heerenveen 1-1

Een nieuw snelsonnet over de roemruchte verrichtingen van de Haagse voetbaltrots ...

ADO Den Haag - Heerenveen 1-1

een dommer taaltje heeft geen mens gehoord
ze springen over sloten en ze kaatsen
de westerlingen zien ze als melaatsen
ze hebben Bonifatius vermoord

nog nooit had ik mij aan een Fries gestoord
totdat er op de valreep werd gescoord


Zie ook de website Haaglandenvoetbal.nl  


ADO Den Haag - Ajax 0-4

Het wekelijkse snelsonnet over de verrichtingen van de Haagse voetbaltrots ...

ADO Den Haag - Ajax 0-4

Je hebt rivalen en je hebt RIVALEN
020 is hier niet bepaald geliefd
Kapsones, achterbaks en snel gegriefd
Al kan men daar wel ballen, dat is balen

Gefe … Gefeli .. NEE! Al klinkt het bot
Ik krijg dat woord dus echt niet uit mijn strot


Zie ook de website
Haaglandenvoetbal.nl

Een nieuw ollekebolleke ...

Fauna

Smulpaapje, varkenshaas
Suikerbeest, rijwielpad
Sloddervos, tentharing
Stoeipoes, mihoen

Meermaals gespot door een
Biologiestudent
Die aan zijn kennis
Nog wel iets moet doen

FC Utrecht - ADO Den Haag 3-0

Het wekelijkse snelsonnet over de verrichtingen van de plaatselijke voetbaltrots ...

FC Utrecht - ADO Den Haag 3-0

Naar Galgenwaard, ik zag de bui al hangen
En niet alleen de bui maar ook het hoofd
De Haagse vlammen werden snel gedoofd
Op vreemde bodem dreunen zwanenzangen

Het wordt nu tijd de aanhang te belonen
Vergeving volgt … na winst op godenzonen

Zie ook de website Haaglandenvoetbal.nl

Uit de serie "Ouderzorg" het volgende gedicht ...

kindervreugd 

Kindervreugd

uw vrijheid is voorbij, u bent nu ouders
verloren zijn de laatste restjes jeugd
uw nachtrust, zorgeloosheid, levensvreugd
een juk zit vastgeklonken op uw schouders

al zijn ze groot, uw taak is nimmer af
u zorgt vanaf hun wieg tot aan uw graf

DUNO 90 jaar

DUNO

Mijn voetbalvereniging bestaat 90 jaar, dan wordt er van de huisdichter uiteraard wel een bijdrage verlangd ...

DUNO 90

Uit de serie "Kindervreugd" ...

krijs
 
In den beginne

het maken is een puike bezigheid
al zullen ook veel scheppers dan reeds zuchten
na vonken dagen roze wolkenluchten
die worden donker na verloop van tijd

en maanden later krijst de parasiet
hij groeit en groeit … gelijk met uw verdriet

Uit de serie "Treurige rijmen" ...

Ontnuchterend

ze keek naar mij, een lach op haar gezicht
godin, zo jong en knap, met blonde haren
ik voelde mij weer als in vroeger jaren
het zware leven leek voor even licht

er groeide hoop toen zij kwam toegelopen
"ach opa", sprak ze zacht, "uw gulp staat open"

Maison Kelder

taart

Maison Kelder

het is geen feest als u alwéér verjaart
de herfst brengt kille dagen in uw leven
u legt zich lijdzaam neer bij dit gegeven
al voelt u zich, met recht, beklagenswaard

uw gasten zitten blij bijeengeschaard
de slingers vindt u danig overdreven
(het noeste werk van vrouw en regelneven)
ook blijft de jubelzang u niet bespaard

maar dan verschijnt die goddelijke taart
u snuift de geur van verse hazelnoten
wat troebel was, wordt plotseling weer helder

de wolkenhemel is nu opgeklaard
u wordt met zonnestralen overgoten
wat bitter was, smaakt zoet door bakker Kelder

Korte samenvatting voor luie lezers:

ze hebben taart bij Albert Heijn
of bij de bakker op de hoek
maar bent u naar iets goeds op zoek
dan moet u toch bij Kelder zijn

ADO Den Haag - SC Cambuur 3-0

Het wekelijkse snelsonnet over de verrichtingen van de plaatselijke voetbaltrots ...

ADO Den Haag - SC Cambuur 3-0

En na de Tukkers sneuvelden de Friezen
Een slagveld is die fraaie Haagse mat
Opnieuw een zege, weer proficiat
We zullen thuis geen wedstrijd meer verliezen

Ik dank u Heer, ik kan nu rustig slapen
Bedankt dat u het kunstgras hebt geschapen

Zie ook de website Haaglandenvoetbal.nl

Vlieg

vlieg 
 
Vlieg

‘Vlieg op!’, schreeuw ik, hij luistert niet en wacht
Dat mikpunt van mijn grootste ergernis
Hoe kwaad ik word, hoe hard mijn straal ook is
Ik voel gewoon dat hij slechts om me lacht

Ik richt en raak hem zonder mededogen 
Mijn stortvloed laat het ondier onbewogen

AZ - ADO Den Haag 2-0

Het wekelijkse snelsonnet over de verrichtingen van ADO Den Haag ...

AZ - ADO Den Haag 2-0

Waar Dick zit is het dikwijls dik in orde
(Hij keek dan ook de kunst af in Den Haag)
In Alkmaar weer een nieuwe nederlaag
De kaasploeg bleek een iets te hoge horde

Maar … Kyocera kan toch kopiëren?
Dus ook succes? We kunnen het proberen

Lees de oudere gedichten ook op Haaglandenvoetbal.nl 


Halloween

het was al aardedonker toen ze belden
ik opende de deur en zag ze staan
de zombies, vampiers -lampionnen aan-
herrezen uit behekste knekelvelden

het was een wijs besluit dat mes te kopen
hoe hard die kleine griezels kunnen lopen

ADO Den Haag - FC Twente 3-2

Het wekelijkse snelsonnet over de heldhaftige verrichtingen van de plaatselijke voetbaltrots ...
 
ADO Den Haag - FC Twente 3-2

Dat kunstgras is voor echte virtuozen
Voor technici en ware goochelaars
Genieën (Messi, Cruijff) en … Hagenaars
Op nepgras is het aangenaam verpozen

Op plastic zijn we niet te evenaren
De winst laat zich dus makkelijk verklaren
 
Binnenkort ook te lezen op Haaglandenvoetbal.nl 

Ondertussen in het Vaticaan ...

bidden

Nog eentje dan ...

schreeuw

En alweer een ollekebolleke

Ondertussen in Lourdes ...

lourdes

Een ollekebolleke ...

al

Haagse herfst

Een Haagse herfst

er hangt een zweem van weemoed in de stad
de zon benut de allerlaatste krachten
en spiegelt zich in de verstilde grachten
de bomen zijn al kaal, der dagen zat

de eiber heeft het helemaal gehad
hij is er nog, maar niet met zijn gedachten
hij vreest de kilte en de lange nachten
en hunkert naar z’n verre zonnebad

twee oude heren lopen op het Plein
al pratend over lang vervlogen jaren
ze strijken neer op een verwarmd terras

ze drinken, schijnbaar haastig, glas na glas 
de winter zal zich weldra openbaren
vandaag kan het hun laatste herfstdag zijn

Scheef

scheef

Vandaag gaat de Scheveningse Pier op slot ...

De spookpier


de zee is woest en kolkt bij windkracht negen
er is geen mens, geen beest  zelfs, op het strand
het onweer krijgt van God de vrije hand
de pier is ziek en bang en voelt de regen

hij zucht en kraakt, al jaren doodgezwegen
en danig  aangevreten door de tand
des tijds, is hij nu in het stadium beland
van bidden, hij houdt stand op hoop van zegen

de lucht is grauw als aangetast  beton
er zweven vreemde klanken, alsof spoken
de macht gegrepen hebben op de pier

ze houden huis en kennen geen pardon
waar eens pilaren stonden, staan nu knoken
de toekan is veranderd in een gier

 

ADO Den Haag krijgt kunstgrasveld

Kunstgras

een zwoeger zwelgt in diepe droefenis
onthult zijn leed in stevige kritiek
waar blijft de echte voetbalheroïek
de geur van gras, de lach of ergernis

nu openbaart zich wat ik node mis
en grijnst men om mijn stroeve motoriek
de lucht van plastic sprieten maakt me ziek
zo’n veld is altijd groen en lentefris

de technicus kent geen ontsteltenis
het godenspel wordt snel en artistiek
hier triomferen schoonheid en techniek
een zegen is het, zeker en gewis

genieten zullen spelers en publiek
nu ook het gras tot kunst verheven is

4 oktober ... dierendag

Dierendag

Er ligt een stervend meesje in mijn tuin
Het diertje heeft de hoop al opgegeven
Ik hoor hem angstig piepen, zie hem beven
Hij kijkt me smekend aan, het kopje schuin

M'n kater slaat onmiddellijk zijn slag
Het is voor hem een mooie dierendag

Hier te beluisteren: Dierendag

Uit: 'Poeslief' (de mooiste poezengedichten - Rainbow Essentials 2010).

Leidens Ontzet ... 3 oktober

Een Leidse vriendin

Het was de vijfde mei
Ik voelde me zo vrij
En ging met jou naar bed
Ik voelde mij ontzet 

ADO Den Haag - Vitesse 2-1

Gelukkig ... ik kan eindelijk weer iets schrijven over een gewonnen wedstrijd:

ADO Den Haag - Vitesse 2-1

Geen inzicht, inzet, veerkracht en souplesse
Het zat Den Haag dit jaar beslist niet mee
Vandaag de wedstrijd tegen Chelsea 2
In vroeger tijden ook genaamd Vitesse

We kunnen ons weer heer en meester wanen
De witte zakdoek is voor vreugdetranen

Binnenkort ook te lezen op Haaglandenvoetbal.nl 

Feyenoord - ADO Den Haag 4-2

Het wekelijkse gedicht over de prestaties (?) van de plaatselijke voetbaltrots:

Feyenoord - ADO Den Haag 4-2

Het stadion is oud, het roest en kraakt
Vervaald icoon uit glorierijke tijden
Toen men nog om de prijzen mee mocht strijden
Nu wordt er vaak een diepe zucht geslaakt

Al sta ik van die Pellè wel perplex
Maar ja, hij profiteert van onze Lex 


Oude nozem

ach, oude Haagse nozem op je Puch
een helm verhult je wilde grijze haren
je vrienden kwamen langzaam tot bedaren
het is alsof de tijd jou oversloeg

nog dikwijls stop je bij die oude kroeg
en denkt terug aan glorierijke jaren
er klonk muziek van vrijgevochten snaren
je was er altijd zat, maar nooit genoeg

je staat daar maar, verzonken in getuur
de verveloze deur laat niet meer hopen
verval is met de dagen meegekropen
er hangt, vergeefs, een bord:  te koop,  te huur

dan scheur je weg, de gashendel gaat open
verstijfde handen aan een rijzig stuur

Voor Adri

Bertus en Adri 

Vandaag was de crematie van mijn goede vriendin Adri van der Zijden. Voor haar schreef ik het volgende gedicht dat tijdens de crematieplechtigheid werd voorgelezen.

Voor Adri

Je bent niet dood zolang men aan je denkt
Zolang er foto's zijn waarop je straalt
Je stem nog klinkt in vrolijke gedachten
De dood kwam langs, toch zal hij moeten wachten
Je bent er nog, al schijn je afgedwaald
Je bent er nog zolang je warmte schenkt

Die warmte Adri is nog niet verdwenen
Je lichaam ging, je geest gaat moedig door
Gehecht aan je verwanten en je vrienden
Bedankt, jij DUNO's trouwste oudgediende
Je lach en wijsheid vinden nog gehoor
We blijven altijd kracht aan jou ontlenen

ADO Den Haag - NEC 1-1

Het wekelijkse snelsonnet over de verrichtingen van ADO Den Haag:

ADO Den Haag - NEC 1-1

Het water steeg ons bijna tot de lippen
En niet uitsluitend door een drassig veld
Drie punten konden worden opgeteld
Het vlaggenschip in nood, er dreigden klippen 

Vanavond ook geen wervelende show
Maar positief ... dat wel ... geen Waterloo 

Prinsjesdag 2013

hoeden
 
Prinsjesdag
 
ze waren weer present, die rare hoeden
een dame had een bloemkool op haar hoofd
haar buurvrouw had een vogelnest geroofd
zo groot, daar kon een ooievaar op broeden 

een uitgelaten juffrouw, een gegoede
had zich vandaag bijzonder uitgesloofd
een zwaarbeladen vrachtschip sappig ooft
genoeg om heel het ziekenhuis te voeden

’t is fraai, zo’n rariteitenkabinet
een exhibitie van verzamelwoede
de lachlust werd gewekt, ten overvloede
het leven leek een kleurrijk feestbanket

toen kwam de vrouw van Jantje met de pet
ze droeg alleen een doekje ... voor het bloeden

ADO Den Haag - Vitesse afgekeurd

Het wekelijkse snelsonnet over de verrichtingen van ADO Den Haag. Geen wedstrijd, wel een gedicht:

veld

 

ADO Den Haag – Vitesse afgekeurd
 
Drie punten slechts, we leerden harde lessen
De Hofstad is al weken in mineur
Er dreigt gemuit, gemekker en gezeur
Er moest gewonnen worden van Vitesse
 
Helaas ... helaas, het veld stond onder water
Nog wat geduld, de zege komt iets later

In reactie op Monique Burger

pauper

Eentje maar ...

Kijk niet maar mij, zie niet hoe ik verkommer
Ik stink en heb een haveloos gebit
Een luizenbos, een stoppelbaard en spit
En daardoor loop ik elke dag weer krommer

Geen auto, slechts een aangevreten brommer
Hoe schamel zijn mijn leven en bezit
Mijn woordenschat: wat ziektes en veel shit
Geen prater dus, meer mensenschuwe grommer

Mijn wens: een kus van haar die ik aanbid
De boekenjuf in 't rijke Bos en Lommer

Lees hier meer over de column van de boekenkruidenier uit Bos en Lommer. Het gedicht is nu ook te lezen op De Contrabas.

Vrijdag de dertiende

kat

Vrijdag de dertiende ...

een zwarte kat kruist onverhoeds mijn pad
er dansen dertien duivels in z'n ogen
ik heb die vreemde wezens nooit gemogen
m'n ex (een heks) heeft ooit zo'n beest gehad

gelukkig kan ik vluchten voor de moor
een steeg in … snel ... die ladder onderdoor

De scholen zijn weer begonnen ...

brugklasser

O O ADO Den Haag ...

Het wekelijkse snelsonnet over de verrichtingen van de plaatselijke voetbaltrots:

Heracles – ADO Den Haag 1-0

Een halfgod, zo beweerden oude Grieken
Behept met grote slimheid, moed en kracht
Zo’n durfal die om praatjesmakers lacht
En klaar staat om een weekend te verzieken

Die halfgod had het makkelijk vandaag
Alhier betreurt men wéér een nederlaag

Lees de snelsonnetten ook op Haaglandenvoetbal.nl

Oh nee ... er staat een vrouw op de kieslijst

sgp 

SGP

Broeders, wat vreselijk
God zal des duivels zijn
Laten we bidden toch
Kalmte vereist

Rampspoed zal naken nu
Ongeloofwaardige
Schepselen (vrouwen dus)
Staan op Zijn lijst

Vredespaleis 100 jaar

Vredespaleis

Vredespaleis 100 jaar

het lijkt een onbereikbaar ideaal
toch strijdt men hier hartstochtelijk voor vrede
de wapens heten wijsheid, recht en rede
geen oorlogskreten, doch juristentaal

de stenen van dit trotse tribunaal
zijn dienstbaar aangereikt door mogendheden
die lessen trokken uit een wreed verleden
de toekomst kreeg een zonnig voorportaal

de witte duiven kijken strak omlaag
nog altijd zien ze Moeder Aarde smeulen
het bloed stroomt dampend door de diepe geulen
de vrede komt, maar morgen, nooit vandaag

hoe kunnen vogels winnen van de beulen
waar vind je een olijftak in Den Haag

ADO Den Haag - Roda JC Kerkrade 0-4

Het wekelijkse snelsonnet over de verrichtingen van ADO Den Haag ... 
 
ADO Den Haag - Roda JC Kerkrade 0-4

Al zestien maal kon ADO dus niet winnen
Van kompels uit het bronsgroen eikenhout
En ook vandaag ging het ontzettend fout
0-4 ... geen zinnig mens kon dit verzinnen

Respect voor deze beulen uit Kerkrade
Een zachte g, maar hard en geen genade
 
Dit gedicht is binnenkort ook te lezen op Haaglandenvoetbal.nl Daar staan ook de oudere gedichten. 

NAC - ADO Den Haag 1-2

Het wekelijkse snelsonnet over de verrichtingen van ADO Den Haag ...

NAC – ADO Den Haag 1-2

Een middagje Breda, daar kan het spoken
Gesteund door een beneveld legioen
Kan Lurling soms de vreemdste dingen doen
Alsof hij uit zijn boeien is gebroken

Een punt leek binnen ... wissel, heel normaal
Had Steijn geluk, of is hij geniaal?

Dit gedicht is binnenkort ook te lezen op Haaglandenvoetbal.nl Daar staan ook de oudere gedichten. 

Tempo doeloe

td

Vandaag de 25e Indiëherdenking. Zangeres Kim Naomi Pendjol vertolkt mijn gedicht "Tempo doeloe". Luister hier.

 

Vreten moest hij ...

Vreten

(vrij naar het gedicht ‘Vrede’ van Leo Vroman)

komt een duif van honderd pond
met een eetdoos  in zijn klauwen
naast mij zitten op de grond
en begint zich vol te stouwen
zonder zich aan mij te storen
honger  is niet gauw verdwenen
elke schaamte lijkt verloren
ieder frietje doet mij wenen

hij vertelt een triest verhaal
kind aan vraatzucht overleden
moest van ’t hemels tribunaal
nu als duif gaan herintreden
hij was dankbaar at gezond
doch de ‘M’ bleef hem verleiden
snel was hij weer kogelrond
zo herleefden oude tijden
vogelvlucht ging steeds omlaag
naast zijn schuldige geweten
knorde immer ook zijn maag
vreten moest hij, vreten, vreten

‘happy’ zijn de galgenmalen
kinderen als molenstenen
moeten vaak de tol betalen
alle malen zal ik wenen

Tweedeling

kerk
Klik hier voor een vergroting.

Weinig vooruitgang in krachtwijken?

De adviseur

Dag mevrouw Vogelaar
Leuk u terug te zien
Hartelijk dank
voor uw wijze besluit

Ik verdien goed aan uw
Krachtwijkenmasterplan
Niet dat het helpt hoor
Maar dat maakt niet uit

Lees hier meer over de krachtwijken.

Go Ahead Eagles - ADO Den Haag 2-1

ga2

Go Ahead Eagles – ADO Den Haag 2-1

Een prachtig beest, zo’n stoere adelaar
De snavel als een dolk, gevreesde klauwen
Een vogel met een vracht aan zelfvertrouwen
Daar sta je dan als trotse ooievaar

De eiber had maar weinig te vertellen
De hoogste tijd om Apeldoorn bellen

Kweekvlees

frik

Kweekvlees

Een vleeskroket is echt een lekkernij
En ook een frikandel kan mij plezieren
Het is niet langer zielig voor de dieren
Want vlees komt voortaan van de kwekerij

'Niks nieuws', mijn vrouw verraadt haar binnenpret
'Jij kweekt al jaren, zeer succesvol, vet'

Het seizoen van ADO Den Haag in snelsonnetten

Zaterdag 3 augustus 2013

ADO Den Haag - PSV 2-3

De opening deed grote monden dicht
Die riepen dat Den Haag vandaag zou winnen
Veel mooier kon een jaargang niet beginnen
Toch doofde voor de rust begon het licht

De Haagse gloeilamp bleek een zwakke kaars
De gloed kwam van het Philipsteam van Schaars

Uit de scheurkalender van de poëzie 2013

kalender

Tour de France 2013 - Etappe 21 - Parijs!

21

Etappe 21

Ik lig niet langer languit op de bank
Te staren naar de beelden van een ronde
Parijs, ik heb mijn benen weer gevonden
Mijn lijdensweg is nu voorbij, goddank

Het doel bereikt, ik zie de pelgrims knielen
Voor Hem in ’t geel, ze zagen slechts zijn hielen

Tour de France 2013 - Etappe 20

20 

Etappe 20

Tabee, vermaledijde Alpentoppen
Ik sjouwde met bidons van meet af aan
Maar 'watergeus' is echt geen erebaan
Ik zag de bezemwagen dikwijls stoppen

De bergen lieten mij naar adem snakken
Ik stijg tot grote hoogte op het vlakke 

Voor meer nieuws over deze etappe, klik hier

Tour de France 2013 - Etappe 19

19 

Etappe 19

Opnieuw een wreed profiel met haaientanden
Een bijtgraag, levensecht, doch vals gebit
Op toppen delf ik vaak het onderspit
Daar groeit de heimwee naar de lage landen

Drie dagen nog, dan ben ik in Parijs
Ik slalom langs geraamtes met een zeis 

Lees hier meer over deze etappe. 

Tour de France 2013 - Etappe 18

18 

Etappe 18

Amai, amai ...twee maal de Alpe d'Huez
Dat zijn dus tweeënveertig haarspeldbochten
Waar ooit de oude wielerhelden vochten
Zelfs af en toe met Nederlands succes

Geen renner die vandaag zal kunnen winnen
Joop Zoetemelk is nu al jaren binnen 

Etappe 18 (bonusgedicht)

Gelooft u mij, ik ben geen psychopaat
Het is mijn roeping, renners op de flanken
Omhoog te jagen met wat apenklanken
Dat doe ik graag in uiterst vreemd ornaat

Ik krijs, ik spring, dat geeft die lui moraal
Een wielergek is helemaal normaal

Lees hier meer over deze etappe.

Tour de France 2013 - Etappe 17

17 

Etappe 17

Ik hoor het uurwerk tikken in mijn hoofd
En op dat ritme dans ik op pedalen
Mijn oortje schreeuwt de tijden van rivalen
In zinnen die van zinnen zijn beroofd

Zo'n klok is heus in staat je gek te maken
De wijzers draaien sneller dan mijn spaken 

Lees hier meer over deze etappe. 

Tour de France 2013 - Rustdag 2

fiets

Rustdag 2

De Alpen nog, dan zijn we in Parijs
Een Tour als lood, zal ik de eindstreep halen 
Ook ik moet nu een zware tol betalen
De rimpels dagen en het haar wordt grijs

De renners klagen: schaafwond, zadelpijn
Geloof me, ook een muisarm is niet fijn 

Tour de France 2013 - Etappe 15

15

Etappe 15

De berg der duizend doden houdt de wacht
Wie in zijn knekelrijk wil triomferen
Kan sympathie van boven niet ontberen
Op kale flanken is het altijd nacht

Een adelaar met vleugels van fluweel
Gaat zwevend naar de top en houdt het geel

Lees hier meer over deze etappe.

Tour de France 2013 - Etappe 14

14 

Etappe 14

De eindstreep is getrokken in Lyon
Berucht door onuitroeibaar filerijden
Het peloton wenst stramheid te bestrijden
De kameraadschap is vandaag bon ton

Ontsnapping, kopgroep en ... er is ravage 
Een sprinter rijdt zich in de etalage

Voor meer nieuws over deze etappe, klik hier.

Tour de France 2013 - Etappe 13

13 

Etappe 13

De karavaan trekt verder naar het oosten
La douce France is hier Gronings plat
De wind regeert het rechte wielerpad
Een Spanjaard moet zich in zijn lot getroosten

Er komt een breuk, verveling slaat niet toe
Het vlakke overstijgt de Mont Ventoux

Lees hier meer over deze etappe. 

Tour de France 2013 - Etappe 12

12

Etappe 12
 
Het is een lange  futloze etappe
In wandeltempo toert de Tour naar Tours
Een uitzicht-  en een heuvelloos parcours
De kijker kan gerust een uiltje knappen
 
Een kopgroep, poging, plaagstoot … drie maal gaap
Geen rustdag en geen racedag … zzzzzzzomerslaap

Lees hier meer over deze etappe.

Tour de France 2013 - Etappe 11

11 

Etappe 11 

Presteren, ook vandaag, maar solitair
Geen waaiers of de steun van sterke knechten
De kilometers zult ge eenzaam slechten
Horloges tikken, tijd is nu primair

De eindstreep naast abdij ... Mont Saint-Michel
Geen wanhoop, bid en werk, dan lukt het wel

Voor meer nieuws over deze etappe, klik hier.

Tour de France 2013 - Etappe 10

10 

Etappe 10

Van Saint-Gildas-des-Bois naar Saint-Malo
De dagrit lijkt een heuse bedevaart
Zovelen die hier heilig zijn verklaard
Meer 'saints' haast dan ruïnes en châteaux

De Nederlander doet de Fransman na
En spreekt van Saint Ten Dam, Saint Mollema

Voor meer nieuws over deze etappe, klik hier

Tour de France 2013 - Rustdag

Maandag 8 juli 2013 is een rustdag voor de renners in de Tour de France, maar niet voor mij uiteraard ...

Rustdag

Dit was een tijd van onvoorstelbaar lijden
De dood lag als het ware op de loer
Het was een hele toer, maar nog geen Tour
Twee weken lang zal ik nog moeten strijden

Nu heb ik tijd vermoeidheid te verdrijven
Vandaag hoef ik gelukkig niet te schrijven 

Tour de France 2013 - Etappe 9

9

Etappe 9

Ik zie het plaatje (boven) en ik slik
De pieken als geslepen haaientanden
Doen alle hoop op glorie snel verzanden
Mijn hart slaat drie keer over van de schrik

Ik trap en voel mij pelgrim op twee wielen
De duivel zit me grijnzend op de hielen

Voor meer nieuws over deze etappe, klik hier

Tour de France 2013 - Etappe 8

8 

Etappe 8

Vandaag de eerste Pyreneeëntoppen
De benen lijken reeds gevuld met lood
Wat wordt het ... gladiolen of de dood?
Wie zal zich als de ware gems ontpoppen?

Zo'n bergrit lijkt een vreselijke klus
Maar velen reizen rustig met 'de bus'

Meer over deze etappe kunt u hier lezen. 

Bij de dood van Alexander

alex

Een (kom)kommergedicht in komkommertijd ...

