Geboortestad

vijver 

Zo ik iets ben ...

die oude stad waar jij ooit bent geboren
is op je tochten zwijgend meegegaan
je waant je mijlenver bij hem vandaan
bij tijd en wijle vind je toch zijn sporen

hij speelt met jou een spel van ‘zwaan-kleef-aan’
men kan de wieg nog aan je tongval horen
de nestgeur is wel vaag, maar niet verloren
zijn wortels zitten diep in elk orgaan

in welke vreemde haven je ook bent
er blijven schimmen uit een ver verleden
zij volgen kalm maar altijd consequent

het afscheid was niet meer dan ‘au revoir’
al lijkt de navelstreng dan doorgesneden
je bent je leven lang een Hagenaar

Pasen 2016

pasen

TV

tv

TV 

ze kijken samen ’s ochtends al tv
en zo verglijden starend lange dagen
hij zwijgt vooral en roert terneergeslagen
vaak eindeloos in kopjes slappe thee

zij lijkt, vergrijsd, verzoend met pais en vree
toch voelt ze diep van binnen soms iets knagen
een onbestemd gevoel van onbehagen
al maakt berusting schuchter haar entree

hij slikt manmoedig bittere verwijten
die zij in boze buien kribbig spuit
het is te laat voor weerwoord of gemuit
hij wil geen oude wonden openrijten

het leven blijft beperkt tot dagen slijten
zij zet de televisie ’s avonds uit

(uit de bundel 'Voldaan' - Uitgeverij Liverse - 2014)

Nu ook in Rotterdam

mini 

De bundel 'Vlammende gedichten' is nu ook geplaatst in de minibieb aan de Bergselaan te Rotterdam. Met dank aan Karin van Dreven.

Twee filmpjes op Omroep West

ow

Op Omroep West zijn twee filmpjes over mij te zien. Klik op deze link.

ow 

Vandaag editie 42

cpc

Op 11 maart op Omroep West

ow

Voor de belangstellenden: onlangs heb ik voor Omroep West 3 Haagse stadsgedichten mogen voordragen. De uitzending (in het journaal) zal naar alle waarschijnlijkheid op vrijdag 11 maart plaatshebben.

Een poëtisch stilleven

stilleven

Hebban olla vogala is lange tijd aangemerkt als de oudst bekende zin in het Oudnederlands ... lees hier verder. De hoogste tijd om er een beetje mee te gaan spelen. De bewerking is opgenomen in de bundel 'Voldaan'. Zie hier een vergroting van de foto.