Vrede en recht?

wapen 

Vrede en Recht? En dan zie je een afbeelding waarop zo'n arme aal meedogenloos uit het leven wordt gerukt door zo'n langsnavelig beest.

Het vergeten dier

hij staat als trotse eiber in het wapen
met boven hem een echte gouden kroon
een beeld van rijkdom en van machtsvertoon
hij waakt, de Hagenezen kunnen slapen

hij duldt geen tegenspraak, geklaag of hoon
z’n snavel is als koningszwaard geschapen
hij hoeft zijn keel slechts even maar te schrapen
en oproerkraaiers doen weer heel gewoon

maar in het wapen huist een tweede dier
geofferd en door iedereen vergeten
een simpel beest en zeker niet sacraal

gevangen is hij door de harpoenier
hij dient de ooievaar tot lekker eten
echt niemand laat er tranen om de aal

Nog altijd gratis ...

on

De bundel 'Oude nozem' is nog altijd gratis te downloaden. Daar wordt veelvuldig gebruik van gemaakt.  Maak kennis met mijn gedichten. Klik hier.

Fruitschalen en vogelnesten ...

Prinsjesdag (2)

ze waren weer present, die rare hoeden:
een dame had een bloemkool op haar hoofd
haar buurvrouw had een vogelnest geroofd
zo groot, daar kon een ooievaar op broeden 

een uitgelaten juffrouw, een gegoede
had zich vandaag bijzonder uitgesloofd
een zwaarbeladen vrachtschip sappig ooft
genoeg om heel het ziekenhuis te voeden

’t is fraai, zo’n rariteitenkabinet
een exhibitie van verzamelwoede
de lachlust werd gewekt, ten overvloede
het leven leek een kleurrijk feestbanket

toen kwam de vrouw van Jantje met de pet
ze droeg alleen een doekje ... voor het bloeden

Wat zal Bea ons nu weer gaan vertellen?

Prinsjesdag

voor hoeden ben ik altijd op mijn hoede
de hoed, symbool van rijkdom en van macht
ontpopt zich soms met veel verbeeldingskracht
als een gezworen vijand van het goede

de draagster is bij voorbaat al verdacht
ik hoor de woorden die ik reeds bevroedde
orakeltaal van koninklijken bloede
het onheil dat een ander heeft bedacht

de klaagzang van het ganse kabinet
bezorgt mij rimpels, hoofdpijn, grijze haren
er wachten ijzig koude tropenjaren
ik doe ontstemd een dronkenmansgebed

ik wil mijn lijfspreuk aan u openbaren:
de boodschap van een hoed is meestal pet

Ondertussen in het Mauritshuis ...

anatomische les

12 september ... verkiezingen!

kleuren

Of is het doodgewoon die mooie dag

Nadagen

de zon doet ongelofelijk zijn best
smijt onbaatzuchtig met de laatste krachten
-de kou laat nu niet lang meer op zich wachten-
hij strooit de levensvreugd die hem nog rest

de zomergasten zijn nog niet vertrokken
ze wachten op het teken voor de vlucht
de stilte wordt verbroken door gerucht
vanuit de verte roepen zacht de klokken

je strompelt op pantoffels stil naar buiten
gebroken door de slapeloze nachten
het kost je moeite om je vest te sluiten

na maanden zie ik weer een prille lach
zijn het de spuiten die de pijn verzachten
of is het doodgewoon die mooie dag

Foto's Haags Uitfestival 2012

hu

Zie hier de foto's gemaakt tijdens het Haags Uitfestival 2012.

Haags Uitfestival 2012

hu

Adriaan Bontebal Memorial

ab

Nieuwe website Haagse Poëzieroute

hp 
De Haagse Poëzieroute heeft naast de actieve Facebookpagina nu ook een eigen website, die de komende tijd verder wordt gevuld met gedichten over Den Haag, foto's & filmpjes en relevant nieuws. De site presenteren we aan de lettereninstellingen in Den Haag tijdens het Haags Letterenoverleg (zie hieronder) op 11 september a.s. maar u geven wij als belangstellende nu alvast een kijkje: www.haagsepoezieroute.nl