Bij de dood van Alexander

We treuren bij de dood van Alexander
De reuzenspinkrab was een hartendief
En (kassa!) ook bijzonder attractief
Hij leek zo opgewekt, gezond en schrander

Zijn lange poten vulden zich met pap
En dat is vaak de doodsteek voor een krab

Lees hier meer over het lot van Alexander.

Tour de France 2013 - Etappe 7

7

Etappe 7

De Pyreneeën zijn nog niet in zicht
Al gaat de route langzaamaan wat glooien
Een Afrikaan mag zich als leider tooien
Zijn gele trui maakt zware benen licht

Pas morgen zullen weg en spanning stijgen
Dan zal de roedel zweten, vloeken, hijgen

Lees hier meer over deze etappe.

Tour de France 2013 - Etappe 6

6

Etappe 6

Beginnen met croissants in de Provence
Lavendel  geurt en de cicaden zingen
De journalist telt hier zijn zegeningen
De Tour is soms een blije rondedans

Du vin, du pain … plezier raakt nimmer sleets
Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag, Mart Smeets

Lees hier meer over deze etappe. 

Tour de France 2013 - Etappe 5

5

Etappe 5

Een kleurrijk korps met gladde turbodijen
Verplaatst zich, goed geolied, als een trein
(de benen malen stampend een refrein)
Al slingerend en flitsend naar Marseille

Een renner uit Japan rijdt virtueel
Tot aan de harakiri in het geel

Meer nieuws over deze etappe kunt u hier lezen.

Tour de France 2013 - Etappe 4

4 

Etappe 4

Een korte rit, gezamenlijke strijd
Van kuddedieren en hun ossenkoppen
Geen peloton om bang in te verstoppen
De vijand wacht en grijnst, hij heeft de tijd

Verstand op nul en strak naar voren turen
De winst smaakt zoet, al kan het lijf verzuren

Lees hier meer over deze ploegentijdrit. 

Tour de France 2013 - Etappe 3

3

Etappe 3

De knechten droegen water naar de zee
Die tijdens deze rit niet wilde wijken
Het landschap lag uitnodigend te prijken
Ik dank de Corsicaanse VVV

De Méditerranée, lagunes, zon
Er werd ook nog gefietst en iemand won

Lees hier meer over deze etappe.

Tour de France 2013 - Etappe 2

2

Etappe 2

Een snelle kopgroep en een chasse patate*
Lars Boom had ook vandaag weer goede benen
Tot serieuze hellingen verschenen
Op weg naar l' empereurs geboortestad**

Een Belg vooruit, de meute nadert snel
De spanning stijgt, amai ... hij haalt het wel

Meer over deze etappe kunt u hier lezen. 

*spreek uit: sjas patat
** keizer (empereur) Napoleon werd in Ajaccio geboren

Tour de France 2013 - Etappe 1

tour-1
 
Etappe 1

Er was een spandoek en er was een bus
De heren hadden weinig zin te knallen
Al werd er soms hartstochtelijk gevallen
Het kijken bleek een nogal saaie klus

Zoals het ook bij voetbal vaak gebeurt
Een Duitser wachtte af en won de spurt
 
Meer over deze etappe, kunt u hier lezen. 

Zaterdag 29 juni - Veteranendag

held

Oorlogsheld

ga zitten zoon, dan zal ik je vertellen
hoe koud het was, hoe ongelijk de strijd
je vader was tot sneuvelen bereid
de dorst en honger waren metgezellen

de Russen waren eens ontzettend felle
en wrede communisten, zonder spijt
bedreven zij een krijg van haat en nijd
bloeddorstig, klaar om koppen te gaan snellen

je vader heeft de oostgrens toen bewaakt
tot eer en glorie van het vrije westen
(de vijand gaf het op ten langen leste)
hij heeft het rode bastion gekraakt

dus houd eens op een oude man te pesten
hij heeft de 'koude oorlog'  meegemaakt

Arboretum

bomen

Arboretum

wil je dolen onder bomen
van die opgeschoten knapen
in hun bladergroene truien
laat je stemming niet
verbruien door de kwakkelende
iepen laat je zinnen niet
verzieken door de ijle
populieren die in ellenlange
rijen langs oneindige rivieren
slechts de dichterziel
plezieren neem ook afstand
van de eiken zelfs de
allerhoogste eiken hebben
nooit kunnen bereiken dat
ze groeien tot het zwerk en
ontwijk de blanke berk

wil je peinzen tussen linden
na het afscheid van beminden
speel je met een stil
verlangen aan een boomtak
te gaan hangen ga niet met
gedachten spelen aan de
takken van abelen ook
de dwalende sirenen die
verwoed hun loklied zingen
achter bloeiende seringen
kan je beter maar passeren
hoed je voor de coniferen
zeker wilgen die maar
treuren lukt het niet je op te
beuren ben je somber kom
verman je ga eens praten
met de stervende kastanje

 

Bij de dood van bisschop Gijsen

Nee, het is geen aardig gedicht. Bisschop Gijsen was dan ook geen aardige man, tijdens zijn leven ging hij over lijken en liet hij een spoor van vernieling en een walm van verrotting achter. De dood heeft hem nu te grazen genomen, ik kan er eerlijk gezegd geen traan om laten ...

Bisschop Gijsen (1932-2013)

zijn vonnis kreeg hij aan de hemelpoort:
u denkt toch niet dat u wordt toegelaten
de Heer is hels, hij is in alle staten
gaat u maar weer terug ... maak voort, maak voort

u zult als embryo reïncarneren
en God persoonlijk zal dan aborteren 

Lourdes

Lourdes

De koe

koe 

De dame op de beroemde verkiezingsposter van de PSP, Saskia Holleman, is onlangs overleden. 

De koe

(bij een oude verkiezingsposter)

je ziet het bonte beest vaak in een wei
het neemt daar zonder haast het gras te grazen
zacht loeiend worden zorgen weggeblazen
een koe is echt een heilig dier voor mij

ontwapenend, tevreden, geen stampij
(al blijft het vreemde oormerk haar verbazen)
de wereld mag dan tieren, mag dan razen
haar dagen glijden ongemerkt voorbij

mijn foto's maak ik steeds met overleg
van koeien heb ik albums vol geschoten
van elke sessie werd intens genoten
maar deze keer had ik gewoonweg pech

een juffrouw wou zich coûte que coûte ontbloten
en stond daarna vervelend in de weg

Hoera ... vaderdag!

Vaderleed

betweterig, lamlendig, bijdehand
een puisterige slungel vol hormonen
die ouders slechts met ondank wil belonen
mijn zoon is wat men noemt 'recalcitrant'

en na zo'n dag vol schimpscheuten en hoon
verlang ik naar de vadertelefoon

(uit de bundel 'Vlammende gedichten' - Uitgeverij Liverse 2007)

Asielzoeker

zeehondje 

Asielzoeker

Dat zeehondje, gestrand in Pieterburen
Aldaar door Lenie liefdevol gezoogd
Blijft hopen dat Den Haag hem maar gedoogt
En hem nog niet naar zee terug zal sturen

Gelukkig kent zelfs politiek een grens:
Een beest wordt niet behandeld als een mens

Mismoedig buigt een oude kraan het hoofd ...

kraan

Laakhaven

de stugge kinderkopjes zijn gesneld
vervangen door gebaande asfaltwegen
een werkman kom je nog maar zelden tegen
zijn prikklok is al jaren uitgeteld

haast tussen hoge school en flats bekneld
probeert een trage aak op hoop van zegen
te meren aan een kade die door regen
en jakkerende auto's wordt gekweld

mismoedig buigt een oude kraan het hoofd
als laatste is hij op zijn post gebleven
vermoeid verlaadt hij balen met cement

hij heeft zich al die jaren uitgesloofd
maar weldra wordt hij van z'n taak ontheven
geofferd voor kantoor en voor student

Geen stad zo gespleten als Den Haag

Gespleten stad

je denkt aan krijtstreep met een aktetas
aan paraplu en ‘t elegant flaneren
van bonte dames naast correcte heren
bevroren glimlach boven grijze jas

je denkt aan sportschool en het klatergoud
aan tatoeages, bier en zonnebanken
die passen bij de goddeloze klanken
van dialect dat bars wordt uitgekauwd

onzichtbaar blijft de oude muur in stand
gemetseld tussen zand en ‘t lage veen
men heeft het trotse eibernest gemeen
maar blijft hardnekkig in het eigen land

apartheid blijft bestaan, kent geen bezwaren
de pitbull zal niet met de poedel paren

(uit de bundel "Dichten voor de krant")

De Schilderswijk

Schilderswijk

de ezel wankelt en de tube lekt
maar het palet is kleurrijker geworden
een onbekende spijs ligt op de borden
het vlees van Rubens is geheel bedekt

de Haagse school is overwegend zwart
verdwenen is het bonte dialect
met zware ziektes en de dood doorspekt
het maakt op Ypenburg een nieuwe start

het licht van Rembrandt is er ver te zoeken
al maakt de nachtwacht vele overuren
de verre vrienden vinden goede buren
het straatbeeld toont een rijk bezit aan doeken

heeft hier de kunstenaar de drang verloren
of wordt het nieuwe meesterwerk geboren

Quick

 

Quick

Uit het boek "Soepel en Sterk, 101 jaar Quick" samengesteld door Hugo Borst en Renate Verhoofstad.

Quick is bekend geworden door zijn voetbalschoenen. De jaren '50, '60 en '70 zijn de hoogtijdagen van het merk. In die jaren speelden de bekende Nederlandse voetballers op schoenen van het merk Quick. Onder andere Abe Lenstra, Faas Wilkes, Coen Moulijn, Piet Keizer, Ruud Geels, Sjaak Swart en Dick Nanninga speelden de sterren van de hemel op Quick-schoeisel. Ook de schaatsen van Sjoukje Dijkstra waren van Quick.

Quick

Chuck moet blijven

De gemeente Den Haag wil straatmuzikanten uit de binnenstad gaan weren. Zo'n verbod zou dan ook gelden voor de in Den Haag 'wereldberoemde' en zeer gewaardeerde Chuck. Dat mag natuurlijk niet gebeuren.

chuck 

Chuck

Ooit kan ik hem het stuur in handen geven ...

De achterbank

er hangt een slungel op mijn achterbank
een schaduw die mij volgt langs ’s heren wegen
bloeddorstig en van zins een coup te plegen
ik bracht hem groot en oogst nu stank voor dank

eens waren zijn gedachten lelieblank
een godsgeschenk, zijn vader toegenegen
nu wordt die ouwe ijzig doodgezwegen
of kundig afgeslacht met blik en klank

er komt een einde aan de puberteit
nog even bijten, bidden, hoop doet leven
al wordt mijn falen stevig ingewreven
en sterf ik duizend doden in de strijd

al is hij nu de weg volkomen kwijt
ooit  kan ik hem het stuur in handen geven

4 mei 2013 - Dodenherdenking

tram

Verdwenen passagiers

Er rijdt een lege tram door ’s-Gravenhage,
onmerkbaar bijna, nauwelijks verlicht.
De ramen en de deuren blijven dicht,
in scherpe bochten kan hij schuchter klagen.

De ouderwetse tram met aanhangwagen
doet alle dagen, rusteloos, zijn plicht.
De eindeloze reis gaat doelgericht
langs sporen van verdrongen onbehagen.

De waarheid wordt, als vroeger, bang ontweken,
alleen de torenklokken kermen luid.
De vierde mei, als doden mogen spreken,
gaan deuren open, stapt de stilte uit.

Ondertussen in het dierenrijk ...

Dierenrijk

de blauwe loper torst het defilé
van kwijlende hyena’s en reptielen
gehersenspoelde kruiperige zielen
een ongekende stroom van diarree

de zeer vereerde leeuw speelt keurig mee
hij knikt naar hen die in devotie knielen
hun gladde tongen koesteren zijn hielen
hij voelt zich sterk en denkt: “je maintiendrai”

dan krijgt hij zin om vorstelijk te brullen
doch zijn leeuwin kijkt hem vermanend aan
haar blik verraadt een koninklijk besluit

zijn geldingsdrang moet hij beslist verhullen
geboeid zal hij dit schouwspel ondergaan
hij veegt een hermelijn de mantel uit

Harder

vallen
 
Harder

Nooit meer een pilletje
Spuit in de vuilnisbak
Nu is het over
Dus schoon aan de start

Want na de hulp van een
Epodeskundige
Viel ik verdomme
Wel twee keer zo hard

Ode aan de Haagse toren

toren

De Haagse toren

het godshuis is door heidenen bezet
hun dienst vindt plaats op de verloren graven
waarbij zij niet vergeten zich te laven
alleen de toren is nog niet besmet

door wat er onder hem zoal passeert
zijn kruin verkeert nog steeds in hoger sferen
ver boven al het aardse potverteren
houdt hij zich kranig staande, onverveerd

hij zag de mensen gaan, de mensen komen
die tempels bouwden rond de groene haag
soms blikt hij licht geamuseerd omlaag
naar wat zich afspeelt onder oude bomen

en laatst zag ik, zijn klok stond op half zeven
hem naar omhoog een steelse knipoog geven

Koningslied

ik zing het mee uit volle borst
tot eer en glorie van mijn vorst

het is nog vroeg, maar ik heb dorst ... hik

Veenhuizen

Veenhuizen

een stamboom kent soms aangevreten takken
wat naamgenoten liepen vroeger land
ook trok men fles, er werd gelanterfant
de drankzucht zat er stevig ingebakken

ik schaam mij voor die oude schobbejakken
verloren zonen, tuig van vaders kant
bezoedelaars der burgerlijke stand
bedreven in papieren zakjes plakken

men stuurde ze naar Drenthe, godzijdank
een wijdvermaard en zeer gevreesd gesticht
de ingang open, doch de uitgang dicht
dat hield ze van de zonde en de drank

mijn zoon kan trots zijn op de naam ‘De Ligt’
zijn vader werkt nu 'keurig' op een bank

Fruit

Als alles is gestorven, zal ik bloeien ...

stadsontwikkeling

Stadsontwikkeling

dit is een prachtig bos, haast ongerept
met vogels, vlinders en volwassen bomen
de schoonheid naar een eeuwenoud recept
hier kunnen minstens vijftig villa’s komen

dat duingebied, de onschuld niet verloren
nog rusteloos, zoals het altijd was
met stuivend zand en vrolijk wuivend gras
de ideale bouwplaats voor kantoren

dat landgoed, nog zo groen, verstild en puur
met rozentuin en perken vol margrieten
een lustoord waar de stadsmens kan genieten
ik denk aan hoge flats (te koop, te huur)

natuur is wreed, de sterken zullen groeien
ik vegeteer op staal, beton en steen
en woeker mij door al het leven heen
als alles is gestorven, zal ik bloeien

Oorlogstaal?

Fuβball ist Krieg

Angreifer, Pfostenschuβ
Schwalbe, Elfmeterfoul
Absteiger, Torjäger
Gelb, dunkelrot

Beinschuβ, Verteidiger
Abseitsverdächtige
Is dat geen oorlogstaal
Holland in nood?

Vandaag 21 maart ... tijd voor een lentegedicht

Limburgers doen het schaamteloos, Brabanders doen het, Zeeuwen doen het, Groningers doen het, Friezen doen het (en beweren zelfs dat het een echte taal is) en allemaal zijn er nog trots op ook. Maar als Hagenaars het doen ... dan zegt men al snel dat het ordinair en bedreigend is. En ... eh ... eigenlijk ben ik het daar wel mee eens. Vandaar dat dit gedichtje uit de goeie oude tijd (toen de Haagsche Courant nog niet verpest werd door de letters AD) niet in het Haags, maar in het Rijswijks (Rèswèks) geschreven is ...

Lentuh

Een kindergedicht

Gemeen

mijn broertje woont al
maanden niet meer thuis
hij kreeg een mooie en 
een grote kamer met heel
veel beren in een ziekenhuis

ze vinden hem het liefst
van allemaal ik vind hem
stom want hij wil niet meer
spelen hij ligt daar maar
op bed zijn kop is kaal

mijn moeder zegt je broertje
gaat op reis vanuit de
wolken zal hij naar ons 
zwaaien hij krijgt er heel
veel speelgoed, snoep en ijs

ik vind dat allemaal gewoon
gemeen want ik moet hier 
naar school en achterblijven
in onze kamer slaap
ik helemaal alleen
 
(uit de bundel Oude Nozem) 

Winnend gedicht 
wedstrijd kinderpoëzie georganiseerd door de literaire website Meander.

De wilde haren kwijt?

ze komen uit mijn neus en uit mijn oren
en woekeren op borst en buik en rug
ze groeien na het scheren extra vlug
de oorlog tegen wildgroei lijkt verloren

't is vreemd, maar met het vorderen der jaren
verschijnen elke dag meer wilde haren

Spoor

Hollands Spoor

Spoor

Hollands Spoor, hoger
en dieper dan Den Haag HS

werkdag, krantenkoppen
haastige koffie, schimmen, zwijgen

ontwakende zon speelt
met glas in lood
smeedijzer smelt, gebogen hout lacht
glanzende staven vervoeren

wacht en kijk
er komt nog een trein

dag, woorden, letters
trage koffie, gezichten, praten

Ode aan een toren

De Kroon 

De Kroon

de meeuwen zweven, jij kijkt op ze neer
je ziet de zon de ochtendhemel verven
en ‘s avonds in scharlaken golven sterven
pal achter schimmen van het scheepsverkeer

je blik glijdt over Delft en Zoetermeer
gevoelens aarden, doch gedachten zwerven
ver boven de vertrouwde Haagse erven
zelfs Europoort oogt nietig, schoon en teer

een stoel verandert in een hoge troon
het venster toont verstilde vergezichten
de privileges van een godenzoon

de zwarte maagd week voor een nieuw icoon
een ranke held, daarnaast twee zwaargewichten
die hoger zijn, maar buigen voor De Kroon

Gedichtendag 2013, thema 'muziek'

Liverpool aan de Laak

The Rolling Stones, het eind van tere zeden
het Kurhaus ging na vijf minuten plat
Mick Jagger koos verschrikt het hazenpad
een grijs plafond kwam krakend naar beneden

is alles dan voorbij in deze stad
verteren wij een luisterrijk verleden
zijn alle wegen door de dood betreden
en is de woeste zee nu stil en glad

of is Den Haag een slapende vulkaan
is de muziek gewoon een beetje moe
om morgen als herboren op te staan
een nieuwe dag, een klankvol rendez-vous

de krater geeft de lava vrije baan:
een nieuwe Earth & Fire … Shocking Blue

 

 

Gedichtendag in Den Haag

gd 

De 14e Gedichtendag op donderdag 31 januari 2013 heeft als thema 'muziek'. Het is de start van de 1e Poëzieweek die duurt tot 7 februari. Met het thema 'muziek' is de Poëzieweek extra feestelijk. Dichters uit de klassieke oudheid begeleidden hun gedichten al met instrumenten. En nog steeds maken zowel dichters als muzikanten dankbaar gebruik van ritme en melodie. Sterker nog: poëzie swingt en jivet, ontroert en vervoert, rapt en rockt als nooit tevoren.

De volgende activiteiten kunt u op gedichtendag in Den Haag gratis bezoeken.

Lees hier verder.

Toespraak koningin al uitgelekt ...

Vandaag om 19.00 uur zal Beatrix u toespreken, maar ook deze keer is haar toespraak weer uitgelekt:

De abdicatie

al jaren trekken Wij van Willem Drees
op vorstelijke vleugels vloog de tijd
dan komt de dag, ook voor de majesteit
dat zij kan zeggen: basta ... klaar is Kees

mijn jongen, heb geen last van hoogtevrees
je pad heb ik met liefde geplaveid
na 46 jaar geborgenheid
mag jij beginnen aan je eigen race

vertrek nu uit het dorpse Wassenaar
en laat de Spelen en het water glippen
het wordt nu tijd voor hogere begrippen
verhuis naar Huis ten Bosch, word Hagenaar

er wacht een zware taak, ziehier de schaar
om koninklijk de linten door te knippen

Mantelzorg

mevrouw, gaat u maar fijn een eindje rijden
u werkt zo hard, u heeft het wel verdiend
de mensen zijn zo grof en nietsontziend
ik snap beslist uw hang naar vroeger tijden

hoe vorstelijk verbergt u hevig lijden
u wuift maar, ook de vijand blijft uw vriend
ik weet dat u in eenzaamheid soms grient
u bent voorwaar door niemand te benijden

maar wacht, ik geef u nog een briefje mee
dat u na aankomst plechtig voor mag lezen
en kijk daarbij bezorgd, doch ook charmant

u wordt beloond met drie keer luid ‘hoezee’
ja, ga nu maar, u hoeft niet bang te wezen
ik pas wel een paar uurtjes op het land

De witte wereld

sneeuw

Witte wereld

de witte wereld maakte mij weer jong
ik trok de slee en gooide gretig ballen
het juk der jaren was van mij gevallen
ik waagde van een sneeuwberg zelfs een sprong

de dekens en de muren zijn hier wit
mijn vrouw vraagt of het gips wel lekker zit

Vreten

Een pastiche:

Vreten

(vrij naar het gedicht ‘Vrede’ van Leo Vroman)

komt een duif van honderd pond
met een eetdoos in zijn klauwen
naast mij zitten op de grond
en begint zich vol te stouwen
zonder zich aan mij te storen
honger is niet gauw verdwenen
alle schaamte lijkt verloren
ieder frietje doet mij wenen

hij vertelt een triest verhaal
kind aan vraatzucht overleden
moest van ’t hemels tribunaal
nu als duif gaan herintreden
hij was dankbaar at gezond
doch de ‘M’ bleef hem verleiden
snel was hij weer kogelrond
zo herleefden oude tijden
vogelvlucht ging steeds omlaag
naast zijn schuldige geweten
knorde immer ook zijn maag
vreten moest hij, vreten, vreten

‘happy’ zijn de galgenmalen
kinderen als molenstenen
moeten vaak de tol betalen
alle malen zal ik wenen

Couperus

sk

Couperus

er is Facebook, er is Twitter
altijd roept The voice of Holland
er zijn elke week wel  boeren
die naar vrouwenakkers zoeken
er zijn sterren, je kunt surfen
naar de diepte van GeenStijl

welke puber leest nog boeken?

godzijdank is er de leeslijst
van de middelbare school
die de afgedwaalde geesten
voor de honger zal behoeden

leerling leest De stille kracht

maar zijn radeloze blik
doet het ergste soms vermoeden

Van oude menschen ...

vomdddv

Van oude menschen ...

ik zie de oude Takma lopen
leunend op zijn stok
de lasten van een stil verleden
doen zijn schouders buigen

ik zie mijn oude vader lopen
langs verdwenen straten
het gewicht van eenzaamheid
als ballast op zijn rug

en dan zie ik mezelf
als oude man voorbijgaan
ik ontwaar een toekomstbeeld
uit een ver verleden

vanaf zijn nieuwe kinderfiets
kijkt mijn zoon verbijsterd toe

2013

Het is nog maar heel kort 2012, geniet er nog maar even van, want als ik alle verhalen in de kranten mag geloven ... 

2013

het cijfer dertien is weer opgedoken
het liet zich honderd jaar niet aan ons zien
ik hoopte met de Maya’s dat misschien
de aardkloot voor zijn komst zou overkoken

het wachten is op rampspoed, crises, spoken
verval met alle narigheid van dien
ellende volgens vast en grof stramien
ik heb een nakend onheil reeds geroken

ik ben geen pessimist, maar mooie tijden
zijn nu volstrekt voltooid verleden tijd
er wachten wanhoop, leed en taaie strijd
mijn boodschap zal u zeker niet verblijden

ik vrees een loodzwaar jaar vol somber lijden
maar wens u uiteraard veel vrolijkheid

... en veel sterkte natuurlijk :-)

Kerstrecept?

ei

Recepten voor echte mannen

lach even naar het kakelverse ei
en dompel het -hoe wreed- in kokend water
daarna en dat is vier minuten later
ontdoet u het van schil, wat zout erbij

een broodje, donkerbruin, dat is gezond
het blaadje groen is goed voor uw geweten
vervolgens slaat u lekker aan het eten
veeg wel die gele smurrie van uw mond

dan gaat u naar de koelkast, het karton
verwijdert u, prik gaatjes in de folie
en alles gaat vanzelf, ook zonder olie
verdient u sterren met uw magnetron

een kookboek is volkomen overbodig
en ook uw vrouw heeft u hierbij niet nodig

Wittebaardenmaffia

baarden

Wittebaardenmaffia

mijn schoen bleef leeg, geen kruid- of pepernoot
zou een verkleumd en zwaar  gemoed verblijden
nog erger werd mijn ondermaanse lijden
toen ook met kerst geen kruimel overschoot

ik haat ze diep, die vrekkige bejaarden
met luizige en valse witte baarden

Dode kastanjes

Kastanje

Klik hier voor een vergroting.

Het mandje en het handje van Jantje

jantje

Klik hier voor een vergroting.

Frits Bolkestein

Voormalig leider van de VVD Frits Bolkestein (79) zal met ingang van 19 januari wekelijks zijn memoires publiceren in weekblad Elsevier. Het wordt eens tijd voor een gedichtje over deze 'eerbiedwaardige' politicus:

Was ik maar ...

Sir Winston Churchill in het klein

Beminnelijk en toch vilein

Een strijder op het Vredesplein

Een corpsbal met een goed glas wijn

Van 't kapitaal de paladijn

Erudiet en soeverein

Voor linkse kwaal het medicijn

De onvolprezen chirurgijn

De schrik van elke Palestijn

De hoge hoed met het konijn

Allergisch voor het staatsdomein

Het zilver in de kopermijn

De meester van het rookgordijn

O ... was ik maar Frits Bolkestein

Parkeergarage Lange Voorhout

Die parkeergarage onder het Lange Voorhout mag er absoluut niet komen. Wie bedenkt er nou zoiets? Wethouder Smit? De ene wethouder lijkt soms nog wereldvreemder dan de andere.

garage

Parkeergarage Lange Voorhout

we willen hier parkeren in twee  lagen
dus moeten wij wat wroeten in de grond
die oude linden blijven wel  gezond
want graven hoort gewoon bij ’s-Graven-hage

maar Marnix Norder vreest het lot der bomen:
we graven niet … er moet een toren komen

Wegbezuinigd

tempel

Wegbezuinigd

de tempel voor de strijkstok is voltooid
een heugelijke dag voor de regenten
zij strooiden met uw allerlaatste centen
al werden die beslist niet weggegooid

de stemming in de zaal is opperbest
maar waar blijft toch in godsnaam dat orkest

Hij ging naar Amsterdam ... om dood te gaan

Op  30 november 1987, vandaag precies 25 jaar geleden, overleed de schrijver/dichter Simon Carmiggelt.

Wie schrijft, die blijft

ze waren niet steeds trouw, de eiberzonen
geboren en getogen in Den Haag
besloten zij, waarschijnlijk in een vlaag
van waanzin, in den vreemde te gaan wonen

Couperus werd ontheemde in De Steeg
een dolaard op gevallen dennennaalden
die snel het Haagse leven uit hem haalden
de reiziger was moe, zijn inktpot leeg

Carmiggelt liet in Mokum menig traan
en wou zijn lijden met de fles verjagen
geen kronkel die de weemoed deed vervagen
hij ging naar Amsterdam ... om dood te gaan

een goede raad voor Hagenaars die schrijven
het lijkt me beter om maar hier te blijven

Ode aan de linkspoot

 Een gedeelte uit een filmpje van de website De Haagse Voetbalhistorie.nl waarin ik mijn gedicht 'De linkspoot' voordraag, opgedragen aan de legendarische voetballer Bertus de Harder (bijgenaamd 'De goddelijke kale') .

Nederlandse kinderen lijden hevig onder de crisis ...

Sinterklaas

Ach ja ... de Scheveningse Pier

pier

Klik hier voor een vergroting.

Een echte heer ...

heer

Het Mandje van Marnix

Het mandje van Marnix

De bouw van 'Het Mandje van Marnix' gaat dus door. In mijn archief vond ik nog een oud gedichtje over onze geliefde wethouder, ik heb het even afgestoft. De wethouder legt het nog 1 keer uit en als u het dan nog niet begrijpt ... tsja:

Open brief

bevolking van het mooie ’s-Gravenhage
mijn toekomstplannen vonden geen gehoor
maar desondanks zet ik ze naarstig door
want anders heeft uw stad geen kans van slagen

jawel, we moeten aan wat boompjes zagen
wat bosjes rooien voor een mooi kantoor
de duinen ... ach ... wat stellen die nou voor
gelooft u mij, u heeft straks niks te klagen

mijn ambtenaren gaf ik deze order:
ontwikkel ... en bij voorkeur in het groen
(met bomen kun je toch geen zaken doen)
stel paal en perk aan groei van park en border

mijn toekomstvisie is geen visioen
met vriendelijke groeten, Marnix Norder

Strijden tegen obesitas

 

Fruit op school

ach ... arme beugelbekkies, kogelrond
gezwollen door  het overdadig eten
van  junkfood, daar wordt gretig in gebeten
als triest gevolg verschijnt zo’n dikke ...

frituren is behoorlijk ongezond
je moet je volle omvang maar eens meten
geloof me, dat is slecht voor je geweten
wie zoveel schranst is eigenwijs of  blond

gelukkig is er nu de au-tomaat
met appels, druiven, kiwi’s mandarijnen
het Waterloo voor frieten en kroket

dus bollebozen doe niet obstinaat
en laat die slappe baby-buik verdwijnen
eet fruit, want dat is heftig, cool en ... vet

Uit "Dicht! De beste poëzie, slamdichters en rapteksten". Rainbow Pocket 944. Samenstelling Henk van Zuiden. 

U kunt het gedicht hier beluisteren.

IJspaleis-poëzie

IJspaleis

Liefdesverklaring

geen wekker roept mij uit de warme veren
geen kinderen, geen hond, geen vrouw, geen baan
ik leid een vredig solitair bestaan
geen schoonmoeder, dus wie zal mij beleren

er wacht geen bad, ik hoef mij niet te scheren
mijn stoppels juichen kinderlijk spontaan
soms rijst de vraag ‘wat trek ik nu weer aan’
dan ruik ik eens aan ongewassen kleren

mijn huis is een verwaarloosde cocon
waar vuil en stof hooghartig triomferen
al dwingt dat stof mij vaak de keel te smeren
de kratten pils staan klaar op het balkon

slechts één ding valt nog moeilijk te verteren
je kookte beter dan de magnetron 

Doping

bolletjes

Doping

vaarwel mijn mooie wielersport
ik barst nu uit in snikken
dag mooie trui met bolletjes
het is behoorlijk slikken

De witte waterlelie ... een pastische

De waterlelie

Ik heb de witte water-lelie lief,
daar die zo blank is en zo stil haar kroon
uitplooit in 't licht.

Rijzend uit donker-koele vijvergrond,
heeft zij het licht gevonden en ontsloot
toen blij het gouden hart.

Nu rust zij peinzend op het watervlak
en wenst niet meer...

Frederik van Eeden

Uit: Van de passielooze lelie, W. Versluys, Amsterdam, 1901
 
Soms, in een melige bui, heb ik zin om iets te doen met een klassiek gedicht. Flauw, ik weet het, maar ik kan het niet laten ...
 
Ik heb de witte water-lelie lief
Die blanke schoonheid heeft mijn hart gestolen
Ik blijf onrustig rond uw vijver dolen
Ik ben de witte waterleliedief

Dankwoord

Dankwoord

Holland Sport ... een filmpje

 

Een gedeelte uit een filmpje gemaakt door de website De Haagse Voetbalhistorie.nl waarin ik een gedicht voordraag over de verdwenen Scheveningse voetbalclub Holland Sport. Zet u het geluid wel op hard, want de geluidskwaliteit is niet optimaal.

Ontmoeting

ik schrok toen ik hem zag, wat was hij mager
in holle ogen zag ik reeds de dood
maar toch die rechte rug, hij hield zich groot
bleef blijkbaar strijden tegen zijn belager

van welke wrede kiemen was hij drager
hier stond een arme ziel in stervensnood
wie schonk hem aandacht, bracht genadebrood
hij liet geen traan, was kennelijk geen klager

mijn komst bezorgde hem weer nieuwe kracht
hij sprak: ‘het is niet erg te moeten sterven
ik kan verlangen naar de laatste reis

helaas, mijn taken zijn nog niet volbracht
ik zal nog jaren eenzaam  moeten zwerven’
pas toen zag ik zijn scherpgeslepen  zeis

Vrede en recht?

wapen 

Vrede en Recht? En dan zie je een afbeelding waarop zo'n arme aal meedogenloos uit het leven wordt gerukt door zo'n langsnavelig beest.

Het vergeten dier

hij staat als trotse eiber in het wapen
met boven hem een echte gouden kroon
een beeld van rijkdom en van machtsvertoon
hij waakt, de Hagenezen kunnen slapen

hij duldt geen tegenspraak, geklaag of hoon
z’n snavel is als koningszwaard geschapen
hij hoeft zijn keel slechts even maar te schrapen
en oproerkraaiers doen weer heel gewoon

maar in het wapen huist een tweede dier
geofferd en door iedereen vergeten
een simpel beest en zeker niet sacraal

gevangen is hij door de harpoenier
hij dient de ooievaar tot lekker eten
echt niemand laat er tranen om de aal

Fruitschalen en vogelnesten ...

Prinsjesdag (2)

ze waren weer present, die rare hoeden:
een dame had een bloemkool op haar hoofd
haar buurvrouw had een vogelnest geroofd
zo groot, daar kon een ooievaar op broeden 

een uitgelaten juffrouw, een gegoede
had zich vandaag bijzonder uitgesloofd
een zwaarbeladen vrachtschip sappig ooft
genoeg om heel het ziekenhuis te voeden

’t is fraai, zo’n rariteitenkabinet
een exhibitie van verzamelwoede
de lachlust werd gewekt, ten overvloede
het leven leek een kleurrijk feestbanket

toen kwam de vrouw van Jantje met de pet
ze droeg alleen een doekje ... voor het bloeden

Wat zal Bea ons nu weer gaan vertellen?

Prinsjesdag

voor hoeden ben ik altijd op mijn hoede
de hoed, symbool van rijkdom en van macht
ontpopt zich soms met veel verbeeldingskracht
als een gezworen vijand van het goede

de draagster is bij voorbaat al verdacht
ik hoor de woorden die ik reeds bevroedde
orakeltaal van koninklijken bloede
het onheil dat een ander heeft bedacht

de klaagzang van het ganse kabinet
bezorgt mij rimpels, hoofdpijn, grijze haren
er wachten ijzig koude tropenjaren
ik doe ontstemd een dronkenmansgebed

ik wil mijn lijfspreuk aan u openbaren:
de boodschap van een hoed is meestal pet

Ondertussen in het Mauritshuis ...

anatomische les

12 september ... verkiezingen!

kleuren

Of is het doodgewoon die mooie dag

Nadagen

de zon doet ongelofelijk zijn best
smijt onbaatzuchtig met de laatste krachten
-de kou laat nu niet lang meer op zich wachten-
hij strooit de levensvreugd die hem nog rest

de zomergasten zijn nog niet vertrokken
ze wachten op het teken voor de vlucht
de stilte wordt verbroken door gerucht
vanuit de verte roepen zacht de klokken

je strompelt op pantoffels stil naar buiten
gebroken door de slapeloze nachten
het kost je moeite om je vest te sluiten

na maanden zie ik weer een prille lach
zijn het de spuiten die de pijn verzachten
of is het doodgewoon die mooie dag

Vrienden van vroeger

kgb

Vrienden van vroeger
De ware macho doet het in zijn broek
Drie meisjes die een duivels liedje zongen
Opnieuw is hij die machteloze jongen
De oude angsten zijn weer op bezoek

Dan krijgt hij plots een lumineus idee
Hij kent nog vriendjes van de KGB ...

Het voetbalseizoen is weer begonnen ...

Een nieuw seizoen

de vlakke voetbalvelden ogen groen
door malse regenbuien, nijver sproeien
geen zweet, geen traan, geen bloed heeft kunnen vloeien
een nieuwe lente wacht: een mooi seizoen!

nog even en de eerste voetbalschoen
zal schuchter het nog prille gras betreden
de zomer is voorbij, het leed geleden
en opgelucht herrijst het legioen

want niets is saaier dan een schone lei
geen club heeft er gewonnen of verloren
de spelers zijn als tamme herbivoren
er hangt een waas van vrede rond hun wei

als straks de schrille fluit zich luid laat horen
is godzijdank de stilte weer voorbij

Ode aan Ranomi Kromowidjojo

Ranomi Kromowidjojo

zoals jij voor het startblok staat te strekken
gelijk een panter die op jacht zal gaan
gehuld in strak elastisch cellofaan
daarna als meermin zweeft  in ‘t blauwe bekken

jij zult een haastig baantje kunnen trekken
een leek neemt tijd voor kennisgeving aan
je bent nog jong, begeerlijk en spontaan
bij mannen zul je rap gevoelens wekken

in water ben  ik niet bepaald bekwaam
totaal van slag door al die vreemde slagen
zal ik een sprong in ’t diepe zelden wagen
de duik genoot  bij mij een slechte faam

door jou kan deze sport nu wél behagen
er schuilen stille krachten in jouw naam

Vakantietijd, zorgen voor de kat van ...

Eerbetoon

hij buigt en groet u, hooggeboren wezen
ziehier uw knecht, een nederig persoon
godvrezend staat hij voor uw hoge troon
devotie kunt u in zijn ogen lezen

dag majesteit, uw goedheid, onvolprezen
dwingt hem vandaag weer tot dit eerbetoon
een zware taak, jawel, maar wonderschoon
hij dankt u, dankt u duizend maal, bij dezen

hij voelt zich, bij uw gratie, uitverkoren
vergeeft u hem dit lichte ongemak
het is van korte duur, hij zal zich reppen

voorzichtig waagt hij nu een stap naar voren
en dienstbaar knielt hij voor uw volle bak
een ware eer, hij mag uw drollen scheppen

Parijs ...

parijs 

Parijs 

ik lig niet langer languit op de bank
te staren naar de beelden van een ronde
mijn lijdensweg is nu voorbij, goddank
Parijs! ... ik heb mijn benen weer gevonden 

Dichten in crisistijd ...

Werkzoekende

mijn vrouw vertrok en een illusie lichter
moest ik dan toch geloven aan een baan
een dame keek mij wenkbrauwfronsend aan
en sprak met droeve klank: u bent dus dichter

vervolgens vroeg zij streng en veel gerichter
of ik wellicht ook écht werk had gedaan
met onverbloemde trots zei ik spontaan:
ik was ook filosoof en vredestichter

ze zuchtte en ze zweeg een hele poos
maar pakte toen wat voorbedrukte bladen
gegaap liet mijn gedachten simpel raden:
het is al laat, straks wordt de barman boos

ze stopte de papieren in een lade
waarop in klare taal stond: HOPELOOS

Hebban olla vogala ...

hebban  

Hebban olla vogala

hebban olla vogala nestas hagunnan
hinase hic enda thu
wat unbidan we nu

ik werkte mij voortdurend in de nesten
voor jou en dat vervloekte koekoeksjong
de warmte ging, gebleven is je tong
die scherp mijn levensvreugd totaal verpestte

de lente lacht, ik voel de hartenklop
de vrijheid roept … waar wacht ik nu nog op

... hier wonen mensen

pernis

Crisis

crisis

Crisissonnet

normaalgesproken krijgt u twee kwatrijnen
en twee terzinen, samen een sonnet
door mij met liefde in elkaar gezet
een stevig bouwwerk, veertien vaste lijnen

maar nu een zware crisis ons doet kwijnen
zie ik naast levensvreugd en bankbiljet
mijn moeizaam opgespaarde dichtersvet
met lede ogen gaandeweg verdwijnen

vergeeft u mij dat ik zal moeten snijden
de veertien regels zijn u wel gegund
helaas, de ingreep valt niet te vermijden

het zijn nu eenmaal barre … barre tijden
na regel dertien volgt er slechts een punt
.

Zeeheldenkwartier

zeehelden

Zeeheldenkwartier

ze hebben zich verzameld in de buurt
de geesten van gedecoreerde helden
die ooit op oceanen masten snelden
hoe vaardig werd het vlaggenschip bestuurd

Michiel de Ruyter zwijgt en Tasman tuurt
Van Brakel zal niet meer zeewaardig schelden
Piet Hein kan slechts vergeelde daden melden
geen kogel wordt door Tromp nog afgevuurd

de zeeën werden straten, kalm en oud
er valt geen storm of vijand te bestrijden
Van Speijk verloor het vuur van vroeger tijden
zijn horizon is nu geheel bebouwd

de brandewijn is op, de helden lijden
zelfs Barentsz rilt, hij had het nooit zo koud

Wachten

wachten vissersvrouw vissen Scheveningen zee

Frederik Hendriklaan

Fred

Frederik Hendriklaan

Het Haagse leven bruist nog op 'De Fred'
Een crisis leidt hier niet tot handenwringen
Oilily-kleuters hoor je vrolijk zingen
Terrasjes zijn er sfeervol en bezet

Al is het met de auto kiele-kiele
De bakfietsmoeders zorgen voor een file

Grrr ...

grrr

Grrrr

Grrr … Grrrijpskerk, Grrrollo, Grrrou, Grrroot-Ammers, Grrroningen
Grrr…  Grrroesbeek, Grrrave, Grrroenlo, Grrroessen, Grrracht
een woeste waakhond grrromt: ik houd de wacht
geen vreemdeling betreedt alhier de woningen

alleen in ’sss-Grrravenhage oogt hij zacht
een hond die slist … je wordt niet bang, je lacht

Niet vergeten!!!

niet vergeten

Een kindermonument

JOODS KINDERMONUMENT

Hij denkt nog vaak terug aan Samuel,
z’n beste vriend, ze waren altijd samen,
de Bezemstraat, die school met hoge ramen,
z’n klasgenoten Job en Daniël.

Op diepe wonden groeide schrijnend vel.
Nog leeft de dag dat de soldaten kwamen,
ze noemden bars de joodse kindernamen,
ook die van Sara, Bram en Raphaël.

Hij had ‘geluk’, want hij mocht overleven
en staart nu naar het nieuwe monument,
ze hebben het een mooie naam gegeven:

‘de Trappen naar de Hemel’. In z’n dromen
zijn alle doden levensblij present
en is ook hij die trappen opgekomen.

Positief blijven ...

ado 

Ach, drie nederlagen op rij, daar zijn wij in Den Haag wel aan gewend ...

Eeuwig lijden

Ik spoel oranje verf uit grijze haren
Verwijder rood-wit-blauw van mijn gezicht
De kist met katers doe ik stevig dicht
De drank moet op, die kan je niet bewaren

Genoeg getreurd, ik ga weer vrolijk doen
En vestig nieuwe hoop op geel en groen

Zondag 17 juni 2012 ... Vaderdag!

Vaderdag

hoera, het is weer vaderdag vandaag
het nageslacht is heel vroeg uit de veren
om diepgevroren broodjes te gaan smeren
de koffie is een aanslag op mijn maag

de spullen die ze straks aan mij gaan geven
zijn nu al van mijn saldo afgeschreven

Bert

Elke gelijkenis met een voetbalcoach berust op louter toeval

Bert

om klokslag acht vertrekt hij naar de baas
hij heeft geen fiets met toeters en met bellen
maar wel een trouwe, stevige Gazelle
zijn vader kreeg die nog van Sinterklaas

de vaste lunch is brood belegd met kaas
zijn dagen zijn niet moeilijk te voorspellen
hij doet zijn best, heeft weinig te vertellen
het logboek repeteert een dof relaas

toen kwam de dag dat heel zijn wereld trilde
hij kwam de schok … de aanslag niet te boven
dat zoiets ergs zo’n goeierd overkwam

alsof zijn lieve vrouw iets zeggen wilde
hij zag … en kon zijn ogen niet geloven
geen jong belegen kaas, maar rauwe ham

De knecht

bezemwagen 

De knecht

de roem is als de dauw en zal niet hechten
jij sluit het hek of zeult met een bidon
je levensweg (kasseien en beton)
valt slechts met onderdanigheid te slechten

om kruimels mag je in de schaduw vechten
de goden vangen stralen van de zon
de wielerwetten kennen geen pardon
een rode gloed onthult verbleekte knechten

de laagsten mogen nooit naar boven trappen
maar trappen zwijgzaam tegen elke col
na diepe dalen zullen kloven dagen

gebrek aan kracht geeft kracht om af te stappen
de achterwielen voor je slaan op hol
de dood zit naast je in de bezemwagen

Pijpestelen

cats and dogs

Het Haagse hopje

hopje

Ode aan het Haagse hopje

het is nog Haagser dan de ooievaar
Couperus, Binnenhof of Lange Poten
de witte wikkel zit hem als gegoten
het is de trots der ware Hagenaar

zo’n prachtig bruingebakken exemplaar
wordt wereldwijd en zeer beschaafd genoten
de receptuur is aan het brein ontsproten
van Jahweh of een duivelskunstenaar

de lekkernij verdient een schouderklopje
een loflied met een smakelijk refrein
of beter nog ... een standbeeld op het Plein
het wint van chocola, gebak en dropje

al is het slechts een centimeter klein
niets is er groter dan het Haagse hopje

Het onheil komt niet van de woeste vloed

Scheveningen

Voetbal is oorlog

Voetbal is oorlog

Ik trek mijn hond een Hollands shirtje aan
Oranje staat mijn trouwe huisdier goed
Mijn daad wordt niet met instemming begroet
Hij kijkt of ik een misdaad heb begaan

Hij gromt en blaft met boze blik ‘niet verder
Of wil je oorlog met je Duitse herder’

Spitsvondig

abe 

Spitsvondig

Wie speelt, Van Persie of toch Huntelaar?
Of allebei, ook dat zou moeten kunnen
Wie zal de coach spitsvondigheid misgunnen
Die man zit met de handen in het haar

Toch denk ik bij het zien van 't spitsenpaar
Ach, speelde Abe Lenstra nou nog maar

Zie ook dit filmpje.

Godgloeiende ...

godgloeiende

Bankencrisis

bankencrisis

Bah ... haring

vday

Ode aan een lettertempel

bieb

Haagse bibliotheek

met rechte ruggen staan ze zij aan zij
kompanen in verstilde wachtlokalen
ze hopen dat een vriend ze op komt halen
voor weer een spannende logeerpartij

ze brengen verre streken naderbij
bewaren de vervlogen idealen
en blijven je verrassen, telkenmale
je leent ze voor een appel en een ei

hier staan de tegenpolen bij elkaar
Couperus is de naaste van Jan Cremer
de diepste dromen zijn er openbaar

verslind de boeken maar met huid en haar
geniet ze in het zonlicht of bij schemer
de bieb, een thuis voor elke Hagenaar

Ode aan de mier

Ode aan de mier

De mier kan vrijwel alles: burchten bouwen
Aan vechten heeft het beest geen broertje dood
Het dier kan met de zwaarste lasten sjouwen
Een mier is min of meer een duizendpoot

Folklore

folklore

Folklore

Tja, als zo'n man partijdig loopt te fluiten
En steevast in het nadeel van Den Haag
Dan kunnen wij ons soms, maar heus niet graag
Wat folkloristisch en ludiek gaan uiten

En heel beschaafd, want elke Haagse vloek
Staat keurig in een medisch woordenboek

Pronk, Den Heijer, Buis en Knoester

Sch13

Pronk, Den Heijer, Buis en Knoester

ze overzien het afgeladen strand
al pratend over lang vervlogen dagen
toen zij nog volop vissersboten zagen
die welvaart brachten aan de wallenkant

ik hoor ze over Scheveningen klagen
de haring uit het verre buitenland
die plannen voor de haven in de krant
hun schouders moeten zware lasten dragen

de Haagse kliek die telkens fout besliste
het mooie Kurhaus achter grijs beton
de kuren van de Noordzee (almaar woester)

de laatste schuiten vangen slechts toeristen
op jacht naar wat makrelen en de zon
het leed van Pronk, Den Heijer, Buis en Knoester

Literaire thriller

thriller

Literaire thriller

Wat kan ik smullen van zo’n vette thriller
De lijken springen bijna uit de band
Ze bloeden hevig of ze staan in brand
Door toedoen van een geesteszieke killer

De waanzin was nog nooit zo populair
Zo smaakvol en moorddadig literair

Aandelen ADO Den Haag

ADO

Een groep beleggers wil een bod doen op de aandelen van ADO Den Haag, dat is ongetwijfeld goed voor de koers. Met de aandelen Facebook daarentegen gaat het iets minder goed.

Aandelen ADO

mijn aandeel ADO is weer aan het stijgen
met elke wedstrijd minimaal 3 punten
als ADO zo op beurs en wei blijft stunten
begint mijn saldo het nog warm te krijgen

dan gaat de telefoon, wie hoor ik huilen?
Mark Zuckerberg, of ik misschien wil ruilen

vil

Queen Elizabeth II

q e 2

Queen Elizabeth II

de vorst heeft blijkbaar keihard toegeslagen
ze zit bevroren op haar hoge troon
een ijskoud Brits en koninklijk icoon
de kroonprins telt de uren en de dagen

de zestig jaren zijn voorbijgevlogen
en al die jaren bleef ze onbewogen

Set & Match

Set & Match

gespierde meiden geven ferme tikken
ze zweten en ze zuchten daarbij zeer
ze meppen voor het geld en voor de eer
voor kijkers om de lippen af te likken

krijs dames, kom … en ga nog harder slaan
gij strenge meesteressen van de baan

Laat de Laan de Laan

Laat de Laan de Laan, geen bomenkap op de Laan van Meerdervoort ...

Doorgezaagd

neem plaats meneer, vertel eens van die zaag
u heeft hem en u moet hem ook gebruiken
met holle lach wilt u op stammen duiken
die eigenschap, die ziet men niet zo graag

u hoort een stem en voelt een vreemd geknaag
dat maakt u bang, ik kan uw angstzweet ruiken
u droomt van enge bloemen, bomen, struiken
die moeten weg, verdwijnen uit Den Haag

ik ben uw arts, ik moet u dit wel vragen
beraamt u echt een brute massamoord
op bomen aan de Laan van Meerdervoort
praat door meneer en uit uw onbehagen

ontspant u maar in dit herstellingsoord
dan ga ik verder met u door te zagen

Het reservaat

rijm

Het reservaat

volkomen treurnis in het reservaat
gebogen lopen laatste exemplaren
van kudden die destijds gigantisch waren
hun trage meters langs het roestend draad

met luizen in de ongetemde haren
hun kaken slechts tot prevelen in staat
gebroken door het aangedane kwaad
te oud, te ziek om nog te kunnen paren

na jaren vindt men tussen broze botten
een kist gevuld met aangetast papier
een ganzenveer en gaaf gebleven potten

waar vloeistof zwart als gal in heeft gezeten
de sporen van een raadselachtig dier
hier huisden ooit de rijmende poëten

De ware hoofdstad

Apeldoorn

De ware hoofdstad

dat Amsterdam geen hoofdstad was, alla
Den Haag had immers alles voor het zeggen
maar hoe in godsnaam valt het uit te leggen
dat wijsheid wijkt voor euro-mania

heeft Brussel hier nu heel veel te vertellen?
de hoogste tijd om Apeldoorn te bellen!

De takhmis

Op de onvolprezen website Het Vrije Vers.nl beschreef Jaap van den Born een voor mij nog onbekende verssoort, de takhmis. De regels voor de takhmis luiden: quintet, aaaab, laatste twee regels een citaat uit een bekend gedicht. Hier volgt mijn eerste takhmis ...

De vrouw van Kloos

Ach dokter, spuit hem plat, niet langer wachten
Die kerel houdt mij wakker, alle nachten
Hij schreeuwt terwijl hij slaapt, die halve zachte:
‘Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten
En zit in ‘t  binnenst van mijn ziel ten troon’

Voetbalvader

Voetbalvader

het zal je toch als vader maar gebeuren
je kijkt TV en ziet het carnaval
van dronken dwazen –hoor eens dat gebral-
gehuld in feloranje oorlogskleuren

het zoete leven wordt het zwarte treuren
de hoop verandert in paniekvoetbal
je glijdt verloren in het diepste dal
er valt geen glimpje zonlicht te bespeuren

want tussen de ontspoorden staat de zoon
die jij zo’n mooie toekomst wilde geven
je fraaiste vrucht verrot op het stilleven
hij is slechts nar, geen koning op een troon

je falen wordt er stevig ingewreven
de schaamte voert voorgoed de boventoon

Uitgelachen

licht 

Uitgelachen

de lichtheid heb ik plechtig afgezworen
we feesten al genoeg in ons bestaan
dat flauwekulgerijm is van de baan
een serieuze dichter is geboren

voor onzin staat het licht voorgoed op rood
mijn werk wordt zwaar, u lacht zich stevig dood

Twijfels

vraag
Twijfels

je werpt een euro in de automaat
dan word je overspoeld door lettergrepen
vervolgens even puzzelen en strepen
en zie, een vers dat als een toren staat

het stapelen van stenen lijkt je doel
toch rijzen twijfels, waar is het gevoel?

Zeemansgraf

bommetje

Zeemansgraf
 
ik was een trotse terrorist
maar speel al dagen stommetje

en … 1, 2, 3 daar gaat mijn kist
dit wordt mijn laatste bommetje

Boer zoekt vrouw is weer op TV ...

Boer zoekt vrouw

de arme boer, hij ploegde eenzaam voort
zijn zaad liet slechts verstilde akkers bloeien
de liefde was alleen besteed aan koeien
die zeiden ‘boe’, doch nooit een innig woord

door geiten werd hij vaak geringeloord
geen nageslacht zou op zijn erf volgroeien
hij kon het zware celibaat verfoeien
de trage trekker leek in veen ontspoord

maar zie, er meldde zich een kudde schonen
die hunkerend zijn stoere stee bezocht
en om de gunsten van de zaaier vocht
gedreven door onrustige hormonen

de boer begon een ware zegetocht
de oogstmaand zou hem rijkelijk belonen

Voor moederdag, een ode aan de moeder aller talen ...

Het is een kwestie van geduld ...

vrij (maar wel vormvast) naar Rowwen Hèze

nog even en de moeder aller talen
(het onvolprezen Haagse dialect)
wordt in ons ganse vaderland gebekt
een spreker in het Haags trekt volle zalen

de fraaie tongval heeft dat geniale
zo kort, zo krachtig, snedig en direct
bewijs van educatie ... intellect
fameus door het benoemen veler kwalen

het groene boekje is straks groen en geel
de woordenschat is zwaar edoch verlicht
perfect voor een roman of een gedicht
maar denkt u bij het spreken aan uw keel

de zachte G verdwijnt van het toneel
er klinkt zelfs Haags van Mook tot aan Maastricht

Stop de plofkip

Albert Heijn wil maar niet stoppen met de plofkip, de hoogste tijd om wat aandacht te besteden aan deze wantoestand:

plofkip

AH-erlebnis

een zelfmoordterroriste, nu op aarde
als plofkip bij een Zaanse kruidenier
kreeg in het dooie leven weer plezier
toen ’t vorige bestaan zich openbaarde

ze ging zich ploffend tegen Heijn verzetten
al zou ze ditmaal op de kleintjes letten

Oosterbuur

ook Duitse herders doen het ... 
(ook Duitse herders doen het ...)

Oosterbuur

toen ik hem in zijn kuil zag staan
op 't Zuiderstrand, het graven moe
sprak ik hem uit beleefdheid aan
met 'Sie' en niet met 'Du'

ik wou niet tutoyeren
de Schepper moet je eren

Achterbank

er hangt een slungel op mijn achterbank
een schaduw die mij volgt langs ’s heren wegen
bloeddorstig en van zins een coup te plegen
ik bracht hem groot en oogst nu stank voor dank

eens waren zijn gedachten lelieblank
een godsgeschenk, zijn vader toegenegen
nu wordt die ouwe ijzig doodgezwegen
of kundig afgeslacht met blik en klank

er komt een einde aan de puberteit
nog even bijten, bidden, hoop doet leven
al wordt mijn falen stevig ingewreven
en sterf ik duizend doden in de strijd

al is hij nu de weg volkomen kwijt
ooit  kan ik hem het stuur in handen geven

Dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte

De dag na de Nach

nach

De dag na de Nach

de ongesteldheid na een drinkgelag
-zo noemt meneer Van Dale, droog, een kater-
spoelt u niet weg met zeven glazen water
het beest heeft u volkomen in zijn mach

de dag erna: een luide jammerklach
u speelt de hoofdrol in een hels theater
en nimmer was uw toestand desperater
u sprokkelt laatste restjes levenskrach

na uren, als u diep heeft nagedach
-de wijsheid komt bij u te vaak wat later-
neemt u zich voor: dit was mijn laatste flater
en dus mijn laatste Koninginnenach

Ode aan een Vinex-wijk

vinex

Ypenburg

de dreiging is passé, de vrede won
het westen heeft geen oostenwind te duchten
lawaaierige vogels staakten vluchten
hun landingsbaan werd los- en laadperron

de nieuwe tijd kent andere geruchten
het monotone heien is bon ton
de voertaal is een zwierig bouwjargon
er groeit een prille wijk met laaglandluchten

een hof van Eden zonder wrange vruchten
soms speelbal van de ondergaande zon
het spel van licht en schaduw op beton
en slechts de hypotheken doen ons zuchten

Daders of slachtoffers?

Er is veel ophef over het voordragen van een gedicht tijdens de dodenherdenking op 4 mei door de 15-jarige Auke. Mogen 'foute' slachtoffers ook herdacht worden?

heinz

Heinz (1929-1945)

de zerken staan er keurig in ’t gelid
soldaten op gemillimeterd gras
de exercitie komt nog goed van pas
ook als het lijf de ziel niet meer bezit

hier rusten wat men noemt de Nazi-zwijnen
zij werden bij hun moeder weggerukt
of haastig uit de schoolbanken geplukt
de kronkels van de dood in rechte lijnen

hun noodlot was het om gehaat te worden
te sneuvelen als rot kanonnenvlees
dat men de duivel opgelucht mocht schenken

die slachtoffers van geestelijk gestoorden
naar wie men met de vinger immer wees
zal men ze straks op 4 mei ook herdenken

De formateur

wordt het een lange hete zomer? 
 
het dorp der dorpen sluimert in de zon
de wijken zijn als late honingraten
door koningin en bijenvolk verlaten
een enkeling vindt schaduw op balkon

het leven is terug naar waar ’t begon
daar ligt een garnizoen van zonfanaten
dat vluchtte uit de broeierige straten
de zee zorgt voor een generaal pardon

nabij een donker middeleeuws kasteel
omgeven door een zuilengang en vijver
doet hij in alle eenzaamheid z’n plicht

hij stoort zich niet aan echo’s van krakeel
maar werkt met een haast ongekende ijver
al zwetend aan een nieuw en fris gezicht

Museumboot 'Hendrina Johanna'

hj

Hendrina Johanna

ze oogt als een vermoeide oude dame
die lijdzaam op de laatste adem wacht
verdwenen lijken levenslust en kracht
nog even en dan klinkt het droeve ‘amen’

ze is weer thuis, een stille Haagse gracht
omgeven door getrouwe erfgenamen
die echter niet voor ’t afscheid samenkwamen
er wordt aan een herrijzenis gedacht

herstel van oude glorie, praal en pracht
dan krijgt zij weer dat Haagse, dat voorname
en hoeft zij zich voor niemand meer te schamen
dan straalt ze als het allerduurste jacht

dan is de tand des tijds tot staan gebracht
niets mooier dan een oude vrouw die lacht

Zie ook de website van De Ooievaart.

Ambassades

ambassades 

Ambassades

robuuste panden, voordeur immer dicht
met ramen als bevroren boze ogen
gepunte hekken zonder mededogen
de camera’s op indringers gericht

enclaves onder stevig staatstoezicht
bewakers, spiedend, scherp en onbewogen
het marmer kaatst gedempte dialogen
een duistere praktijk in neonlicht

geen antwoorden, hier huizen slechts de vragen
in kluizen van onwrikbaar staal en steen
de schimmen hebben zwijgzaamheid gemeen
geslepen rotsen die een krijtstreep dragen

geheime stad, ontheemd en schizofreen
hier kan Den Haag het daglicht niet verdragen

De huisjes rug aan rug en zij aan zij ...

Om en Bij

Quattro stagioni

bevroren geluk

hij kijkt u bijna 
smekend aan met zijn 
bevroren ogen u kunt 
hem daar niet laten
staan denkt u vol
mededogen

u helpt hem uit z’n 
koude jas z’n huid is 
als van cellofaan uw jubel 
is nog niet spontaan doch
dit verandert wel alras

u warmt hem met uw 
smeulend vuur z’n dooi
is hevig maar zeer kort u 
tovert in een vierde uur
vier jaargetijden op uw
bord

Overleeft Selexyz Verwijs de crisis?

Boekhandel Verwijs

ze liggen er, of staan in lange rijen
in overvolle kasten, wand na wand
te wachten op de hongerige klant
verzot op literaire lekkernijen

hier kan boulimia perfect gedijen
en springen lettervreters uit de band
ik smul in dit driesterrenrestaurant
mijn favoriete plek in de contreien

de hemel is, etage na etage
aanwezig in het centrum van de stad
van huis, maar thuis gaan vergezichten open

je kunt er kijken , kijken ... en dan kopen
hier heeft de boekenwurm zijn habitat
Verwijs, het paradijs in de Passage

Van der Valk wil de Scheveningse pier verkopen ...

pier
Klik op de foto voor een vergroting

Stervende kastanje

kastanje
pentekening Loes Peters

Stervende kastanje

loop je onder hoge bomen van die
opgeschoten knapen in hun blader-
groene truien laat je stemming niet
verbruien door de kwakkelende
iepen laat je zinnen niet verzieken
door de ijle populieren die in ellen-
lange rijen langs oneindige rivieren
slechts de dichtersziel plezieren en
vertrouw ook nooit de eiken zelfs de
allerhoogste eiken hebben nooit kun-
nen bereiken dat ze reiken tot het
zwerk neem ook afstand van de berk

ga niet dolen onder linden na het
afscheid van beminden speel je met een
stil verlangen aan een boomtak  te gaan
hangen ga niet met gedachten spelen
aan de takken van abelen zelfs de dwa-
lende sirenen die verwoed hun loklied
zingen achter bloeiende seringen kun
je beter maar passeren hoed je voor de
coniferen mijd de brede Haagse lanen
met die nuffige platanen ook de wilgen
die maar treuren zal het nimmermeer
gebeuren vrij te zijn van kwade reuk en
ontwijk de zware beuk

maar blijf stilstaan en verman je bij het
lijden van de stervende kastanje

Wat doen we met de Amerikaanse ambassade?

ambassade

De Amerikaanse ambassade verhuist naar een nieuw gebouw, maar wat doen we met het oude gebouw gelegen in het centrum van Den Haag? De gemeente Den Haag vraagt de inwoners om mee te denken over de toekomst van het pand. Toen ik nog stadsdichter van AD Haagsche Courant was, had ik het antwoord op die vraag al gevonden:

gedicht

De Dood en de tuinman

Wie kent er niet het volgende gedicht van P.N. van Eyck?

De tuinman en de dood
 
Een Perzisch Edelman:

Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
Mijn woning in: 'Heer, Heer, één ogenblik!

Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.

Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.

Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan,
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!' -

Van middag -lang reeds was hij heengespoed-
Heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet.

'Waarom,' zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
'Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?'

Glimlachend antwoordt hij: 'Geen dreiging was 't,
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,

Toen 'k 's morgens hier nog stil aan 't werk zag staan,
Die 'k 's avonds halen moest in Ispahaan.'


Het leek mij wel leuk om eens een draai aan dat gedicht te geven. Ziehier het resultaat:

De Dood en de tuinman

het stond er echt: de Dood is overleden
een advertentie in de ochtendkrant
een kort gedicht (Nel Benschop), zwart omrand
hij rust nu uit, hij heeft zijn strijd gestreden

hij was gehaat, verhoord zijn de gebeden
men vond hem in de rooshof, opgebrand
de zeis nog in een knokelige hand
omringd door loten, slordig afgesneden

wat eerder had hij woedend kond gedaan:
hem restte nog één klus, hij mocht niet falen
die beunhaas zou de hoogste tol betalen
hij slaagde niet, zijn kaars was uitgegaan

de tuinman houdt zich schuil in Ispahaan
hij wacht en wacht, maar niemand komt hem halen

Ollekebollekewedstrijd

rups 

Op de onvolprezen website Het Vrije Vers wordt aandacht besteed aan de door Catharina Blaauwendraad georganiseerse ollekebollekewedstrijd. Schrijf een ollekebolleke volgens de regelen der kunst, met het woord "eikenprocessierups" als zeslettergrepig woord. Uiterste inzenddatum 1 (geen grap) april 2012. De favoriete inzending krijgt een pakje Mariazeller Lebkuchen thuisgestuurd. Zo'n pakje Mariazeller Lebkuchen is natuurlijk niet niks, vandaar dat ik ook uren heb zitten zwoegen op een paar ollekebollekes:

Polonaise

hoi, het is carnaval
de polonaise in
iedereen zat in een
zwalkende rij

bah, wat een sleur, denkt de
eikenprocessierups
zo gaan mijn dagen
al jaren voorbij

TomTom

beuken- en berkenbos
zwoel klonk de vrouwenstem:
na een paar meter
bestemming bereikt

groot was de schrik van de
eikenprocessierups
volgers van vrouwen
zijn eikels, zo blijkt

 

Blijdorp

Herman van Rompuy schrijft haiku's ...

Ooit een Japanse wielrenner de Muur van Geraardsbergen zien beklimmen? Waarom schrijft een Vlaming dan haiku's? Vlaamse dichters, doe het niet ...

Meldpunt

meldpunt

Meldpunt

ze klitten in bedompte roversholen
en bezigen de liederlijkste taal
hun normbesef is nul of marginaal
ze dragen messen, erger zelfs … pistolen

ze slapen in de goten en riolen
ik noem hun trek naar hier catastrofaal
noem mij maar dom of rechts en radicaal
ik haat die lui als hondenpoep aan zolen

je ziet ze vaak in kroegen samenscholen
ze stelen en ze maken veel kabaal
zo’n meldpunt is voor burgers ideaal
door mij van ganser harte aanbevolen

ga maar terug, naar Walcheren of Tholen
die Zeeuwenoverlast is niet normaal

Vind ik leuk

vil

Vind ik leuk

Ze had de ‘vind ik leuk-knop’
weer razendsnel gevonden
toen ik op Facebook repte
van mijn valpartij en wonden

Ze reageerde ook:
ik kreeg wat ik verdiende
omdat ik vorig jaar
haar harteloos ontvriendde

Ze leest mijn updates trouw
ze zal zich niet vervelen
ze wil mijn lijden graag
met al haar vrienden delen

De Hofvijver, een Haagse tragedie ...

Manager

ik was verbaasd, maar liet het hem niet merken
onwennig staken handen uit de mouwen
zijn blik verried gebrek aan zelfvertrouwen
vandaag heb ik een manager zien werken

cynisme kon ik tot een grijns beperken
de stropdas los, Armani-pak vol vouwen
verbeten bezig om iets zwaars te sjouwen
ik bracht hem koffie om wat aan te sterken

ik rook zijn zweet, zag opgezwollen aderen
en hevig trillen van zijn lip en hand
de werkvloer bleek niet echt luilekkerland
de wanhoop zag ik in zijn ogen naderen

door medelijden werd ik overmand
ach jongen, sprak ik, ga maar weer vergaderen

Het spoor bijster

Geen vallende blaadjes, vallend ijs, gebroken bovenleidingen enz., maar mismanagement is de oorzaak van alle ellende bij de NS. Mijn gedichtje uit 2006 is helaas nog altijd actueel.

ns

het spoor bijster

vandaag opnieuw een chaos op het spoor
de smoezen zijn vaak niet om aan te horen:
een vallend blad, de wissels zijn bevroren
een vierkant wiel, het achterstel stond voor
 
toch denk ik steeds bij elke nare tijding
de echte oorzaak is een slechte leiding

It giet net oan

 

It giet net oan

Je kon er wel op schaatsen
Jawel, het ijs was best
Maar net niet sterk genoeg
Voor heel het dweilorkest

Laakhaven

Laakhaven

Laakhaven

de stugge kinderkopjes zijn gesneld
vervangen door gebaande asfaltwegen
een werkman kom je nog maar zelden tegen
zijn prikklok is al jaren uitgeteld

haast tussen hoge school en flats bekneld
probeert een trage aak op hoop van zegen
te meren aan een kade die door regen
en jakkerende auto's wordt gekweld

mismoedig buigt een oude kraan het hoofd
als laatste is hij op zijn post gebleven
vermoeid verlaadt hij balen met cement

hij heeft zich al die jaren uitgesloofd
maar weldra wordt hij van z'n taak ontheven
geofferd voor kantoor en voor student

 

De Hofvijver

vijver

De Hofvijver

(een Haagse tragedie)

een standbeeld, brede laan met hoge bomen
het schelpenpad, de vijver met fontein
de wereld was nog groot en ik was klein
mijn moeder had het scheepje meegenomen

de mooie dag was eindelijk gekomen
voor mij en voor mijn speelgoedkapitein
mijn trots mocht varen aan een lange lijn
ik had er nachtenlang van liggen dromen

een boze zeemeeuw zorgde voor paniek
en met de lijn ging ook het schip verloren
mijn leed was op het Binnenhof te horen
een ach en wee steeg op uit het publiek

maar hoongelach klonk uit een kleine toren
meedogenloos is soms de politiek

Rijmlijm

Rijmlijm

Hugo Brandt Corstius, alias Stoker (columnist van de Volkskrant, alias de Azijnbode), alias Battus (een vlindergeslacht), heeft een boekje geschreven waarin hij zich fel keert tegen het gebruik van eindrijm in gedichten. Dat vraagt uiteraard om een rijmende reactie:

Battus

Hugo Brandt Corstius
Stoker des Vaderlands
Linksdraaiend melkzuur
Verspreidende zeur

Heeft zich ontpopt als een
Eindrijmvervloekende
Kleurloze vlinder
Met Volkskranthumeur

Lees ook: Bro ... brom ... bromvliegen

Draaien

 Draaien
 
daar gaat mijn blauwe hemd en daar mijn rode
de sokken gaan met boxers aan de zwier
ik zit en wacht, neem nog een slokje bier
het is een schone zaak de tijd te doden

een zacht gezoem, mijn Miele brengt een ode
een zuiver lied, hier vind ik mijn vertier
bij schuimend sop en kolkende rivier
mij storen heb ik absoluut verboden

zo staar ik gelukzalig naar het glas
van wassend water kan de ziel genieten
de hoogmis kent zijn reinigende riten
en ik mag toezien … deo gratias

ik ruik lavendel, lente of margrieten
dit was de bonte, nu de witte was

Kastanjes ...

Stervende kastanjes

het ochtendblad was blank, de ether zweeg
geen mens op straat, geen auto was te horen
de telefoon had het contact verloren
de schappen in de winkels bleken leeg

de trams en bussen stonden als bevroren
vanuit de onbewogen singel steeg
een dichte muur van damp, ik keek en kreeg
het vreemde beeld opnieuw te zijn geboren

het oude leek bij toverslag verdreven
de stad totaal verlaten en sereen
wij bleven in een paradijs van steen
ik zag een dode boom en bad om leven

Lotgenoten

wij, lotgenoten, sloten een verbond
we werden twee gezworen kameraden
ons juk met levenslessen overladen
een oude man met manke herdershond

ik wandelde naast jou de uren rond
een stille tocht langs richtingloze paden
die wij plichtmatig elke dag betraden
we kenden alle kuilen in de grond

tot op een dag jouw lijf niet verder wilde
je keek me, schuldbewust, nog één keer aan
nu sjok ik in gedachten langs de laan
die zonder jouw aanwezigheid verkilde

waar jij als reu zo vaak behoeftes stilde
bij elke boom blijf ik nog even staan

Dienstregeling

ns

Dienstregeling

een vreemd bericht vandaag op het station
de woorden uit de omroepinstallatie
veroorzaakten paniek en consternatie
het ongeloof was groot op het perron

geachte reizigers, tot onze spijt
vertrekt de trein vandaag exact op tijd

De Kroon

De Kroon

De Kroon

de meeuwen zweven, jij kijkt op ze neer
je ziet de zon de ochtendhemel verven
en ‘s avonds in scharlaken golven sterven
pal achter schimmen van het scheepsverkeer

je blik glijdt over Delft en Zoetermeer
gevoelens aarden, doch gedachten zwerven
ver boven de vertrouwde Haagse erven
zelfs Europoort oogt nietig, schoon en teer

een stoel verandert in een hoge troon
het venster toont verstilde vergezichten
de privileges van een godenzoon

de zwarte maagd week voor een nieuw icoon
een ranke held, daarnaast twee zwaargewichten
die hoger zijn, maar buigen voor De Kroon

Wie schrijft, die blijft

louiscouperus 

Wie schrijft, die blijft

ze waren niet steeds trouw, de eiberzonen
geboren en getogen in Den Haag
besloten zij, waarschijnlijk in een vlaag
van waanzin, in den vreemde te gaan wonen

Couperus werd ontheemde in De Steeg
een dolaard op gevallen dennennaalden
die snel het Haagse leven uit hem haalden
de reiziger was moe, zijn inktpot leeg

Carmiggelt liet in Mokum menig traan
en wou zijn lijden met de fles verjagen
geen kronkel die de weemoed deed vervagen
hij ging naar Amsterdam ... om dood te gaan

een goede raad voor Hagenaars die schrijven
het lijkt me beter om maar hier te blijven

Ciao ciao chowchow

chowchow

Ciao ciao chowchow

men prees hem voor zijn vacht en scherpe ogen
en daarna werd hij voer voor kynologen

Ach, oude Haagse nozem op je Puch

oudenozem

Een Haagse herfst

herfst

Muurgedicht

Muurgedicht

Twitterrijmpjes

twitter

Rijmen in maximaal 140 tekens. Ook een dichter moet met de tijd meegaan ...

Ik twitter veel, doch meld u niets
maar wat verwacht u dan van tweets?

Omdat mijn lieve vrouw alweer naast buurman Lex zit
ga ik nu voor de zekerheid toch maar even twexit

Het brood is oud, het weer is slecht, de koffie smaakt te bitter vandaar dat ik uit puur verdriet maar weer wat tranen twitter

Plaszak

pet
 
De Sprinters van de NS worden niet uitgerust met een toilet, in geval van nood kan er echter wel van een plaszak gebruik worden gemaakt, gratis af te halen bij de conducteur.

Plaszak

daar zit ik in zo'n Sprinter, geen toilet
geteisterd door een overvolle blaas
de laatste plaszak is gebruikt, helaas
gelukkig draagt de conducteur een pet

Kleuren

kleuren

3 oktober Leidens ontzet

Een Leidse vriendin

het was de vijfde mei
ik voelde me zo vrij
en ging met jou naar bed
ik voelde me ontzet 

Het bezoek

haar kamer is doortrokken van de geur
van lakens die al ongewassen drogen
ze schaamt zich voor 't fysieke onvermogen
al jaren staart ze hoopvol naar de deur

die af en toe de gasten binnenlaat
dan voelt ze wat afstandelijke kussen
ze speelt de vreugde, maar ze hoopt intussen
dat iedereen zo snel als kan weer gaat

het wachten is alleen nog maar op hem
van wie ze vroeger nooit iets weten wou
ze hunkert naar zijn fluisterende stem

dan hoort ze in de slaap een schuchter kraken
een windvleug doet haar rillen van de kou
hij streelt haar hand nog voor ze kan ontwaken

Nadagen

de zon doet ongelofelijk zijn best
smijt onbaatzuchtig met de laatste krachten
(de kou laat nu niet lang meer op zich wachten)
hij strooit de levensvreugd die hem nog rest

de zomergasten zijn nog niet vertrokken
ze wachten op het teken voor de vlucht
de stilte wordt verbroken door gerucht
vanuit de verte roepen zacht de klokken

jij strompelt op pantoffels stil naar buiten
gebroken door de slapeloze nachten
het kost je moeite om je vest te sluiten

na maanden zie ik weer een prille lach
zijn het de spuiten die de pijn verzachten
of is het doodgewoon die mooie dag

De boodschap van een hoed is meestal pet ...

Prinsjesdag

voor hoeden ben ik altijd op mijn hoede
de hoed, symbool van rijkdom en van macht
ontpopt zich soms met veel verbeeldingskracht
als een gezworen vijand van het goede

de draagster is bij voorbaat al verdacht
ik hoor de woorden die ik reeds bevroedde
orakeltaal van koninklijken bloede
het onheil dat een ander heeft bedacht

de klaagzang van het ganse kabinet
bezorgt mij rimpels, hoofdpijn, grijze haren
er wachten ijzig koude tropenjaren
ik doe ontstemd een dronkenmansgebed

ik wil mijn lijfspreuk aan u openbaren:
de boodschap van een hoed is meestal pet

Ze schrijven over sporen in het zand ...

de zee geeft, de zee neemt

ik struikel over dichters op het strand
ze zijn in drommen naar de zee gekomen
hun adoratie doet het water stomen
de blik naar boven, pen reeds in de hand

ze schrijven over sporen in het zand
die weer verdwijnen bij het overstromen
ik hoor ze over wolkenluchten bomen
hun Lourdes is de zilte waterkant

dan wordt het Nereus eindelijk te veel
hij heeft op wrede wijze wraak genomen
de druppel was het zoveelste cliché

hij vloog het dichtersvolkje naar de keel
de springvloed viel door niemand in te tomen
er drijven dode dichters in de zee

Mier

mier

Mier

dag lieve altijd ijverige mier
wat loop je fris en vrolijk rond te stappen
je blijft maar doorgaan, zonder te verslappen
wat ben je toch een braaf voorbeeldig dier

je kwam mijn woning binnen door een kier
het spijt me ... ik moet even op je trappen

59

ik schenk u, op de valreep, een verklaring
u wordt van hevig lijden deelgenoot
een jaar nog slechts, dan wacht een wisse dood
of op zijn minst een bijna-doodervaring

ziehier de (ingekorte) openbaring:
artrose, jampotglazen, kraaienpoot
een luier, kunstgebit, genadebrood
rollator, staar en wijkende beharing

daar sta je, wankel, één been in je kist
het andere door spataders gekweld
amechtig leunend op je wandelstaf

de levensvreugd voor eeuwig uitgewist
het laatste restje warmte kaltgestellt
je strompelt krakend op de eindstreep af

Alles kan maar tegenwoordig ...

lcjc

alles kan maar tegenwoordig

in de oude boekenwinkel
zag ik duidelijk
ondanks schemer
-alles kan maar tegenwoordig-
Louis Couperus naast Jan Cremer

Rode roos

roos

Rode roos

daar sta je, fier en bloeiend, helder rood
te pronken, onaantastbaar en verheven
maar toch … je bent ten dode opgeschreven
want zonder wortels ga je weldra dood

(iedere gelijkenis met een politieke partij berust op louter toeval)

 

Drs. P 92!

p

Drs. P (wie kent en bewondert hem niet?) is vandaag 92 jaar geworden, tijd voor een olleke bolleke dus ...

Hiep hiep hoera voor P
Dat is een leeftijd zeg
Altijd nog jolig
Ter been en adrem

Spijtig genoeg heeft de
Rijmwoordenboekenwurm
De 'laatste jaren'
Wat last met zijn stem

De 500.000e

Zeer binnenkort wordt de 500.000e Hagenaar verwacht. Toch een moment om even bij stil te staan:

règah

De 500.000e

ach, zie hem liggen in de wieg, een schatje
hij heeft een geelgroen truitje aan
en kan al met zijn vuistjes slaan
geweldig ook dat Haagse haar ... een matje

tevreden ligt hij op zijn duim te zuigen
want Haagse baby's huilen niet ... die juichen

Zwarte maandag?

crisissonnet

normaalgesproken krijgt u twee kwatrijnen
en twee terzinen, samen een sonnet
door mij met liefde in elkaar gezet
een stevig bouwwerk, veertien vaste lijnen

maar nu een zware crisis ons doet kwijnen
zie ik naast levensvreugd en bankbiljet
mijn moeizaam opgespaarde dichtersvet
met lede ogen gaandeweg verdwijnen

vergeeft u mij dat ik zal moeten snijden
de veertien regels zijn u wel gegund
helaas, de ingreep valt niet te vermijden

het zijn nu eenmaal barre … barre tijden
na regel dertien volgt er slechts een punt
.

eerbetoon

kat

eerbetoon

hij buigt en groet u, hooggeboren wezen
ziehier uw knecht, een nederig persoon
godvrezend staat hij voor uw hoge troon
devotie kunt u in zijn ogen lezen

dag majesteit, uw goedheid, onvolprezen
dwingt hem vandaag weer tot dit eerbetoon
een zware taak, jawel, maar wonderschoon
hij dankt u, dankt u duizend maal, bij dezen

hij voelt zich, bij uw gratie, uitverkoren
vergeeft u hem dit lichte ongemak
het is van korte duur, hij zal zich reppen

voorzichtig waagt hij nu een stap naar voren
en dienstbaar knielt hij voor uw volle bak
een ware eer, hij mag uw drollen scheppen

een hele tour

tour

een hele tour

ik lig niet langer languit op de bank
te staren naar de beelden van een ronde
mijn lijdensweg is nu voorbij, goddank
Parijs! ... ik heb mijn benen weer gevonden

De Scheveningse vuurtoren ...

Er bestaan weer plannen om het licht van de Scheveningse vuurtoren ook over de stad te laten schijnen:

de Scheveningse vuurtoren

je licht glijdt onvermoeibaar over zee
de stad moet alle helderheid ontberen
men wil jouw ferme stralen laten keren
eureka, wat een ijzersterk idee

een zee van licht op al die hoge heren
en dames van het Haagse bal masqué
de duisternis krijgt lichtend haar congé
het kabinet moet helder gaan regeren

oprechtheid is niet langer clandestien
we zien een land van licht en luister gloren
de politiek verlicht en als herboren
en zelfs ministers zeggen dan misschien:

'bedankt, jij fraaie Scheveningse toren
we hebben nu eens echt het licht gezien'

de aanslag

aanslag

(de ambtenaar slaat terug)

in antwoord op een tiental uwer brieven
waarin u telkenmale boosheid spuit
aangaande een gemeentelijk besluit
inzake het hanteren van tarieven
 
ontken ik de correctheid van uw grieven
de aanslag klopt tot op de laatste duit
dus stop met het gemekker en gemuit
dit is geen bende harteloze dieven
 
en traag, geachte klager, bent u zelf
wij zijn er niet om burgers te gerieven
daar kom ik hierbij openlijk voor uit
en volgens mij belazert u de kluit
ik rust nu even uit in de archieven
in afwachting van schrijven nummer elf

Mannenleed

hij heeft zich al die jaren ingezet
voor huisdier, echtgenote, dochters, zonen
vergeefs gehoopt dat men hem zou belonen
hij overpeinst zijn Waterloo in bed

zijn hersenspinsels kennen geen verlet
hun dagen zijn gevuld met slopen, honen
van ‘t gasthuis dat ze ongenood bewonen
ze kalken ‘onbenul’ op zijn brevet

van armoe zoekt de stakker buitengaats
de warmte die zijn lijf en ziel ontberen
de klaagmuur voor zijn opgekropt verdriet

daar wordt hij niet bestempeld als ‘melaats’
en zullen kou en scepsis hem niet deren
hij lucht zijn hart: ‘mijn vrouw begrijpt me niet’

Veteranendag

Vandaag wordt veteranendag gevierd, dat doet me terugdenken aan mijn eigen heldhaftige oorlogsverleden ...

koude oorlog

Oorlogsheld

ga zitten zoon, dan zal ik je vertellen
hoe koud het was, hoe ongelijk de strijd
je vader was tot sneuvelen bereid
de dorst en honger waren metgezellen

de Russen waren eens ontzettend felle
en wrede communisten, zonder spijt
bedreven zij een krijg van haat en nijd
bloeddorstig, klaar om koppen te gaan snellen

je vader heeft de oostgrens toen bewaakt
tot eer en glorie van het vrije westen
de vijand gaf het op ten langen leste
ik heb het rode bastion gekraakt

dus houd eens op een oude man te pesten
hij heeft de 'koude oorlog'  meegemaakt

0-1

0-1

soms kan hij zweven als een adelaar
hij grijpt zijn prooi met dodelijke klauwen
zijn kreten geven blijk van zelfvertrouwen
hij rekent af met dreigend doodsgevaar

hij dirigeert met simpel handgebaar
of stampt en vloekt en stroopt de ferme mouwen
op hem en niemand anders kan men bouwen
hij is een rots, een held, een tovenaar

behalve dan vandaag, die trage schuiver
die zelfs een dilettant had kunnen stoppen
hij dook er overheen, hij liet zich foppen
ik hoor nog steeds zijn jammerklacht … en huiver

Spam

na al uw spam aangaande wonderpillen
schrijft hier een blije, zeer tevreden klant
eerst had mijn achterdocht de overhand
maar nu ... ik zou beslist niets anders willen
 
mijn lust is ongekend en niet te stillen
u toverde een mug tot olifant
al zucht mijn vrouw en kraakt het ledikant
mijn liefdesleven is weer een idylle
 
maar toch ... ik zit met één ding in mijn maag
een groot probleem (m’n vrouw kan het beamen)
nooit tref ik in mijn mailbox een reclame
die antwoord geeft op deze ene vraag
 
een prangende, maar niet om voor te schamen:
hoe krijg ik hem in hemelsnaam omlaag

Eiland

ik draag het eiland altijd op m’n rug
in nood is het een plek om naar te vluchten
waar luide leugens dempen tot geruchten
ik open achter mij de ophaalbrug

er staat een oude hut om in te schuilen
verborgen tussen luchtig wuivend riet
ontdooien m’n gevoelens, onbespied
betast ik daar m’n schrammen en m’n builen

omgeven door een metersbrede sloot
ben ik in staat de dagen te verdragen
ik vind er weer de antwoorden op vragen
voor even waant het schuwe kind zich groot

Dorpsstraat

dorpsstraat

Dorpsstraat

Kruidvat
Etos
Andere drogist

Hema
Blokker
Lidl
Hairstylist

Zeeman
Hypotheker
Gall & Gall

Jumbo
Xenos
Snackbar
Prénatal

Dixons
Beter Horen
Twee café's

Albert Heijn
Bart Smit
En de Chinees

Twintig brillen- bel-
En schoenenwinkels

Rabo
Dorpsjeugd
Kerk
En boerenkinkels

Memento mori

vandaag stond ik eens stil bij welke kist
ik voor mijn laatste reis zou moeten nemen
zo zorgt de dood bij leven voor problemen
de keus is groot, ik wou dat ik het wist

want stel, ik merk dat ik me heb vergist
bij wie zou ik dan schade kunnen claimen
(of overdrijf ik nu tot in ’t extreme?)
ik draai me in mijn graf om, zeer beslist

en dan was er ook weer dat prakkiseren:
is Ockenburgh wel goed, of kies ik fout
en Eyck en Duinen, maar op Nieuw of Oud
zeg nu maar niet: de tijd zal het je leren

paniek, ik krijg het warm en dan weer koud
ik denk dat ik me toch maar laat cremeren

Ode aan het kunstgras ...

Kunst

een zwoeger zwelgt in diepe droefenis
verhult zijn leed in stevige kritiek:
waar blijft de echte voetbalheroïek
de geur van gras, de lach of ergernis

nu openbaart zich wat ik node mis
en grijnst men om mijn stroeve motoriek
de lucht van plastic sprieten maakt me ziek
zo’n veld is altijd groen en lentefris

de technicus kent geen ontsteltenis
het godenspel wordt snel en artistiek
hier triomferen schoonheid en techniek
een zegen is het, zeker en gewis

genieten zullen spelers en publiek
nu zelfs het gras tot kunst verheven is

Een poëtische stad ...

stad

Poëtische stad

de scheve huisjes aan het Hoge Zand
die voor geen slopershamer wilden wijken
de parken met de eeuwenoude eiken
een schone slaapster op het stille strand

de lommerrijke lanen voor de rijken
de krijtstreep van een dienaar van het land
het meisje met een ijsje in haar hand
dat in Madurodam loopt rond te kijken

Couperus die in brons te wachten staat
en glimlacht om het alledaagse leven
de jonge resident, zo hoog verheven
een zwarte maagd die leegte achterlaat

de mooiste poëzie wordt niet geschreven
die ligt in deze stad gewoon op straat

 

4 mei - Dodenherdenking in vier gedichten

Verdwenen passagiers

Er rijdt een lege tram door ’s-Gravenhage,
onmerkbaar bijna, nauwelijks verlicht.
De ramen en de deuren blijven dicht,
in scherpe bochten kan hij schuchter klagen.

De ouderwetse tram met aanhangwagen
doet alle dagen, rusteloos, zijn plicht.
De eindeloze reis gaat doelgericht
langs sporen van verdrongen onbehagen.

De waarheid wordt, als vroeger, bang ontweken,
alleen de torenklokken kermen luid.
De vierde mei, als doden mogen spreken,
gaan deuren open, stapt de stilte uit.

Luister ook naar de gezongen versie van dit gedicht op de website van de Vlaamse dichteres Vera De Brauwer.

Voor meer 4 mei-gedichten, ga naar "lees verder".

Lees verder...

Plaagdierenoverlast

meeuw

Plaagdieren

plaagdierenoverlast
vier- en ook tweepoters
tergen de stad en de
stedeling bromt

wethouder zorg dat het
hofstadvijandige
faunacrapuul nu voor
eeuwig verstomt

zeemeeuw en krijsparkiet
vos, rat en huismuis zij
tarten de burgers dus
doe er wat aan

toon op een krachtige
IJspaleisachtige
wijze karakter, maak
werk van uw baan

luister eens Hagenaar
sta nu eens stil bij de
opportunistische
aard van uw wens

u bent de gretige
consumeerminnende
vuilnis en hinder  zijn
schuld van de mens

 

Vreselijk die hooikoorts ...

hooikoorts

geniet de lente

ik zie de kleur van mint of van smaragd
de lentetinten na eenvoudig snuiten
die zo charmant de mensenneus ontspruiten
ik vang ze in de hand, geniet de pracht

soms komt er slechts een habbekrats naar buiten
maar is er sprake van een karrenvracht
die zich ontworstelt met een woeste kracht
dan vallen trots en jubel niet te stuiten

het puntje van de tong streelt daarna zacht
de gladde massa en de harde kluiten
nu wordt het tijd de lippen te gaan tuiten
waarna ik inhaleer uit alle macht

als na die daad een noeste niesbui wacht
dan druipt het prille voorjaar langs de ruiten

Sluiten maar ...

wat heeft de jeugd in godsnaam daar te zoeken
van al dat lezen word je lui en week
ach, zie zo’n kind nou zitten, stil en bleek
bevangen door de weeë geur van boeken

ik zou zo’n wijsneus graag naar buiten vloeken
ga naar een hangplek of een discotheek
of maak je oude oma flink van streek
het is nu tijd de leeszaal op te doeken

van letters worden kinderzieltjes ziek
die boekenwurmen blijven almaar vreten
en raken in de knoop met hun geweten
je wordt niet fit van hersengymnastiek

de jeugd kan straks een droombaan wel vergeten
wie leest wordt  veel te slim voor politiek

het mannenleven is een aardse hel ...

een vreselijke ontdekking

dat mannen korter leven is een feit
zij moeten immers heel hun leven beulen
met zware lasten op de schouders zeulen
geen wonder dat zo’n stakker eerder slijt

ook vallen zij nog jeugdig in de strijd
je ziet de knoken op het slagveld smeulen
terwijl hun vrouwen met de vijand heulen
want zaad is zaad, geen tijd voor somberheid

het mannenleven is een aardse hel
o God, U laat dit allemaal passeren
nog nooit gaf U een teken van berouw

U dompelt ons in kommer en in kwel
en richt Uw woede louter tegen heren
het kan niet anders God: U bent een Vrouw

En niemand laat er tranen om de aal ...

aal 

het vergeten dier

hij staat als trotse eiber in het wapen
met boven hem een echte gouden kroon
een beeld van rijkdom en van machtsvertoon
hij waakt, de Hagenezen kunnen slapen

hij duldt geen tegenspraak, geklaag of hoon
z’n snavel is als koningszwaard geschapen
hij hoeft zijn keel slechts even maar te schrapen
en oproerkraaiers doen weer heel gewoon

maar in het wapen huist een tweede dier
geofferd en door iedereen vergeten
een simpel beest en zeker niet sacraal

gevangen is hij door de harpoenier
hij dient de ooievaar gewoon tot eten
en niemand laat er tranen om de aal

Vaderleed

telefoon 

Vaderleed 

betweterig, lamlendig, bijdehand
een puisterige slungel vol hormonen
die ouders slechts met ondank wil belonen
mijn zoon is wat men noemt 'recalcitrant'

en na zo'n dag vol schimpscheuten en hoon
verlang ik naar de vadertelefoon

Share |

De stille kracht van ijskoud water ...

Share |

ADO - Ajax

Stammenstrijd

het was een dorpje aan de zee
bewoond door kannibalen
en wonnen die een stammenstrijd
dan zag je tanden stralen

ze woonden in een hut van leem
bij gebrek aan rotsen
ze jaagden en ze vochten graag
met speren en met knotsen

ze hadden ook een heilig dier
de trotse ooievaar
en hun geloof in deze god
was schier onwankelbaar

ze waren naakt of slechts gekleed
in geel en groene vellen
ze vloekten en ze dronken veel
zo liet ik mij vertellen

de oertijd is voorgoed voorbij
het dorpje werd een stad
men heeft geen trek in mensenvlees
maar eet gewoon patat

de mensen zijn nu zeer beschaafd
en intellectuelen
behalve dan die ene dag
als Ajax hier komt spelen    

Share |

Scheveningen

havenhoofden

Scheveningen

dan wijkt het lange lint van zilver zand
voor uitgestoken broodmagere armen
sirenen vluchten lijdzaam voor erbarmen
geen scherpe rotsen maar een veilig land

voorbij de havenhoofden zwarte kaden 
daar  worden zeebenen weer vaste voeten
geen lager wal meer of het eeuwig boeten
van vissersvrouwen door de zee verraden

het onheil komt niet van de woeste vloed
maar van een wassend oord achter de duinen
dat tot het rijk van Nereus groeien moet

gemeenschap die tot wijk gezonken is
met torens boven de behelmde kruinen
Den Haag ruikt hier naar Noordzee en naar vis

Share |

Een beest dat nooit heeft willen deugen ...

eiber

De ooievaar

het dier zit wat armoedig in de veren
een rafelig en slordig ogend pak
z’n financiële toestand – danig zwak-
verhindert aanschaf van gepaste kleren

hij schrijdt hautain, als opgeblazen heren
van adel met een lege plunjezak
een overdaad aan schijn en kouwe kak
z’n snavel echter blijft zich kranig weren

hij staat bekend als brenger van geluk
die reputatie dankt hij aan een leugen
al jaren neemt hij kind en ouders tuk

en telkens rijst bij mij die ene vraag:
hoe komt een beest dat nooit heeft willen deugen
in ’t wapen van een moordstad als Den Haag

Share |

City-Pier-City 2011

Vandaag in Den Haag: de City-Pier-City Loop ...

cpc

City-Pier-City

geweldig deze loop, wat een decor
dus waarom zou ik al mijn krachten slopen
door als een haas zo haastig te gaan lopen
ik heb de tijd, gaat u maar rustig voor

verwacht van mij geen spetterend record
ik ben geen zwarte parel uit de tropen
maar tegenvoeter van de antilopen
mijn loopbaan zit volhardend op dood spoor

mijn Adidassen kleven aan de vloer
dit is een stad om langzaam te genieten
van Boulevard, de Pier en Haagse Tieten
de schoonheid van een typisch Haags parcours

en niemand die mij maant om op te schieten
ik finish met het openbaar vervoer

Share |

De laan der lanen ...

LV

Lange Voorhout

de laan der lanen parelt in de zon
de krokus heeft een paars tapijt geweven
café de Posthoorn blijft de gulle bron
alwaar bezoekers aan hun stoelen kleven

Hotel des Indes start een tweede leven
en kruipt voorzichtig uit een flets cocon
Den Haag is hier gewoon Den Haag gebleven
de baksteen blijkt veel sterker dan beton

Couperus kijkt, gebronsd, zijn gasten na
die op het middenpad de tijd trotseren
de oude mensen gaan hier traag voorbij

ze slenteren naar weer een nieuwe mei
hun leven is een koninklijk flaneren
van Vijverberg tot Diligentia

Het meisje met de parel ...

parel

Stad van zand en veen

Chuck
Straatzanger Chuck voor mijn zwerfgedicht 'gespleten stad'

Gespleten stad

je denkt aan krijtstreep met een aktetas
aan paraplu en ‘t elegant flaneren
van bonte dames naast correcte heren
bevroren glimlach boven grijze jas

je denkt aan sportschool en het klatergoud
aan tatoeages, bier en zonnebanken
die passen bij de goddeloze klanken
van dialect dat bars wordt uitgekauwd

onzichtbaar blijft de oude muur in stand
gemetseld tussen zand en ‘t lage veen
men heeft het trotse eibernest gemeen
maar blijft hardnekkig in het eigen land

apartheid blijft bestaan, kent geen bezwaren
de pitbull zal niet met de poedel paren

Merkwaardig

merk

merkwaardig

het oord waarin wij wonen is een merk!
dit is de metropool van recht en vrede
(alleen op kousenvoeten te betreden)
de pijlers van Den Haag zijn ijzersterk

het dorp der dorpen werd de stad der steden
het oord waarin wij wonen is een merk!
de goede God bedacht dit meesterwerk
zijn vakmanschap is waarlijk onomstreden

verdrongen zijn de deurwaarder en klerk
zij haalden trots en aanzien naar beneden
het oord waarin wij wonen is een merk!
de Hagenaar is blij en zeer tevreden

ik kijk wat ongelovig naar het zwerk
en haast onmerkbaar stamel ik: ach heden
gezond verstand verdwijnt met rasse schreden
het oord waarin wij wonen ... is een merk?

Drievliet

Drievliet

Drievliet

het pretpark is gevuld met zomersproeten
wel zeven keer gaan zij de achtbaan rond
de dag genieten zij met open mond
er rust een streng verbod op heilig moeten

hier danst de kinderziel op blote voeten
en sluit zij met het zonlicht een verbond
de lijfspreuk luidt er: lachen is gezond
de boeman treft het park niet op z’n route

de Tijd doodt dagen in het reuzenrad
en volgt het kinderspel met lede ogen
hij weet en vreest wat later komen gaat

ze zullen hem ontmoeten op hun pad
dan rest ze slechts het spel van onvermogen
in ’t spookhuis waar zijn klok de uren slaat

Valentijnsdag ... echte liefde

echte liefde

de liefde had ik afgezworen
vrouwen waren leed en traan
hartstocht werd opnieuw geboren
toen ik haar die dag zag staan

ik hoef haar niets uit te leggen
zij is daar met raad en daad
zij is puur, zoals ze zeggen
echt een meisje van de straat

ze gaat mee op al mijn reizen
ze weet heg en ze weet steg
en valt niet genoeg te prijzen
hoedster op mijn levensweg

ze is aardig en geduldig
zegt me waar ik heen moet gaan
praat met zachte stem veelvuldig
ze is open en spontaan

ze is slim en onderwijzend
ze zegt nooit iets doms of geks
en ze is niet zo veeleisend
zo heerszuchtig als mijn ex

één ding moet ik wel bekennen
één ding is een beetje krom
ik moet wel een beetje wennen
aan haar meisjesnaam TomTom

Europa in

europa 

Europa in

die trage schuiver in blessuretijd
deed felle Philipslampen plotsklaps doven
het thuisvolk kon de ogen niet geloven
Klein Duimpje kwam als winnaar uit de strijd

'Europa in' scandeert een Haags publiek
bij Barcelona raakt men in paniek

Door een doelpunt in blessuretijd won ADO Den Haag met 0-1 van koploper PSV. ADO Den Haag staat nu vijfde op de ranglijst, Europees voetbal lonkt.

De moeder aller talen

Het is een kwestie van geduld...

vrij (maar wel vormvast) naar  Rowwen Hèze

nog even en de moeder aller talen
(het onvolprezen Haagse dialect)
wordt in ons ganse vaderland gebekt
een spreker in het Haags trekt volle zalen

de fraaie tongval heeft dat geniale
zo kort, zo krachtig, snedig en direct
bewijs van educatie ... intellect
fameus door het benoemen veler kwalen

het groene boekje is straks groen en geel
de woordenschat is zwaar edoch verlicht
perfect voor een roman of een gedicht
maar denkt u bij het spreken aan uw keel

de zachte G verdwijnt van het toneel
er klinkt zelfs Haags van Mook tot aan Maastricht

De plagen van Egypte

sfinx

De plagen van Egypte

een storm belaagt de steden van het land
het oude rijk ligt onder stof bedolven
de Rode Zee valt aan met woeste golven
een mummie doolt onrustig door het zand

bij sfinx Moebarak groeit het onbehagen
de vrijheid is de ergste aller plagen

Kouwe Klauwe 2011

Gisteren was er weer de Kouwe Klauwe-tocht ... (voorzichtig, geluid op zacht a.u.b.)

Toen ik nog stadsdichter van AD Haagsche Courant was inspireerde deze tocht mij tot het volgende gedicht:

oude nozem

 

Reünie

school 

Reünie

de lange gangen met de vale tegels
(er hing nog steeds de geur van natte jassen)
ze leidden onveranderd naar de klassen
alwaar ik zuchtte onder strenge regels

ik had gezworen nooit terug te keren
tot ik die lijst zag met daarop jouw naam
het stille meisje bij het hoge raam
dat mij geduldig hielp Latijn te leren

je ogen glansden vurig als voorheen
dezelfde zachte stem, nog steeds verlegen
waarom gingen de wegen toch uiteen

ik voelde het werd tijd voor klare wijn
en zei wat ik die jaren had verzwegen:
we zijn nog niet aan ‘t eind van ons Latijn

Opgenomen in de bundel 'Soms moet het werkelijk stil zijn ...'

Gedichtendag 2011

Op 27 januari 2011 is iedereen een beetje dichter ...

gedichtendag

werkzoekende

m’n vrouw vertrok en een illusie lichter
moest ik dan toch geloven aan een baan
een dame keek mij wenkbrauwfronsend aan
en sprak met droeve klank: u bent dus dichter

vervolgens vroeg zij streng en veel gerichter
of ik wellicht ooit écht werk had gedaan
met onverbloemde trots zei ik spontaan:
ik was ook filosoof en vredestichter

ze zuchtte en ze zweeg een hele poos
maar pakte toen wat voorbedrukte bladen
gegaap liet mijn gedachten simpel raden:
het is al laat, straks wordt de barman boos

ze stopte de papieren in een lade
waarop in klare taal stond: HOPELOOS

Geheimtaal

voetbalveld

Geheimtaal

-ode aan de hotseknotsbegonia-

het koningskoppel heerste in de lucht
en maakte oorlog in de zestien meter
het storen van de tien ging almaar beter
de linies werden dapper overbrugd

de twaalfde man stond fel aan onze kant
de afvallende bal werd vaak veroverd
een pingeldoos had het publiek betoverd
en het geluk was ook op onze hand

maar achter leek het wel een gatenkaas
een kuitenbijter ging over de rooie
de man in ’t zwart was kaarten aan het strooien
we hielden stand en gingen niet voor gaas

de vrouwen en ook kind’ren gingen eerst
een engel op de lat mochten we danken
we kantelden en knepen zeer beheerst
de derde helft was vol met vreugdeklanken

Natuurlijk was hij elke avond zat ...

Natuurlijk

natuurlijk was hij elke avond zat
in drank verzonk het opgelegde leven
de linkervuist was steevast hooggeheven
hij schoor zich niet, verweekte niet in bad

natuurlijk ging hij wonen in die stad
waar strijd met kapitalen werd geschreven
er werd in verse wonden zout gewreven
hij was te slim voor galg, te snel voor rad

natuurlijk kwam hij op het rechte pad
vergeten was het woeste tegenstreven
een pak, een das, de wekker op half zeven
z’n vrouw streek alle valse plooien glad

berusting heeft de duivel uitgedreven
natuurlijk is hij elke avond zat

Liverpool aan de Laak

stones 

Op 4 juni 2011 treden The Rolling Stones weer op in Den Haag (Royal Beach Concert). Doet me denken aan vroegâh ...

Liverpool aan de Laak

The Rolling Stones, het eind van tere zeden
het Kurhaus ging na vijf minuten plat
Mick Jagger koos verschrikt het hazenpad
een grijs plafond kwam krakend naar beneden

is alles dan voorbij in deze stad
verteren wij een luisterrijk verleden
zijn alle wegen door de dood betreden
en is de woeste zee nu stil en glad

of is Den Haag een slapende vulkaan
is de muziek gewoon een beetje moe
om morgen als herboren op te staan
een nieuwe dag, een klankvol rendez-vous

de krater geeft de lava vrije baan:
een nieuwe Earth & Fire … Shocking Blue

Moerdijk

brand

het fikte in de chemische fabriek
een zwarte rookpluim vulde blauwe luchten
het gonsde van benauwende geruchten
een dorpsbewoner waande zich al ziek

'die rook is', sprak hij angstig, 'ongezond'
een sigaret hing trillend in zijn mond

Coen Moulijn (1937-2011)

coen moulijn

Coen Moulijn

dag tovenaar met mythisch balgevoel
aan botte bijl vaak watervlug ontkomen
linksbuiten binnen lang vervlogen dromen
gracieuze danser in het strijdgewoel

je hebt een simpel spel tot kunst verheven
en dribbelt nu ongrijpbaar uit het leven

De oorlogsheld

kw 

oorlogsheld

ga zitten zoon, dan zal ik je vertellen
hoe koud het was, hoe ongelijk de strijd
je vader was tot sneuvelen bereid
de dorst en honger waren metgezellen

de Russen waren eens ontzettend felle
en wrede communisten, zonder spijt
bedreven zij een krijg van haat en nijd
bloeddorstig, klaar om koppen te gaan snellen

je vader heeft de oostgrens toen bewaakt
tot eer en glorie van het vrije westen
de vijand gaf het op ten langen leste
hij heeft het rode bastion gekraakt

dus houd eens op een oude man te pesten
hij heeft de 'koude oorlog' meegemaakt

Daar zat hij bij McDonald's

Inburgeren

Daar zat hij bij McDonald’s
Het vet droop langs z’n kin
De jonge allochtoon sprak:
‘ik burger lekker in’

Dag Femke

femke

dag Femke met de mooie Bambi-ogen
dag blinkend boegbeeld van de linkse kerk
de politiek werd onbegonnen werk
toen jij zelfs het gedogen moest gedogen

dag groene energieke toverfee
jij gaat en met jou gaan mijn dromen mee

Het kabinet spreekt

kunst

Het kabinet spreekt

dag kunstenmakers, linkse hobbyisten
subsidiesponzen , smerig werkschuw volk
dag dichters, zwevers op een rode wolk
gegroet gij voos gebroed van socialisten

wij, telgen van Jan-Peter, Geert en Bolk
verjagen u met daadkracht en door listen
wat rest is as, tenzij u zich laat kisten
de rechterhand bevat een scherpe dolk

uw doeken en uw boeken zullen branden
zo geeft de kunst ook ons een warm gevoel
en heeft uw zinloos werk nog zin en doel
hoe muzikaal klinkt ook uw knarsetanden

kom, zoek een echte baan, toon plichtsgevoel
en doe vooral iets nuttigs met uw handen

Het buurkind

hij was een bleek, teruggetrokken kind
je kwam hem niet op straat met vriendjes tegen
hij sprak ook nooit, soms lachte hij verlegen
z'n ogen zochten steevast naar het grind

hij doolde, niet gehinderd door de kou
de dag gevuld met eindeloos vervelen
een oude straathond kon hij peinzend strelen
het leek of hij het dier iets zeggen wou

tot op z'n laatste avond bleef hij stil
als had een tovenaar zijn stem genomen
toen is een man beschonken thuisgekomen
de buren schrokken wakker van een gil

Sorry, geen dienst

sorry

Sorry, geen dienst

ze gingen met een ezel
naar 't koude Bethlehem
ze voelden zich als klanten
van de HTM

Troostprijs

kaal hè 

troostprijs

ach heren van de schepping, de tragedie
waarmee u vroeg of laat te maken krijgt
en die het aardse leed bijkans ontstijgt
is onomkeerbaar, kent dus geen remedie

natuurlijk kunt u alles camoufleren
met handgevlochten ijdele toupet
maar weet u, die moet telkens af in bed
en zal het vrouwvolk vast niet inspireren

ook staat het vrij de scheiding te verleggen
waardoor het wijkend kapsel nog iets lijkt
doch als de woeste wind langs haren strijkt …
veel meer hoef ik waarschijnlijk niet te zeggen

dus heren, vind uw troost bij deze prijs:
gevallen haren worden nimmer grijs

Witte wereld

sneeuw 

witte wereld

de witte wereld maakte mij weer jong
ik trok de slee en gooide gretig ballen
het juk der jaren leek van mij gevallen
ik waagde van een sneeuwberg zelfs een sprong

de dekens en de muren zijn hier wit
een vrouw vraagt of het gips wel lekker zit

De achterbank

er hangt een slungel op mijn achterbank
een schaduw die mij volgt langs ’s heren wegen
bloeddorstig en van zins een coup te plegen
ik bracht hem groot en oogst nu stank voor dank

eens waren zijn gedachten lelieblank
een godsgeschenk, zijn vader toegenegen
nu wordt die ouwe ijzig doodgezwegen
of kundig afgeslacht met blik en klank

er komt een einde aan de puberteit
nog even bijten, bidden, hoop doet leven
al wordt mijn falen stevig ingewreven
en sterf ik duizend doden in de strijd

al is hij nu de weg volkomen kwijt
ooit  kan ik hem het stuur in handen geven

Het sneeuwt ...

sneeuw

sneeuw

het Binnenhof is wit en sprookjesachtig
tot vreugde van een enthousiast publiek
Japanners schieten, alles is hier prachtig,
alweer een digitale Anton Pieck

haast verveloos, maar zeker schilderachtig
betovert ons de koude politiek

Ooievaar

eiber

De ooievaar

het dier zit wat armoedig in de veren
een rafelig en slordig ogend pak
z’n financiële toestand – danig zwak-
verhindert aanschaf van gepaste kleren

hij schrijdt hautain, als opgeblazen heren
van adel met een lege plunjezak
een overdaad aan schijn en kouwe kak
z’n snavel echter blijft zich kranig weren

hij staat bekend als brenger van geluk
die reputatie dankt hij aan een leugen
al jaren neemt hij kind en ouders tuk

en telkens rijst bij mij die ene vraag:
hoe komt een beest dat nooit heeft willen deugen
in ’t wapen van een moordstad als Den Haag

Het Malieveld

Malieveld

Het Malieveld

ik droom nog wel eens van de barricaden
betogen op het weidse Malieveld
voor hoge idealen (soms voor geld)
omringd door eensgezinde kameraden

we waren fel, met hartstocht overladen
de aarde, door het kapitaal gekweld
zou eindigen als doodse  vuilnisbelt
door clerus en de politiek verraden

bewogen woorden, onbewogen daden
de  demonstrant berust als antiheld
zijn  idealen sleets of uitgeteld
de herfst verstikt het vuur met dode bladen

ik kom nog dikwijls op het Malieveld
geen mens kan daar die poffertjes versmaden

Het IJspaleis

IJspaleis

Het IJspaleis

de warmte heb ik ijzig afgezworen
mijn hart is van het hardste noordpoolijs
er  is geen plaats voor  ‘redelijkerwijs’
de geest is al decennia bevroren

geen opstand zal mijn schrikbewind verstoren
met hand en tand, bereid tot elke prijs
verdedig ik mijn arctisch paradijs
een dik pak sneeuw zal  elke noodkreet smoren

ik ben uit een wolvin van steen geboren
mijn leven werd een lange barre reis
ik ben nu thuis, u bent mijn godenspijs
bij volle maan kunt u mijn danklied horen

ik huis in een reusachtig wit paleis
en kijk omlaag vanuit een hoge toren

De Haagse Toren

Haagse Toren

het godshuis is door heidenen bezet
hun dienst vindt plaats op de verloren graven
waarbij zij niet vergeten zich te laven
alleen de toren is nog niet besmet

door wat er onder hem zoal passeert
zijn kruin verkeert nog steeds in hoger sferen
ver boven al het aardse potverteren
houdt hij zich kranig staande, onverveerd

hij zag de mensen gaan, de mensen komen
die tempels bouwden rond de groene haag
soms blikt hij licht geamuseerd omlaag
naar wat zich afspeelt onder oude bomen

en laatst zag ik, al was het maar heel even
hem naar omhoog een steelse knipoog geven

Fruit op school

fruit 

Fruit op school

ach ... arme beugelbekkies, kogelrond
gezwollen door  het overdadig eten
van  junkfood, daar wordt gretig in gebeten
als triest gevolg verschijnt zo’n dikke ...

frituren is behoorlijk ongezond
je moet je volle omvang maar eens meten
geloof me, dat is slecht voor je geweten
wie zoveel schranst is eigenwijs of  blond

gelukkig is er nu de au-tomaat
met appels, druiven, kiwi’s mandarijnen
het Waterloo voor frieten en kroket

dus bollebozen doe niet obstinaat
en laat die slappe baby-buik verdwijnen
eet fruit, want dat is heftig, cool en ... vet

Bij de dood van een octopus

paul

Paul is dood
zo heeft de krant gemeld
het was geen schok
hij had het zelf voorspeld

Zie dit artikel.

Thuisfluiter?

Thuisfluiter?


ik zocht het woordje ‘thuisfluiter’ op Google
het was voor mij een onbekend begrip
ik dacht aan muzikant of scharrelkip
maar telkens was de treffer ‘Pol van Boekel’

Zie 'ADO-spelers woedend op van Boekel'

Dodo

dodo

Dodo 

de laatste dodo laat een traan
de sfeer is nu voorgoed bedorven
geen chick meer om mee uit te gaan
het is hier vrijwel uitgestorven

Knaagdier

al laat hij nooit zijn scherpe tanden zien
het wezen is geboren om te knagen
die taak is door zijn schepper opgedragen
er is een eeuwenoud en vast  stramien

hij wentelt zich in groeiend onbehagen
de chaos is voor hem de haute cuisine
hij vegeteert op vrees en bovendien
zal wroeging nooit zijn zielenrust belagen

bij zonlicht lijkt het beest de tegenpool
van wat zijn schaduw herbergt,  in gedachten
bezint hij zich op nieuwe heksenjachten
zijn ogen spieden  almaar, zwart als kool

hij is een telg van duistere geslachten
omgeven door de stank van het riool

Roofdier

het roofdier slaapt, vermoeiend was de jacht
hij heeft zijn kracht en vaardigheid bewezen
de honger heeft hij even niet te vrezen
de daad werd als in trance door hem volbracht

in ruste oogt hij vriendelijk en zacht
een goedzak om zijn aaibaarheid geprezen
van woeste dadendrang voorgoed genezen
en niets verraadt zijn hunkering naar macht

zij streelt hem speels, haar ogen waakzaam open
verlangend  kijkt ze op de jager neer
zijn lust is na het feestmaal  afgedropen
zij is nog niet voldaan, haar lijf wil meer

ze hoopt dat hij zijn plicht niet zal ontlopen
het blijft toch niet bij deze ene keer

De ambtenaar slaat terug

in antwoord op een tiental uwer brieven
waarin u telkenmale boosheid spuit
aangaande een gemeentelijk besluit
inzake het hanteren van tarieven

ontken ik de correctheid van uw grieven
de aanslag klopt tot op de laatste duit
dus stop met het gemekker en gemuit
dit is geen bende harteloze dieven

en traag, geachte klager, bent u zelf
wij zijn er niet om burgers te gerieven
daar kom ik hierbij openlijk voor uit

en volgens mij belazert u de kluit
ik rust nu even uit in de archieven
in afwachting van schrijven nummer elf

Schoothondje

het roofdier werd een trillende neuroot
een prooi voor rusteloze vrouwenhanden
soms gromt hij wat, ontbloot verward zijn tanden
maar meestal vindt hij vrede op haar schoot

ze maakt hem van geheimen deelgenoot
van smeulend vuur dat nimmer fel zou branden
de dromen die als wrakhout telkens strandden
al strelend wordt de trage tijd gedood

hij likt haar tranen weg en laat haar klagen
ze vindt voor haar verdriet een open oor
zijn wensen echter vinden geen gehoor
hij voelt een almaar groeiend onbehagen

hij is een reu, hij is een carnivoor
en wil beestachtig paren en gaan jagen

Recepten voor echte mannen

Recepten voor echte mannen

lach even naar het kakelverse ei
en dompel het –hoe wreed- in kokend water
daarna en dat is vier minuten later
ontdoet u het van schil, wat zout erbij

een broodje, donkerbruin, dat is gezond
een blaadje groen is goed voor uw geweten
vervolgens slaat u lekker aan het eten
veeg wel die gele smurrie van uw mond

dan gaat u naar de koelkast, het karton
verwijdert u, prik gaatjes in de folie
en alles gaat vanzelf, ook zonder olie
verdient u sterren met uw magnetron

een kookboek is volkomen overbodig
en ook uw ex heeft u hierbij niet nodig

Kyocera-stadion

ado-stadion

Het stadion van ADO-Den Haag heet nu Kyocera-stadion. Kyocera is een Japanse multinational die o.a. printers en kopieerapparaten levert. Een rijmpje:

Kyocera-stadion

de sponsor staat garant
voor nooit meer degraderen
we kunnen nu succes
succesvol kopiëren

Meneer, wilt u zitten?

6

Liefde in lijn 6

de banken bleken allemaal bezet
een meisje keek me aan met zachte ogen
het leek of er gewikt werd en gewogen
ze riep mij (voor een hoopvol tête-à-tête?)

een lach verried mijn dwaze binnenpret
dat zulke mooie meiden mij nog mogen
en mij met steelse blikken zelfs ook pogen
te vangen in hun amoureuze net

edoch,  m'n overmoed verdween spontaan
toen ik begreep waarom zij had geroepen
op deze leeftijd valt niet meer te snoepen
ze bood een oude man haar zitplaats aan

Zure calvinist?

Als tegenstander van een WK-voetbal in Nederland en België ben ik volgens de directeur betaald voetbal van de KNVB een zure calvinist. Ik vind dat deze über-bobo wel een bescheiden ode heeft verdiend.

über-bobo

verwend kereltje

het is bekend dat bobo’s kunnen brallen
al zijn de blazers en de haren grijs
van educatie is dit geen bewijs
de voetbalwereld heeft zijn eigen ballen

omhooggekropen of omhooggevallen
met zwakke knieën, maar een hart van ijs
voor adders is het gras een paradijs
en niet alleen in zeeën leven kwallen

bestrijd hun spelbederf tot elke prijs
is er in Zeist dan niemand met een zeis

Nog altijd volop gaten ...

Nog altijd kom ik veel van zulke gaten tegen in Den Haag.

gaten 

Haagse gaten

wat zijn dat toch voor vreemde ronde gaten
als holle ogen in een bleek gelaat
gevuld met zand, maar leeg en desolaat
welk wezen zou die sporen achterlaten

ze intrigeren mij in hoge mate
zijn het de stempels van een duivels kwaad
het werk van een ontsnapte psychopaat
die iets begroef in maanverlichte straten

de gaten wachten, vullen tijd met zwijgen
de leegte nam bezit van hun bestaan
wat komen zou, is nimmer aangekomen

eens zouden nieuwe stammen hier ontstijgen
het nageslacht van hen die moesten gaan
het wachten is  op ooit beloofde bomen

Een gesloten dossier

g
Een gesloten dossier

(Blonde Dolly)

de maanden daagden en de jaren weken
het huisje aan de haven is niet meer
geheim adres van menig Haagse heer
de muren kunnen nu niet langer spreken

de schimmen zijn gevlucht naar verre streken
al wezen kwade vingers keer op keer
en lispelden de tongen van weleer
het spitten is een loze daad gebleken

het is weer rustig in de oude buurt
en het dossier ligt onder stof begraven
maar ’s avonds doolt er soms nog iemand rond

die hoopvol bij een kroeg naar binnen gluurt
op zoek naar klanten rond de Nieuwe Haven
het is een jonge vrouw… en zij is blond

Wie was Blonde Dolly? Zie ook hier.

Tour de La Haye

gier

Tour de La Haye

het zadel uit en op pedalen staan
verstand op nul, de blik op wazig turen
de helse kramp, de spieren die verzuren
dit was, hoe  erg, de Daal en Bergselaan

helaas, het kan nog erger zijn dan erg
de allerergste vorm van hevig lijden
waar gieren om je lichaam willen strijden
de flanken van de Lange Vijverberg

door wanhoop en vermoeidheid overmand
geteisterd door de hagel en de regen
bevecht je uitgeput op hoop van zegen
de haarspeldbochten van het Hoge Zand

maar dan, de jubelkreet, het is gelukt
je wint op het Prins Bernhardviaduct

Afscheid van de kastanje

kastanje kastanje
tekeningen: Loes Peters 

afscheid van de kastanje

we wisten, goede vriend, dat jij ging sterven
je kroon viel af, je kon niet blijven staan
de leegte nam bezit van onze laan
we mochten slechts herinneringen erven

je levenstaak verrichtte jij met verve
de drukte zag je onverstoorbaar aan
tabee ... barmhartige Samaritaan
we kunnen nu geen hart meer in je kerven

je broeders volgen één voor één je pad
een lange rij van zwijgzame soldaten
waaraan de oorlog onvermurwbaar vrat

de doden nemen afscheid van de stad
de weemoed vult verlaten Haagse straten
het boek is uit ... dit was het laatste blad

Stadsontwikkeling

Stadsontwikkeling

dit is een prachtig bos, haast ongerept
met vogels, vlinders en volwassen bomen
de schoonheid naar een eeuwenoud recept
hier kunnen minstens vijftig villa’s komen

dat duingebied, de onschuld niet verloren
nog rusteloos, zoals het altijd was
met stuivend zand en vrolijk wuivend gras
de ideale bouwplaats voor kantoren

dat landgoed, nog zo groen, verstild en puur
met rozentuin en perken vol margrieten
een lustoord waar de stadsmens kan genieten
ik denk aan hoge flats (te koop, te huur)

natuur is wreed, de sterksten zullen groeien
ik vegeteer op staal, beton en steen
en woeker mij door al het leven heen
als alles is gestorven, zal ik bloeien

Geen meezinger

Ik kan me wel voorstellen dat veel spelers van het Nederlands elftal het volkslied niet meezingen. Wat een ...lied!

volkslied

Geen meezinger

wat moet ik met den Koning van Hispanjen
ik heb die louche kerel nooit geëerd
die man was vals, verdorven en verkeerd
hij haatte alles met de kleur oranje

ben ik van Duitsen bloed … een waanidee
ik houd mijn mond, zingt u maar lekker mee

Tour de France

Kijken naar de TV-uitzendingen van de vlakke begin-etappes van de Tour de France is net zoiets als kijken naar de rust van een voetbalwedstrijd. Gaaaaaaaaap, er gebeurt gewoon helemaal niets. Alleen in de laatste kilometers van de etappe maken de renners zich een beetje druk. Niet om aan te gluren eigenlijk. Gelukkig maakt het Franse landschap nog iets goed.

Tour de France

de slaven van de weg zijn nu toeristen
ze rijden vrolijk pratend in het rond
een flesje drinken steevast aan de mond
geen renner wil zijn energie verkwisten

ze gaan wel, maar beslist niet over lijken
het is een hele toer te moeten kijken

Tour de France in Zeeland

De Tour in Zeeland

de gele trui zwoegt over Zeeuwse dijken
en onvermoeibaar waait de westenwind
de Schelde schuimt zover het oog kan reiken

op akkers groeien suikerbiet en bint
gebeier echoot als ontstemde woorden
de doping maakt een mens niet doopsgezind

wee zij die hier de zondagsrust vermoorden
ze draaien eeuwig rondjes om de kerk
de zware straf des Heren voor ontspoorden

er dagen onweerswolken aan het zwerk
het peloton onthaalt verdoemenis
de wind zwelt aan, verricht nu overwerk

gelukkig dat hier niet de eindstreep is
op zondag zoent er nooit een Zeeuwse miss

Welke kleur(en) krijgt het nieuwe kabinet?

kleur

De kleuren van de Hofvijver

hij spiegelt zich in ‘t stille vijverwater
vanuit z’n torenraam blikt hij omlaag
en zoekt de diepste gronden van Den Haag
de bodem van de politieke krater

de kalme vijver dampt, of is het rook
die opstijgt van een smeulend vagevuur
plots borrelt hij sinister en obscuur
vanaf het eiland lacht het rode spook

vanachter buigend groen zo goed verborgen
hij tovert mist die opduikt, flard na flard
en stemmen komen nader, baren zorgen

wat hemelsblauw was is nu duivelszwart
de zekerheid vervaagt tot heel misschien
in ‘t donker zijn geen kleuren meer te zien

Veni, Vidi, Fuji ...

japan

Japanse toerist: Veni, Vidi, Fuji (ik kwam, ik zag en ik fotografeerde).

Veni, vidi, Fuji

(Nederland – Japan 1-0)

het was geen wedstrijd om des keizers baard
verlies, daar zijn Japanners fel op tegen
een schande, men zou harakiri plegen
al is zo’n simpel spel dat weer niet waard

ze hadden hier liefst roem en eer vergaard
en dat Oranje dolgraag kleingekregen
dus kwam die keepersfout wat ongelegen
zo bleef de nederlaag ze niet bespaard

al bleken voetbaldromen weer bedrog
supporters bleven wel fotograferen
(dat hoef je de Japanner niet te leren)
ik hoorde (vrij vertaald dan) ach en och

hun voetbalteam kon weer niet imponeren
gelukkig hebben ze de foto’s nog

Arjen Robben

ar 

Arjen Robben

die Robben is niet echt 'De Man van Staal'
steeds voelt hij AU in knieën, enkels, schenen
hij is al jaren aan het brekebenen
maar als hij heel is, is hij geniaal

dus doet men alles om hem fit te krijgen
geen wonder dat de ziektepremies stijgen

Ode aan het Haagse hopje

hopje 

Ode aan het Haagse hopje

het is nog Haagser dan de ooievaar
Couperus, Binnenhof of Lange Poten
de witte wikkel zit hem als gegoten
het is de trots der ware Hagenaar

zo’n prachtig bruingebakken exemplaar
wordt wereldwijd en zeer beschaafd genoten
de receptuur is aan het brein ontsproten
van Jahweh of een duivelskunstenaar

de lekkernij verdient een schouderklopje
een loflied met een smakelijk refrein
of beter nog ... een standbeeld op het Plein
het wint van chocola, gebak en dropje

al is het slechts een centimeter klein
niets is er groter dan het Haagse hopje

De blessure van Arjen Robben

robben

Arjen Robben raakte vandaag opnieuw geblesseerd en moet misschien het WK missen. Nederland is in paniek ...

Geëngageerd

ik zie een kind creperen
aan de leukemie
dan schrijf ik zachte woorden
en voel mij een genie

ik zie soldaten sterven
oorlogsindustrie
dan hekel ik voorzichtig
de politici

ik zie de mensen moorden
ideologie
dan zoek ik in een versje
naar een compromis

ik zie ze dieren slachten
reality-TV
dan schrijf ik boze woordjes
misschien zelfs ‘potverdrie’

maar zie ik Robben vallen
en grijpt hij naar z’n knie
dan voel ik pijn en schrijf ik
de ware poëzie

Teer

Vandaag is het Niet-Roken-Dag, daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen:

teer

de dood komt in een rookwolk stiekem binnen
hij verft de longen langzaam schoorsteenzwart
dan richt hij al zijn pijlen op het hart
en gaat z’n sloperswerk pas echt beginnen

de roker zit nu bij de pakjes neer
zijn geest is zwak en ook zijn lijf blijkt teer

Open brief

mn

Marnix Norder is opnieuw wethouder geworden, onderstaand gedicht blijft dus nog wel even actueel:

Open brief

bevolking van het mooie ’s-Gravenhage
mijn toekomstplannen vonden geen gehoor
maar desondanks zet ik ze naarstig door
want anders heeft uw stad geen kans van slagen

jawel, we moeten aan wat boompjes zagen
wat bosjes rooien voor een mooi kantoor
de duinen ... ach ... wat stellen die nou voor
gelooft u mij, u heeft straks niks te klagen

mijn ambtenaren gaf ik deze order:
ontwikkel ... en bij voorkeur in het groen
(met bomen kun je toch geen zaken doen)
stel paal en perk aan park en perk en border

mijn toekomstvisie is geen visioen
met vriendelijke groeten, Marnix Norder

Gespleten stad

canvas
Straatzanger Chuck voor mijn gedicht

Gespleten stad 

je denkt aan krijtstreep met een aktetas
aan paraplu en ‘t elegant flaneren
van bonte dames naast correcte heren
bevroren glimlach boven grijze jas

je denkt aan sportschool en het klatergoud
aan tatoeages, bier en zonnebanken
die passen bij de goddeloze klanken
van dialect dat bars wordt uitgekauwd

onzichtbaar blijft de oude muur in stand
gemetseld tussen zand en ‘t lage veen
men heeft het trotse eibernest gemeen
maar blijft hardnekkig in het eigen land

apartheid blijft bestaan, kent geen bezwaren
de pitbull zal niet met de poedel paren

Bij de dood van Driek van Wissen

 

Het bovenstaande filmpje is gemaakt door RTV-Noord

Tabee Driek

het mooiste meisje van de klas
veegt triest de tranen uit haar ogen
wat was u aardig en bevlogen
dag meester met de vlinderdas

het valt haar zwaar, het lieve kind
ze had hem heimelijk bemind

WK-voetbal in Zuid-Afrika

vuvuzela

Als voetbalsupporter moet je in Zuid-Afrika wel uitkijken wat je roept, voetbal is weliswaar oorlog, maar op een nieuwe Boerenoorlog zit geen mens te wachten. 

WK-voetbal Zuid-Afrika

zoals ik het gewend was bij Den Haag
riep ik van de tribune luidkeels ‘boeren!’
gewoonweg om de opponent te voeren
die geef ik graag verbaal de volle laag

nu greep een harde hand me bij de kraag
en zou een onverwachte  slag mij vloeren
agenten poogden mij de mond te snoeren
een pijnscheut teisterde mijn kruis en maag

ik wou nog schreeuwen, daarna werd het zwart
het licht dat volgde pijnigde mijn ogen
men ondervroeg mij zonder mededogen
wie boeren steun geeft neemt men graag apart

ik hield me verder koest, weloverwogen
de  vuvuzela’s klonken vals en hard

Stiltecoupé

stiltecoupé 

Stiltecoupé

het is onwennig stil in de coupé
een knappe vrouw heeft naast me plaatsgenomen
ik zwijg, dat spreekt voor zich, m’n bloed gaat stromen
de trein vertrekt bedaard uit Enschede

hoe maak ik nou contact met deze fee
zo weggelopen uit mijn stoutste dromen
mijn tong kan ik met moeite slechts betomen
dan moet zij niezen en ik roep: SANTÉ !

ik word gedood door dertig boze blikken
ook zij kijkt mij niet echt met passie aan
ik voel de kou, het ijs zal niet gaan breken

ik wil hier weg, ik hoor horloges tikken
onhandig ga ik op haar tenen staan
ze zegt geen woord, maar laat haar ogen spreken

Een 5 mei-gedichtje

leiden

Een Leidse vriendin

Het was de vijfde mei
Ik voelde me zo vrij
En ging met jou naar bed
Ik voelde mij ontzet

4 mei-gedichten

Verdwenen passagiers

er rijdt een lege tram door ’s-Gravenhage
onmerkbaar bijna, nauwelijks verlicht
de ramen en de deuren blijven dicht
in scherpe bochten kan hij schuchter klagen

de ouderwetse tram met aanhangwagen
doet alle dagen, rusteloos, zijn plicht
de eindeloze reis gaat doelgericht
langs sporen van verdrongen onbehagen

de waarheid wordt, als vroeger, bang ontweken
alleen de torenklokken kermen luid
de vierde mei, als doden mogen spreken
gaan deuren open, stapt de stilte uit

Waalsdorpervlakte


de schaduw heeft zijn lustoord niet verlaten
hij schrijdt bij nacht en ontij ijzig rond
verbonden met de uitgeputte grond
hij kent er alle kuilen, alle gaten

bewaakt door rusteloze kindsoldaten
herstelt de eens gevreesde mastodont
van letsel opgelopen aan het front
hij schrijft opnieuw, bij maanlicht, zijn traktaten

het grootste goed is de geboorteakte
een oude geest, een nieuwe martelaar
hij kent geen twijfel, vreest geen tel van zwakte
en rust slechts twee minuten in het jaar

nog even en de laarzen staan weer klaar
dan houdt hij zich niet langer op de vlakte

Heinz (1929-1945)

de zerken staan er keurig in ’t gelid
soldaten op gemillimeterd gras
de exercitie komt nog goed van pas
ook als het lijf de ziel niet meer bezit

hier rusten wat men noemt de Nazi-zwijnen
zij werden bij hun moeder weggerukt
of haastig uit de schoolbanken geplukt
de kronkels van de dood in rechte lijnen

hun noodlot was het om gehaat te worden
te sneuvelen als rot kanonnenvlees
dat men de duivel opgelucht mocht schenken

die slachtoffers van geestelijk gestoorden
naar wie men met de vinger immer wees
zal men ze straks op 4 mei ook herdenken

Joods kindermonument

hij denkt nog vaak terug aan Samuel
z’n beste vriend, ze waren altijd samen
de Bezemstraat, die school met hoge ramen
z’n klasgenoten Job en Daniël

op diepe wonden groeide schrijnend vel
nog leeft de dag dat de soldaten kwamen
ze noemden bars de joodse kindernamen
ook die van Sara, Bram en Raphaël

hij had ‘geluk’, want hij mocht overleven
en staart nu naar het nieuwe monument
ze hebben het een mooie naam gegeven

‘de Trappen naar de Hemel’, in z’n dromen
zijn alle doden levensblij present
en is ook hij de trappen opgekomen

Bij de degradatie van HSV DUNO

halfstok
de vlag halfstok

Degradatieleed

men heelt er bloemkooloor of voetbalknie
versleten voeten, blafhoest, eksterogen
verstuikte enkels, tennisellebogen
verlatingsangst, eczeem of difterie

de zwaarste ajaksitis, allergie
vermoeide borsten na langdurig zogen
een aangetast -de drank hè- denkvermogen
een gonorroe, moderne poëzie

de griep, de plankenkoorts, de rode hond
men weet er raad met lastige bacillen
of etterende puisten op de billen
in Leyenburg wordt iedereen gezond

maar waar zijn toch die spuiten en die pillen
om  hevig degradatieleed te stillen

Vannacht is het weer Koninginnenach

nach

de dag na de Nach

'de ongesteldheid na een drinkgelag'
zo noemt meneer Van Dale droog een kater
spoelt u niet weg met zeven glazen water
het beest heeft u volkomen in zijn mach

de dag erna: een luide jammerklach
u speelt de hoofdrol in een hels theater
en nimmer was uw toestand desperater
u sprokkelt laatste restjes levenskrach

na uren, als u diep heeft nagedach
-de wijsheid komt bij u te vaak wat later-
neemt u zich voor: dit was m’n laatste flater
en dus m’n laatste Koninginnenach

Voor het nachprogramma, klik hier.

De 'M'

m 

De 'M' 

Het is de M van maf, megalomaan
de M van monsterlijk, miljoenenschuld
de M van Marnix Norder ... uitgeluld

IJsland

ijsland

IJsland

men jaagt op de walvis
en dat maakt me kwaad
ze stalen mijn euro's
dat heeft me geschaad
ik reken dat land
tot de as van het kwaad

Gedicht: Mijn zoon

Mijn zoon

Soms knaagt aan mij dat angstige gevoel:
Ben ik nou wel de vader van die jongen
Die studiebol, die falen heeft verdrongen
En zonder dralen afgaat op zijn doel

De voorspoed heeft hem luidkeels toegezongen
Zelfs voor de heetste vuren blijft hij koel
Een zelfverzekerd lachje op z’n smoel
Het pad naar boven kent slechts reuzensprongen

Examenfeesten gaan gepaard met drank
En overdaad kan leiden tot excessen
Cum laude slagen vraagt geen levenslessen
Ik vond hem languit liggend naast de bank

Met trots bezag ik al die lege flessen
Hij is mijn zoon, waarachtig, godzijdank

1 april

1

1 april

de ergste aller dagen: 1 april
ik weiger om vandaag uit bed te stappen
uit angst voor flauwekul en dito grappen
de dekens bieden dekking, ik lig stil

ik krijg in bed gezelschap van mijn vrouw
ze zegt op 1 april: 'ik hou van jou'

Jonge sla ... een bewerking

sla

jonge sla

ik ben in staat het zwaarste leed te dragen
het uitzichtloos verdorren van een boon
een snijbloem en zijn onverdiende loon
ik zie het aan, doch niemand hoort mij klagen

het rooien van de bintjes is gewoon
een schaamteloze daad die af doet vragen
of een beroep op normen ooit zal slagen
toch blijf ik hard, negeer het machtsvertoon

maar in september, bij die jonge sla
zojuist geplant in toegewijde aarde
bezwijkt m’n laatste restje eigenwaarde
dan huil ik en dan smeek ik om gena

bewerking van het gedicht ‘jonge sla’ van Rutger Kopland

alles kan ik verdragen
het verdorren van bonen
stervende bloemen in een hoekje
aardappelen kan ik met droge ogen
zien rooien, daar ben ik
werkelijk hard in

maar jonge sla in september
net geplant, slap nog,
in vochtige bedjes, nee

Hooikoorts

hooikoorts

hooikoorts

pollen, pollen, wolken pollen
’s nachts doe ik geen oog meer toe
ha … hatsjoe

heel de lucht zit vol met pollen
o mijn god wat word ik moe …
ha … hatsjoe

in de dalen heb je pollen
maar ook op de Mont Ventoux
ha … hatsjoe

en maar niezen door die pollen
liever heb ik gonorroe
ha … hatsjeu

Het wordt weer lente ...

en daar is niet iedereen blij mee:

lente

as God ut wil

de herfs en wintâh
zèn voâhbè de lammere
al in de wè en zellefs
me vrâh kèk lief naah
mèn me god ut is dus
lentuh

eindenkùikes in
de slaut en alle leive
fok zich daud weâh
wolke polle in de
luch betraande auge
met een zuch besef ik
ut is lentuh

kale strùike laupe ùit
en de gezichte staan
zau blè doâh dit vevloekte
jaargetè niks ergâh dan
april en mè er
groeit een stille haat in
mèn die vreiselijke
lentuh

maah god u heb toch
alle mach dus schenk
uw gunste taun uw krach
dan wogt ik weâh een fan
van u en wel un heil fervente
laat ut altèd najaah zèn
met reigewolk en
zielepèn dan mag ik
weâh een dichtâh zèn
ut ken ...

Deau vaulentuh

57

57 

Op 11 maart word ik 57. Hoera, hoera, hoera ...!

57

ik tel de groeven in mijn droef gelaat
vervolgens tel ik ook mijn grijze haren
veroorzaakt door een aantal crisisjaren
mijn lichaam is in haveloze staat

een oud, geheel versleten apparaat
dat zelfs de laatste hoop heeft laten varen
nog even en u mag me doodverklaren
want ook mijn geest is reeds ten einde raad

een oude man, die trage meters strompelt
de afstand van het kastje naar de muur
en op z’n sterfbed pure wartaal mompelt
ik voel al vlammen van het vagevuur

bedekt met spinnenweb, totaal verschrompeld
begeef ik mij terug naar de natuur

 

De nieuwe tijd

ipod

de nieuwe tijd

ik tel de zegeningen van de tijd
verdwenen zijn de uren van vervelen
met verre vrienden kan ik ‘weemoed’ mailen
een MP3 verdrijft de eenzaamheid

de video verstilde tot mijn spijt
een DVD zou alle wonden helen
een Xbox waar ik dagen mee kan spelen
al kom ik nooit als winnaar uit de strijd

de magnetron ontdooit het hardste ijs
in tram en trein kan niemand mij beletten
mobiel de zinnen danig te verzetten
m’n woning is een digitaal paleis

doch als een zware nacht mij dreigt te pletten
dan grijp ik weer die bundel met sonnetten

Lange Voorhout

lv

Lange Voorhout

de laan der lanen parelt in de zon
de krokus heeft een paars tapijt geweven
café de Posthoorn blijft de gulle bron
alwaar bezoekers aan hun glazen kleven

Hotel des Indes start een tweede leven
en kruipt voorzichtig uit een flets cocon
Den Haag is hier gewoon Den Haag gebleven
de baksteen blijkt veel sterker dan beton

Couperus kijkt, gebronsd, zijn gasten na
die op het middenpad de tijd trotseren
de oude mensen gaan hier traag voorbij

ze slenteren naar weer een nieuwe mei
hun leven is een koninklijk flaneren
van Vijverberg tot Diligentia

Te koud voor verkiezingen

roos

De PvdA heeft voorgesteld om de verkiezingen in het vervolg niet meer in de winter te houden, het zou dan veel te koud zijn om campagne te voeren voor die verkiezingen. De hoogste tijd dus voor een rijmpje:

De oude socialist

daar liep hij met zijn folders in de stad
de zieltjes liepen weg uit zijn partij
de koude oorlog bleek nog niet voorbij
het vroor, het sneeuwde en de straat was glad

hij hield zich warm met hoop en zwavelstokken
gelukkig droeg hij geitenwollen sokken

Geraniums voor Beatrix

Beatrix is vandaag 72 jaar geworden, ik denk dat ik maar een mooie pot geraniums naar Huis ten Bosch ga brengen.

Geraniums

ze spreekt tot ons, een ouderwetse tante
geplooid gelaat en stijf bevroren haar
haar taalgebruik oubollig (zeg maar raar)
een grijze schooljuf … strenge gouvernante

haar oudste zoon schiet bokken en fazanten
Prins Carnaval, een knullig exemplaar
“hij is een beetje dom, een beetje maar”
aldus  zijn trouwe, blonde secondante

dan zegt de vleesgeworden zoutpilaar
(geknakte blik … perfecte simulante):
“het internet heeft ook zijn schaduwkanten
we praten veel, maar niet meer met elkaar”

dag opoe in je laatste crisisjaar
geraniums zijn vorstelijke planten

Dat zal vanavond toch niet gaan gebeuren ...

abe en kornuiten

ADO Den Haag – Heerenveen 0-3

een vreemder taaltje heeft geen mens gehoord
ze springen over sloten en ze kaatsen
de westerlingen zien zij als melaatsen
ze hebben Bonifatius vermoord

de raarste namen geven zij aan plaatsen
(tenzij een naam als ‘Ljouwert’ u bekoort)
ze lopen over straten op hun schaatsen
en erger nog, ze planten zich ook voort

o laat ze nooit ontsnappen uit hun oord
die zwijgzamen en immer tegendraadsen
dus bouw om heel dat land van ondermaatsen
een afsluitdijk, of muur (maar zonder poort)

nog nooit had ik mij aan een Fries gestoord
maar nu werd er door hen te vaak  gescoord

Nee, gelukkig maar ... ADO won met 2-1 (vooral dankzij de rode kaart voor een Hagenaar in Friese dienst). Voor foto's van het duel, klik hier.

Het regent in Den Haag

Vrijdag 29 januari 2010, het regent maar en het regent maar ...

regen

Het regent in Den Haag

de brede lanen stralen onbehagen
de regen teistert urenlang de straten
en nergens zijn de pleinen zo verlaten
je hoort doorweekte panden kleumend klagen

vernederd door verbeten westenwinden
buigen moede bomen naar het oosten
de grauwe luchten die met kilte proosten
als twee geliefden die elkaar weer vinden

een pas de deux van glanzend duister asfalt
met donkere hardvochtig vale muren
verzopen stad die toch de vuisten balt

de rechte rug verhindert ja en amen
en weerbaar strijdt ze tegen godenkuren
ook kleddernat blijft zij een trotse dame

Jol, Den Heijer, Buis en Knoester

ton

Jol, Den Heijer, Buis en Knoester

ze overzien het afgeladen strand
al pratend over langvervlogen dagen
toen zij nog volop vissersboten zagen
die welvaart brachten aan de wallenkant

ik hoor ze over Scheveningen klagen
de haring uit het verre buitenland
die plannen voor de haven in de krant
hun schouders moeten zware lasten dragen

de Haagse kliek die telkens fout besliste
het mooie Kurhaus achter grijs beton
de kuren van de Noordzee (almaar woester)

de laatste schuiten vangen slechts toeristen
op jacht naar wat makrelen en de zon
het leed van Jol, Den Heijer, Buis en Knoester

Beatrix

Beatrix 

ze droomde ooit een briesend paard te zijn
met weelderige wapperende haren
bereden door de dapperste huzaren
zelfs zweep en sporen kregen haar niet klein

zij was een fiere furie vol venijn
die slechts met echte hengsten wilde paren
de zonen van de kudden der Tataren
haar hoofdstel was bedekt met hermelijn

ontwaakt is zij de koets weer ingestegen
bejubeld door de dwaze onderdanen
een rijtoer over star gebaande wegen

uitsluitend haar gedachten slaan op hol
gekortwiekt zijn de vorstelijke manen
de teugels horen bij het protocol

AD Haagsche Courant 16-01-2010

sneeuw

zoutloos

AD Haagsche Courant 09-01-2010

spui

Wolvenjacht

wolf

Wolvenjacht

hij heeft een zeer bedenkelijk verleden
verkrachten … plunderen, was geen bezwaar
de Viking was een wrede moordenaar
zijn zonen wonen in het koude Zweden

fatsoen heeft daar het onderspit gedolven
dus laat ons huilen … huilen met de wolven

Nooit meer ...

nooit meer zal 'k je ranke lichaam strelen
of je met mijn lippen zacht beroeren
nimmer zal je geur me nog vervoeren
of mijn warme hand fijn met je spelen

verdwenen ben je, opgegaan in rook
geen troost zal ik nog ooit mogen ontvangen
ik wou je graag, jij brandde van verlangen
als ik je nodig had, was jij er ook

je hebt me zo'n intens genot geschonken
het harde leven leefbaarder gemaakt
maar nu het uit is lijkt mijn lot beklonken

en hoe nu verder, zo van jou verstoken
jij die mijn hart en ziel zo hebt geraakt
het is voorbij ... ik ben gestopt met roken

Nu rookte ik zelf toch al niet, maar ik kan me voorstellen dat het voor een roker moeilijk moet zijn om zijn geliefde nooit meer aan te raken. Sterkte!

AD Haagsche Courant 02-01-2010

2010

2010

met oliebollen zit ik boordevol
champagne bruist mijn neus en oren uit
het jaar begint, ik pak mijn glazen bol:

u bent het zat en neemt een wijs besluit
dit was uw allerlaatste sigaret
(met hulp van pleister, kauwgom, therapeut)

de spiegel  toont u kilo’s lichaamsvet
die door uw wilskracht binnenkort verdwijnen
de snackbar sluit en wordt een groenbuffet

dan zie ik in mijn bol de mist verschijnen
aha, het onderwerp wordt  ‘politiek’
milieu  van duisternis en rookgordijnen

twee Friese sterren (voor Den Haag uniek)
zie ik vaag aan de Haagse hemel staan
het zwerk  gevuld met noordse retoriek

bewoners mogen spreken, zoetjesaan
zal men proberen zieltjes te gaan winnen
een stille stad voor even bulderbaan

het spel van speldenprikken kan beginnen
en ja … ik zie, ik zie, wat u niet ziet
maar zeg niet wie de zetels zal gaan innen

er ligt een voetbalfeest in het verschiet
al wordt het tijd om nu te gaan presteren
een underdog wordt weldra favoriet

de eb wordt vloed, het tij zal dus gaan keren
en  wassend water brengt een golf van angst
doch nieuwe duinen zullen onheil weren

voor ’t lot der bomen ben ik nog het bangst
men laat de cirkelzaag graag circuleren
en neemt de hoon gelaten in ontvangst

ik zie een vogel, pover in de veren
op hoge poten, met een grote bek
die door een dosis bluf zal triomferen

ministers zullen, wijs of knettergek
vanuit Den Haag het koninkrijk besturen
de hoofdstad blijft een ongeschikte plek

de zomer zal een eeuwigheid gaan duren
u kunt genieten op het Zuiderstrand
gered van huisjesmelkers met hun kuren

u abonneert zich allen op de krant
en volgt voor weinig geld een Haags theater
u smult van nieuws van veen of van het zand

dan vult mijn bol zich plots met troebel water
in beeld verschijnt een circulatieplan
geen drank in ’t spel, maar toch een helse kater

de crisis wijkt, Den Haag is boven Jan
het straatbeeld toont een stoet van blije mensen
het pessimisme doet men in de ban

geluk en voorspoed kennen hier geen grenzen
de levenslust valt bijna niet te remmen
ik wil u hierbij graag het beste wensen

Domsonnet

dom

Op de website Het Vrije Vers las ik over het 'Domsonnet'. Wat is een Domsonnet?

Een domsonnet is een nieuwe sonnetvorm. Het is gebaseerd op de lengte van de onderdelen van de Domtoren te Utrecht en wel als volgt:

de toren is ongeveer 112 meter hoog, verdeeld in
5 meter windvaan,
13 meter spits,
26 meter achtkant,
29 meter vierkant en
39 meter vierkant.

De afronding is zo gekozen dat het precies 112 meter is. Dit zie je terug in:
titel van 5 woorden en respectievelijk strofen van
13 woorden in 2 regels,
26 woorden in 3 regels,
29 woorden in 4 regels en
39 woorden in 5 regels.
Samen 14 regels en met de titel mee, het rijtje 1,2,3,4,5. De inhoud is vrij.

Natuurlijk moest ik denken aan die bekeuring die ik lang geleden in Utrecht kreeg toen ik bij een rood voetgangerslicht toch overstak. In Den Haag mag dat gewoon, in Utrecht blijkbaar niet. Mijn ultieme wraak op rijm:

Wraak voor bekeuring in Utrecht

arm Utrecht, grauwe stad beneden middelmaat
waar een van God verlaten toren staat

een tergend, stervend centrum, bijna doodverklaard
de duivel  loopt er traag een vloekend rondje om de kerk
je blinde schepper kreeg zijn loon op stinkend Galgenwaard

je bent de zweer en bochel van de Heuvelrug
vervuild museum van het lijden van de mensen
vol trieste stumpers die hun tranendal verwensen
zo onbeholpen, moedeloos en stug

een roestig knelpunt voor verdwaalde sleetse treinen
de reiziger blijft angstig, doch verstandig, steeds aan boord
hij wil beslist niet in jouw stadswoestijn verdwijnen
bevreesd voor enge ziektes en voor moord
die dreigen in de aardse hel van Catharijne

Maar eigenlijk vind ik Utrecht wel een mooie stad hoor. Ik meen er natuurlijk helemaal niets van. Echt niet. Misschien moeten we in Den Haag ook wel zoiets voor de Haagse Toren bedenken.

Sneeuw

sneeuw

het Binnenhof is wit en sprookjesachtig
tot vreugde van een enthousiast publiek
Japanners schieten, alles is hier prachtig,
alweer een digitale Anton Pieck

haast verveloos, maar zeker schilderachtig
betovert ons de koude politiek

Voor meer digitale Anton Pieckjes, klik hier.

AD Haagsche Courant 19-12-2009

ooievaart

ooievaart

Zie ook: www.ooievaart.nl

AD Haagsche Courant 12-12-2009

kerstboom

Kerstboomloze school

december, duister einde van het jaar
het kwik zakt onder nul, emoties pieken
de kerstboom, stralend pronkstuk der relieken
verlicht het leed van menig Hagenaar

de Haagse Hogeschool, van zessen klaar
vindt sparrennaalden onwelvoeglijk rieken
(een vleugje Luther, walm van katholieken)
een dode spar is haard van brandgevaar

een lege hal  zal smeulend  vuur beletten
te woekeren in de studentenschaar
de kerstmis zorgt nu niet voor veel misbaar
religie mag de stilte niet besmetten

want praten doet men toch niet met elkaar
dus waarom zouden wij een boom opzetten

Zie ook >>>

AD Haagsche Courant 05-12-2009

Frits
Wethouder Frits Huffnagel

Frits

AD Haagsche Courant 28-11-2009

duivel

AD Haagsche Courant 21-11-2009

puch

nozem

Zie ook een filmpje over het Puch-gevoel

 

Linkspoten

Linksbenige voetballers, zeker linksbenige aanvallers of bepalende middenvelder, zijn meestal een genot voor het oog. Dat komt niet alleen doordat ze zeldzamer zijn dan rechtsbenigen, maar vooral doordat hun gedachtekronkels en creatieve oprispingen een wedstrijd kunnen laten ontploffen; spelers als Maradona, Rivelino, Rivaldo, Rensenbrink, Giggs, Keizer, Moulijn, Van Hanegem, Robben of Van Persie konden of kunnen met één aanraking van de bal iets laten gebeuren dat niemand verwachtte of verwacht.

maradona

Linkspoot

de rechtspoot, op de wereld om te zwoegen
een sliding, wilskracht, dienend, soms gemeen
het domme broertje van het linkerbeen
noodzakelijk, maar zelden een genoegen

de linkspoot  draagt de meeste voetbalploegen
op grote hoogte, moederziel alleen
geslepen als de gaafste edelsteen
hij schenkt de kijkers wat de goden vroegen

de rechtspoot is robuuster, dommer, flinker
hij schopt en zaagt van enkelband tot knie
nou niet bepaald een voetballend genie
meer sloper, ploegpaard,  schoffelaar, verminker

de linkspoot zorgt voor voetbalpoëzie
is kunstenaar en ook beduidend linker

Een eerbetoon aan linkspoot Coen Moulijn

Morgen weer 'vrijdag de dertiende'

13e

Morgen weer vrijdag de dertiende ...

een zwarte kat kruist onverhoeds mijn pad
er dansen dertien duivels in z'n ogen
ik heb die vreemde wezens nooit gemogen
m'n ex (een heks) heeft ooit zo'n beest gehad

gelukkig kan ik vluchten voor de moor
een steeg in … snel die ladder onderdoor

AD Haagsche Courant 31-10-2009

malieveld

De strafschop

robin pot

voor Robin Pot (jeugdkeeper DUNO)

een schaduw is je lichaam ingeslopen
en heeft zich aan je botten vastgehecht
een wedstrijd die ontaardt in een gevecht
waarvan geen mens weet hoe het zal verlopen

soms heb je zelfs geen moed meer om te hopen
er zijn geen regels, er bestaat geen recht
de ongelijke strijd lijkt vroeg  beslecht
maar telkens kom je uit het dal gekropen

de wedstrijd wordt door strafschoppen beslist
je teamgenoten zijn voor jou gekomen
en hebben alle pingels goed genomen
je zult het winnen als de vijand mist

de juiste hoek, je hebt je niet vergist
je grijpt de bal en juicht … je mag weer dromen

Malieveld

malieveld

Malieveld

ik droom nog wel eens van de barricaden
betogen op het weidse Malieveld
voor hoge idealen (soms voor geld)
omringd door eensgezinde kameraden

we waren fel, met hartstocht overladen
de aarde, door het kapitaal gekweld
zou eindigen als doodse  vuilnisbelt
door clerus en de politiek verraden

bewogen woorden, onbewogen daden
de  demonstrant berust als antiheld
zijn  idealen sleets of uitgeteld
de herfst verstikt het vuur met dode bladen

ik kom nog dikwijls op het Malieveld
geen mens kan daar die poffertjes versmaden

Lat-relatie

Lat-relatie

(voor Ricky van den Bergh – ADO Den Haag)

de muur, het doel, ik observeer en  schat
hoe ik de bal perfect zou kunnen raken
ik zie het leer een fraaie curve maken
en daarna doelloos landen ... op de lat

oh nee, niet weer, ik heb het echt gehad
ik schreeuw mijn ongenoegen van de daken
de duivel wil zijn plagerij niet staken
misdraagt zich als sadist op oorlogspad

een lat veroorzaakt wanhoop en frustratie
mijn droom om uit een vrije schop te scoren
gaat op het aluminium verloren
zo word ik de schlemiel van heel de natie

ik smeek U mijn gebeden te verhoren
hoe komt er ooit een eind aan die relatie?

De poëzie ligt op straat (deel 2)

tegels

De poëzie ligt op straat

tijd

Je loopt op straat, ziet wat dingen en ideeën worden geboren. Kijk verder ...

Lees verder...

Langer werken?

65

advies

Stadsvernieuwing

stadsvernieuwing

Natuurlijk

natuurlijk

Monopoly (AD Haagsche Courant 03-10-2009)

monopoly

Twee werelden (AD Haagsche Courant)

boeren

boer

Prinsjesdag (vandaag in de krant)

 

prinsjesdag

 

Wit

wit

Wit

de winterschilder schildert alles wit
hij laat de deuren, posten en kozijnen
met verve onder hoogglanslak verdwijnen
m'n huis glimt als het reinste melkgebit

z'n laatste werkdag roept hij me apart
meneer wilt u het wit, of liever zwart

Samenwerken


Meestal is dichten een nogal eenzame bezigheid, maar soms werken dichters samen. Het resultaat van de samenwerking met de Vlaamse dichteres Vera De Brauwer vindt u hieronder:

Contactadvertentie

beschaafde heer, wat grijzend langs de slapen
en bovenop de schedel, zeg maar kaal
wel lief, niet noemenswaardig geniaal
de levenslust nog niet op apegapen

geen lichaamsbouw als goedgetrainde knapen
het maandsalaris uitgesproken schraal
de woning, tja … geen villa, meer modaal
de buik is daarentegen welgeschapen

zou graag, omdat het maar niet lukt te sparen
eens kennismaken met een rijke taart
geen kinderen en hogelijk bejaard
derhalve niet van plan nog te verjaren

dus bent u rijk en bijna doodverklaard
dan heb ik tegen trouwen geen bezwaren

DdeL


Reactie

Geachte Heer Modaal, hier schrijft een fan
van de contactrubriek in menig krant,
door uw annonce aangesproken want
het toeval wil dat ik van adel ben:
 
Gravin van-Eberstad-in-Nederland,
al meer dan tachtig, maar nog vlot ter pen,
fortuinlijk, kinderloos, bemind door hen
die willen erven langs groottantes kant.
 
U zoekt een rijke “taart” die weldra sterft?
Ik wens geen luiaard-in-verfrommeld-pak,
alleen een jonge, energieke vent
 
die liefst de hele kamasutra kent.
Pas na bewezen diensten op dit vlak
wordt er gehuwd en na verloop... geërfd!

VDeB

Brief aan de Gravin

u bent pas tachtig, dat is wel wat jong
ik val alleen op terminale vrouwen
met wie ik, zij het kort, een nest wil bouwen
u bent, zoals dat heet, 'still going strong'

maar u bent rijk, dus waag ik toch de sprong
omdat mijn libido u zal benauwen
en snel, ik denk een weekje na het trouwen
zal zorgen dat u hunkert naar de gong

en als uw laatste uur dan heeft geslagen
in 't liefdesbed dat ook uw sterfbed bleek
dan ben ik 'uiteraard' totaal van streek
maar zal mijn lijden als een kerel dragen

ik neem contact op, gauw, nog deze week
u zult genieten van uw laatste dagen

DdeL


Antwoord van de Gravin


Ik heb de zaken nog eens afgewogen,
heb mij heel openhartig afgevraagd
of u een oude freule soms graag plaagt,
wellicht is uw imago slechts gelogen.
 
U kan misschien op buik en kaalheid bogen,
als Don Juan bent u niet half geslaagd.
Ik wed dat u in bed nog sokken draagt,
en zoiets kan de wellust niet verhogen!
 
Neen, neen, uw mooie woorden zijn bedrog!
Ik zoek me zelf een laatste-reisgenoot:
nog jong, gespierd, behaard en cash betaald,
 
die om mijn landgoed, geld, kasteel niet maalt.
Toch erft die lieverd alles bij mijn dood:
van adel wordt mijn blauwe Duitse dog.

VDeB

 

Prinsjesdag

prinsjesdag

Prinsjesdag

voor hoeden ben ik altijd op mijn hoede
de hoed, symbool van rijkdom en van macht
ontpopt zich soms met veel verbeeldingskracht
als een gezworen vijand van het goede

de draagster is bij voorbaat al verdacht
ik hoor de woorden die ik reeds bevroedde
orakeltaal van koninklijken bloede
het onheil dat een ander heeft bedacht

de klaagzang van het ganse kabinet
bezorgt mij rimpels, hoofdpijn, grijze haren
er wachten ijzig koude tropenjaren
ik doe ontstemd een dronkenmansgebed

ik wil mijn lijfspreuk aan u openbaren:
de boodschap van een hoed is meestal pet

Brugklasser (AD Haagsche Courant 29-08-2009)

b

Stervende kastanjes

kastanjes
tekening: Loes Peters

Stervende kastanjes

het ochtendblad was blank, de ether zweeg
geen mens op straat, geen auto was te horen
de telefoon had het contact verloren
de schappen in de winkels bleken leeg

de trams en bussen stonden als bevroren
vanuit de onbewogen singel steeg
een dichte muur van damp, ik keek en kreeg
het vreemde beeld opnieuw te zijn geboren

het oude leek bij toverslag verdreven
de stad totaal verlaten en sereen
wij bleven in een paradijs van steen
ik zag een dode boom en bad om leven

Nogmaals een ode aan Drs. P

p 

Op 24 augustus wordt Drs. P 90 jaar. Na de ode van een paar dagen geleden, volgt hier nog een ode aan de oude meester:

In den beginne

Zwitserse alpenstal
negentienachttien nog
liefde en hartstocht
lawinegevaar

jodelklank, jubelzang
berghellingechoënd
dat wordt waarschijnlijk een
prachtexemplaar

Voor meer gedichten over de verjaardag van Drs. P, zie www.hetvrijevers.nl

Plaagdieren

Plaagdieren

plaagdierenoverlast
vier- en ook tweepoters
tergen de stad en de
stedeling bromt

wethouder zorg dat het
hofstadvijandige
faunacrapuul nu voor
eeuwig verstomt

-

zeemeeuw en krijsparkiet
vos, rat en huismuis zij
tarten de burgers dus
doe er wat aan

toon op een krachtige
IJspaleisachtige
wijze karakter, maak
werk van uw baan

-

luister eens Hagenaar
sta nu eens stil bij de
opportunistische
aard van uw wens

u bent de gretige
consumeerminnende
vuilnis en hinder zijn
schuld van de mens

 

Zeg, ken jij de mosselman?

mosselman

Zeg, ken jij de mosselman?

(naar een oud kinderliedje)

de Keizerstraat, ik kom er nu en dan
mijn vaste kroeg heeft er een filiaal
daar vroeg een jongedame mij brutaal:
meneertje, zeg, ken jij de mosselman?

mijn kennis, en vooral ten aanzien van
het mosselwezen is echt optimaal
ik knikte dus, bevestigde verbaal:
ik ken de mosselman en ja, ik kan

je zeggen dat hij woont op Scheveningen
zij kende ook de mosselman, zo bleek
al was het nog maar kort, hooguit een week
of twaalf  (een hoogmis  ’s nachts te Wateringen)

hij zou de kerk verlaten voor het zingen
maar bleef en nu was zij totaal van streek

Vogelvrij

meeuw

Vogelvrij

(met dank aan Willem Kloos)

ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten
het Haagse luchtruim is mijn hoge troon
ik wijk niet voor de dreiging en de hoon
van hen die mij vervloeken en verachten

Oost-Indisch doof ben ik voor jammerklachten
een stad aan zee, ik ben een autochtoon
u bent lakei en veegt mijn straatje schoon
mijn schrikbewind bezorgt u zware nachten

het mensdom kijkt omhoog en mag slechts hopen
als ik mijn honger van de daken schreeuw
mijn ziel is zwart, al ben ik wit als sneeuw
u vlucht als ik de straten af ga stropen

ik rijt de volle vuilniszakken open
uw offer aan de maag van Koning Meeuw

Drs. P wordt 90

p

Op 24 augustus wordt Drs. P 90 jaar, een kleine ode aan de oude meester lijkt me wel terecht.

Negentig

een Zwitsers uurwerk loopt een leven mee
er komt nog veel meer goeds uit Alpenweiden
een lila koe en nogal blote meiden
vergeet vooral niet Drs. P

zijn dodenrit per snelle arrenslee
de  wolven –ja, het waren barre tijden-
die reizigers als warme hap verbeidden
werd grijsgedraaid (eerst plaat, daarna CD)

nog altijd gaat een veerpont heen en weer
al heeft geborrel akelig  geklonken
(hetgeen betekent dat hij is gezonken)
de woorden  echter zinken nimmermeer

al negentig, de veerman wacht met lonken
en  op en neer  beweegt  uw ganzenveer

De verzorger

de verzorger

daar ligt hij kermend op het veld
het zal beslist niet lang meer duren
dit zijn de laatste levensuren
van eens een trotse voetbalheld

hij wordt door helse pijn gekweld
hem trof de zwaarste der kwetsuren
men vreest een aantal botfracturen
het slachtoffer is uitgeteld

dan rent een schim en niet veel later
beschouwt een oog de breuk of wond
de toestand wordt al snel doorgrond
er komt  een spons en kijk … wie staat er

een doodgewaande blijkt gezond
de stille kracht van ijskoud water

Vaderdag

Vaderdag

hoera, het is weer vaderdag vandaag
het nageslacht is heel vroeg uit de veren
om diepgevroren broodjes te gaan smeren
de koffie is een aanslag op mijn maag

de spullen die ze straks aan mij gaan geven
zijn nu al van mijn saldo afgeschreven

een kalme stroom

een kalme stroom


je leven werd een kabbelende stroom
die kalm meandert tussen zomerkaden
de schepen ogen traag en zwaar beladen
doch voeren slechts een achterhaalde droom

wat futen drijven slaperig en loom
een rietkraag lispelt treurig een ballade
de avondzon belicht met veel genade
de knekels van een jonggestorven boom

je houdt de bedding keurig in bedwang
het wassend water zal geen mens verrassen
je hebt geleerd je golven aan te passen
van verre oevers klinkt een zwanenzang

Vogelgeluiden

tjielp

Ik verbaas me nog altijd over het gedicht 'De mus' van Jan Hanlo. Is het een mop, of is het een gedicht? Ach ... allebei kan natuurlijk ook. Ik heb er in een speelse bui -die komen zelfs op mijn leeftijd nog voor- een bewerking van gemaakt:

vogelgeluiden

tjielp tjielp-tjielp tjielp tjielp
etc.
zo maak je van een mus een dichter
of van een dichter een mus

tjiftjaf tjiftjaf tjiftjaf tjiftjaf tjiftjaf
etc.
daar zit toch veel meer diepgang in
getuigt van zelfreflectie

kras kras kras kras kras
etc.
ach de kraai
is er nog toekomst voor de kraai
geen kraai kent zijn toekomstig kraslot

klep klepperdeklep klep klep
etc.
de ooievaar kleppert er op los
hij voelt zich thuis in Den Haag

…. …. …. …. ....
etc.
geef mij eigenlijk maar een ei
een ei hoor je niet
een snufje zout, halfzacht alsjeblieft

chocola

chocola

je  lichaam is van pure chocola
godin, je zult beslist geweldig smaken
maar ach, je smelt als ik je aan zal raken
figuurlijk leuk, maar letterlijk … nou ja

dus laat ik de contacten liever na
en sla ik somber aan het hongerstaken
de lange nachten zijn gevuld met waken
de liefde lijkt op anorexia

ik had je graag voorzichtig  speels geknepen
je uitgekleed en rijkelijk bedeeld
met kussen, met mijn tong je huid gestreeld
maar ik word wijs, de lessen zijn begrepen

ik weet  dat elke man jou snel verveelt
je daagt hem uit en scheurt hem dan in repen

de denker

denker

de denker

‘een dichter is een denker’ wordt beweerd
toch denk ik niet dat ik een denker ben
ik denk, als ik mezelf tenminste ken
dat ik het denken reeds heb afgeleerd

soms denk ik tijdens slapeloze nachten
dat ik slechts denker ben in mijn gedachten

Wilde haren kwijt?

wilde haren kwijt?

ze komen uit de neus en uit de oren
en woekeren op borst en buik en rug
ze groeien na het scheren extra vlug
de oorlog tegen wildgroei lijkt verloren

't is vreemd, maar met het vorderen der jaren
verschijnen elke dag meer wilde haren

kortstondige vriendschap

kortstondige vriendschap

ik zag je aan zo’n godverlaten toog
er groeide vriendschap die wat glazen duurde
ik sprak terwijl jij onbewogen tuurde
en stil vernam wat mij zoal bewoog

je stelde mij totaal op m’n gemak
voor even nam ik afscheid van de aarde
maar toen mijn blik je glazen ziel ontwaarde
bestelde ik … een nieuwe fles cognac

Lintjesregen

Vandaag in de krant ...

lintjes

lintjesregen

Het eiland

eiland

Het eiland

Ik draag het eiland altijd op m’n rug.
In nood is het een plek om naar te vluchten,
waar luide leugens dempen tot geruchten.
Ik open achter mij de ophaalbrug.

Er staat een oude hut om in te schuilen.
Verborgen tussen luchtig wuivend riet
ontdooien m’n gevoelens. Onbespied
betast ik daar m’n schrammen en m’n builen.

Omgeven door een metersbrede sloot,
ben ik in staat de dagen te verdragen.
Ik vind er weer de antwoorden op vragen.
Voor even waant het schuwe kind zich groot.

Ter Heijde

Ter Heijde

De iele duinenrij beschermt de huizen,
die sober zijn geschapen door één hand.
Een steile trap geeft toegang tot het strand
en altijd klinkt een onheilspellend ruisen.

Het dorp is voor de zee een onderpand,
zij kan naar lust en willekeur beschikken,
met overmacht of slechts met speldenprikken.
De slapersdijk is voor het achterland.

Een oord aan zee ... waar is de vissersvloot?
Waar zijn de drommen badende toeristen?
Bestaat er angst voor Nereus’ wrede listen,
gebrek aan ruimte in de reddingsboot?

De dorpelingen blijken optimisten,
’t vertrouwen in los zand is levensgroot.

Schilderswijk

Schilderswijk

de ezel wankelt en de tube lekt
maar het palet is kleurrijker geworden
een onbekende spijs ligt op de borden
het vlees van Rubens is geheel bedekt

de Haagse school is overwegend zwart
verdwenen is het bonte dialect
met zware ziektes en de dood doorspekt
het maakt op Ypenburg een nieuwe start

het licht van Rembrandt is er ver te zoeken
al maakt de nachtwacht vele overuren
de verre vrienden vinden goede buren
het straatbeeld toont een rijk bezit aan doeken

heeft hier de kunstenaar zijn drang verloren
of wordt het nieuwe meesterwerk geboren?

Ik ben toch niet gek ...cpc

Die dag

die dag

de dag begon zoals een dag begint
het vaste ritueel, dezelfde vloeken
je bent nog uren naar jezelf aan ‘t zoeken
de spiegel huilt, je laat een boer, een wind

het leven leek een bokkenpruik met luizen
maar dat veranderde die dag spontaan
vergeten was de smaak van levertraan
en zelfs een grijs Den Haag begon te bruisen

wat deden al die ‘pakken’ ongewoon
het hele Plein gevuld met regenbogen
het standbeeld sprak en danste met z’n ogen
dus morgen weer zo’n snoepje van m’n zoon

Wildplasser

wildplasser

ach ja, zo’n avond stappen op het Plein
na weer een zware week van zinloos zwoegen
blijft toch elke keer een waar genoegen
een rokerig maar sfeervol samenzijn

pas later op de avond daagt venijn
van bier gedronken in de vele kroegen
-waar vrienden je zo vaak naar buiten droegen-
het oude liedje met een triest refrein

gebruik van bier heeft echter ook nog tegen
-de kenners weten van dit fenomeen-
het feit dat je zo vaak de blaas moet legen

een muur, een boom…, maar soms maak je het doller
je moet toch ergens met die ballast heen
dan wordt de oude Hofvijver iets voller

De ooievaar

De ooievaar

het dier zit armetierig in de veren
een rafelig en slordig ogend pak
z’n financiële toestand – danig zwak-
verhindert aanschaf van gepaste kleren

hij schrijdt hautain, als opgeblazen heren
van adel met een lege plunjezak
een overdaad aan schijn en kouwe kak
z’n snavel echter blijft zich kranig weren

hij staat bekend als brenger van geluk
die reputatie dankt hij aan een leugen
al jaren neemt hij kind en ouders tuk

en telkens rijst bij mij die ene vraag:
hoe komt een beest dat nooit heeft willen deugen
in ’t wapen van een moordstad als Den Haag?

cam

bevroren geluk

bevroren geluk


hij kijkt u bijna
smekend aan met zijn
bevroren ogen u kunt
hem daar niet laten
staan denkt u vol
mededogen

u helpt hem uit z’n
koude jas z’n huid is
als van cellofaan uw jubel
is nog niet spontaan doch
dit verandert wel alras

u warmt hem met uw
smeulend vuur z’n dooi
is hevig maar zeer kort u
tovert in een vierde uur
vier jaargetijden op uw
bord

Lichaamstaal

lichaamstaal

hier huizen hoofd en ruggengraat der natie
een linkerhand doet zaken op de pof
de rechtervuist is handig met verlof
het warme hart schoorvoetend uit de gratie

de middelvinger zorgt voor consternatie
een gladde tong is dubbellang van stof
't geheugen wordt geplaagd door Korsakov
de huid vertoont geen druppel transpiratie

wat klieren bekken onbehoorlijk grof
een dikke darm heeft last van obstipatie
de ballen zijn bevreesd voor een castratie
en lange tenen schieten uit hun slof

de politiek zorgt wel voor inspiratie
wat zou ik moeten zonder Binnenhof

Boekhandel Verwijs

Boekhandel Verwijs

ze liggen er, of staan in lange rijen
in overvolle kasten, wand na wand
te wachten op de hongerige klant
verzot op literaire lekkernijen

hier kan boulimia perfect gedijen
en springen lettervreters uit de band
ik smul in dit driesterrenrestaurant
mijn favoriete plek in de contreien

de hemel is, etage na etage
aanwezig in het centrum van de stad
van huis, maar thuis gaan vergezichten open

je kunt er kijken , kijken ... en dan kopen
hier heeft de boekenwurm zijn habitat
Verwijs, het paradijs in de Passage

1 : 25

1 : 25

          made in Madurodam

          de croquetten in het restaurant
          zijn aan de kleine kant

                                C.B. Vaandrager

wat zeurt die man toch over de kroketten
oké, ze zijn wat aan de kleine kant
maar wat verwacht je als het restaurant
niet groter is gebouwd dan de maquette

en straks bezoekt hij ook nog de toiletten
daar loopt het vrijwel zeker uit de hand
ik hoor hem nu al schreeuwen, moord en brand
als hij de maat ziet van de kabinetten

Madurodam maakt grondig korte metten
met allerhande grootspraak in dit land
hier schrijft de kleine man nog steeds de wetten
en wint de kinderziel het van verstand

Jonge sla

jonge sla


ik ben in staat het zwaarste leed te dragen
het uitzichtloos verdorren van een boon
een snijbloem en zijn onverdiende loon
ik zie het aan, doch niemand hoort mij klagen

het rooien van de bintjes is gewoon
een schaamteloze daad die af doet vragen
of een beroep op normen ooit zal slagen
toch blijf ik hard, negeer het machtsvertoon

maar in september, bij die jonge sla
zojuist geplant in toegewijde aarde
bezwijkt m’n laatste restje eigenwaarde
dan huil ik en dan smeek ik om gena

Het is wel eens leuk om van een bekend gedicht een bewerking te maken, bovenstaand gedicht is mijn versie van het bekende gedicht van Rutger Kopland.

jonge sla

alles kan ik verdragen
het verdorren van bonen
stervende bloemen in een hoekje
aardappelen kan ik met droge ogen
zien rooien, daar ben ik
werkelijk hard in

maar jonge sla in september
net geplant, slap nog,
in vochtige bedjes, nee

Crisissonnet

crisissonnet

normaalgesproken krijgt u twee kwatrijnen
en twee terzinen, samen een sonnet
door mij met liefde in elkaar gezet
een stevig bouwwerk, veertien vaste lijnen

maar nu een zware crisis ons doet kwijnen
zie ik naast levensvreugd en bankbiljet
mijn moeizaam opgespaarde dichtersvet
met lede ogen gaandeweg verdwijnen

vergeeft u mij dat ik zal moeten snijden
de veertien regels zijn u wel gegund
helaas, de ingreep valt niet te vermijden

het zijn nu eenmaal barre … barre tijden
na regel dertien volgt er slechts een punt
.

De Slegte

De Slegte

de Spuistraat op een wolkenloze dag
een winkel die je niet voorbij kunt lopen
lag gevelbreed voor koopjesjagers open
de Slegte, boeken voor een klein bedrag

’t is voor een dichter vaak een hard gelag
als daar je werk, dat iemand ooit wou kopen
als tweedehandsje droevig staat te hopen
op nog een kans (maar nu met meer ontzag)

een boek is als een kind, het doet verdriet
als niemand zich aan jouw geluk wil hechten
die aanblik ... ik moest tegen tranen vechten
een slapeloze nacht lag in ‘t verschiet

daar stond mijn fraaie bundel bij de Slegte
het regende toen ik de zaak verliet

Zuidlarenstraat

Vandaag in de krant:

zuidlarenstraat

zuidlarenstraat

Blonde Dolly

de maanden daagden en de jaren weken
het huisje aan de haven is niet meer
geheim adres van menig Haagse heer
de muren kunnen nu niet langer spreken

de schimmen zijn gevlucht naar verre streken
al wezen kwade vingers keer op keer
en lispelden de tongen van weleer
het spitten is een loze daad gebleken

het is weer rustig in de oude buurt
en het dossier ligt onder stof begraven
maar ’s avonds doolt er soms nog iemand rond

die hoopvol bij een kroeg naar binnen gluurt
op zoek naar klanten rond de Nieuwe Haven
het is een jonge vrouw… en zij is blond

Zie ook de volgende site >>>

Passage

Vandaag aandacht voor een Haags stadsgedicht van Gerrit Achterberg, geschreven in 1953 (mijn geboortejaar). Het blijft een mooi gedicht.

passage

Passage

Den Haag, stad, boordevol Bordewijk
en van Couperus overal een vleug
op Scheveningen aan, de villawijk
die kwijnt en zich Eline Vere heugt.

Maar in de binnenstad staan ze te kijk,
deurwaardershuizen met de harde deugd
van Katadreuffe die zijn doel bereikt.
Ik drink twee werelden, in ene teug.

Den Haag, je tikt er tegen en het zingt.
In de passage krijgt de klank een hoog
weergalmen en omlaag een fluistering
tussen de voeten over het graniet;
rode hartkamer die in elleboog
met drie uitmondingen de stad geniet.

Gerrit Achterberg
(uit: Ode aan Den Haag , Amsterdam 1953)

Vandaag in de krant

Vandaag stond het volgende gedicht van mij in de krant (AD Haagsche Courant):

haagse gaten

Constantijn Huygens als stadsdichter

Huygens

Lees verder...

Liefde in lijn 6

lijn 6

Liefde in lijn 6

de banken bleken allemaal bezet
een meisje keek me aan met zachte ogen
het leek of er gewikt werd en gewogen
ze riep mij (voor een hoopvol tête-à-tête?)

een lach verried mijn dwaze binnenpret
dat zulke mooie meiden mij nog mogen
en mij met steelse blikken zelfs ook pogen
te vangen in hun amoureuze net

edoch, m'n overmoed verdween spontaan
toen ik begreep waarom zij had geroepen
op deze leeftijd valt niet meer te snoepen
ze bood een oude man haar zitplaats aan

 

Koud hè ?

ijspaleis

Koud hè ?

de warmte heb ik ijzig afgezworen
mijn hart is van het hardste noordpoolijs
er  is geen plaats voor  ‘redelijkerwijs’
de geest is al decennia bevroren

geen opstand zal mijn schrikbewind verstoren
met hand en tand, bereid tot elke prijs
verdedig ik mijn arctisch paradijs
een dik pak sneeuw zal  elke noodkreet smoren

ik ben uit een wolvin van steen geboren
mijn leven werd een lange barre reis
ik ben nu thuis, u bent mijn godenspijs
bij volle maan kunt u mijn loflied horen

ik woon in een reusachtig wit paleis
en kijk omlaag vanuit een hoge toren

 

Feyenoord-Heerenveen

een vreemder taaltje heeft geen mens gehoord
ze springen over sloten en ze kaatsen
de westerlingen zien zij als melaatsen
ze hebben Bonifacius vermoord

de raarste namen geven zij aan plaatsen
(tenzij een naam als ‘Ljouwert’ u bekoort)
ze lopen over straten op hun schaatsen
en erger nog: ze planten zich ook voort

o laat ze nooit ontsnappen uit hun oord
die zwijgzamen en immer tegendraadsen
dus bouw om heel dat land van ondermaatsen
een afsluitdijk, of muur (maar zonder poort)

nog nooit had ik mij aan een Fries gestoord
maar toen won Heerenveen van Feyenoord

Haagse gaten

wat zijn dat toch voor vreemde ronde gaten
als holle ogen in een bleek gelaat
gevuld met zand, maar leeg en desolaat
welk wezen zou die sporen achterlaten

ze intrigeren mij in hoge mate
zijn het de stempels van een duivels kwaad
het werk van een ontsnapte psychopaat
die iets begroef in maanverlichte straten

de gaten wachten, vullen tijd met zwijgen
de leegte nam bezit van hun bestaan
wat komen zou, is nimmer aangekomen

eens zouden nieuwe stammen hier ontstijgen
het nageslacht van hen die moesten gaan
het wachten is  op ooit beloofde bomen

Kwart miljoen voor Atlantikwall Museum

DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft dit jaar een kwart miljoen euro gereserveerd voor de oprichting van een Atlantikwall Museum in Scheveningen. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat maandag besloten.

bunker

Atlantikwall

er ligt een oude bunker onder 't zand
men zegt: hij is vervallen en verlaten
toch hoorde ik er iemand zachtjes praten
een herfstdag, er was niemand op het strand

er ging een steen opzij, er kwam een hand
en even later zag ik twee soldaten
ze oogden traag, hun legerjas vol gaten
ze klommen over de betonnen rand

er huizen schuwe geesten in dit land
gerezen uit de schrijnen der fanaten
ze nemen 's nachts bezit van onze straten
en kalken vreemde tekens op een wand

Sjoukje Dijkstra

Na al de kou en de ijspret van de afgelopen weken, moest ik weer even terugdenken aan een ijs-vip uit mijn prille jeugd. Niet alleen een koningin op het ijs, maar ook een beetje een heimelijk lustobject voor alle Nederlandse mannen.

sjoukje

Sjoukje Dijkstra

ik heb Sjoukje nog zien rijden
achterwaartse achten
kalligrafeerden het ijs
diepe haast achteloze voren

de vrije kür een Friese samba
op diepgevroren water
bevrijde onderkoelde passie
het einde van de ijstijd

na de dubbele rittberger
schonk mijn vader
een dubbele whisky (on the rocks)
starend naar het glas

wachtend tot het ijs zou smelten