Bij de dood van een octopus

paul

Paul is dood
zo heeft de krant gemeld
het was geen schok
hij had het zelf voorspeld

Zie dit artikel.

Thuisfluiter?

Thuisfluiter?


ik zocht het woordje ‘thuisfluiter’ op Google
het was voor mij een onbekend begrip
ik dacht aan muzikant of scharrelkip
maar telkens was de treffer ‘Pol van Boekel’

Zie 'ADO-spelers woedend op van Boekel'

'Poeslief' is verschenen

poeslief

'Poeslief' is verschenen!

Poeslief is verschenen. Het is samen met 'Hondstrouw' de nieuwste bundel in de befaamde Rainbow Essentials Reeks.
De opnieuw fraai uitgegeven bloemlezing bevat onder meer gedichten van Wilma van den Akker, Abdel Hafid Bouzidi, Karel Eykman, Mensje van Keulen, Daan de Ligt, Frans Pointl, Ivo de Wijs en Rikkert Zuiderveld.

Zie ook hier.

 

Dodo

dodo

Dodo 

de laatste dodo laat een traan
de sfeer is nu voorgoed bedorven
geen chick meer om mee uit te gaan
het is hier vrijwel uitgestorven

Knaagdier

al laat hij nooit zijn scherpe tanden zien
het wezen is geboren om te knagen
die taak is door zijn schepper opgedragen
er is een eeuwenoud en vast  stramien

hij wentelt zich in groeiend onbehagen
de chaos is voor hem de haute cuisine
hij vegeteert op vrees en bovendien
zal wroeging nooit zijn zielenrust belagen

bij zonlicht lijkt het beest de tegenpool
van wat zijn schaduw herbergt,  in gedachten
bezint hij zich op nieuwe heksenjachten
zijn ogen spieden  almaar, zwart als kool

hij is een telg van duistere geslachten
omgeven door de stank van het riool

Roofdier

het roofdier slaapt, vermoeiend was de jacht
hij heeft zijn kracht en vaardigheid bewezen
de honger heeft hij even niet te vrezen
de daad werd als in trance door hem volbracht

in ruste oogt hij vriendelijk en zacht
een goedzak om zijn aaibaarheid geprezen
van woeste dadendrang voorgoed genezen
en niets verraadt zijn hunkering naar macht

zij streelt hem speels, haar ogen waakzaam open
verlangend  kijkt ze op de jager neer
zijn lust is na het feestmaal  afgedropen
zij is nog niet voldaan, haar lijf wil meer

ze hoopt dat hij zijn plicht niet zal ontlopen
het blijft toch niet bij deze ene keer

De ambtenaar slaat terug

in antwoord op een tiental uwer brieven
waarin u telkenmale boosheid spuit
aangaande een gemeentelijk besluit
inzake het hanteren van tarieven

ontken ik de correctheid van uw grieven
de aanslag klopt tot op de laatste duit
dus stop met het gemekker en gemuit
dit is geen bende harteloze dieven

en traag, geachte klager, bent u zelf
wij zijn er niet om burgers te gerieven
daar kom ik hierbij openlijk voor uit

en volgens mij belazert u de kluit
ik rust nu even uit in de archieven
in afwachting van schrijven nummer elf

Schoothondje

het roofdier werd een trillende neuroot
een prooi voor rusteloze vrouwenhanden
soms gromt hij wat, ontbloot verward zijn tanden
maar meestal vindt hij vrede op haar schoot

ze maakt hem van geheimen deelgenoot
van smeulend vuur dat nimmer fel zou branden
de dromen die als wrakhout telkens strandden
al strelend wordt de trage tijd gedood

hij likt haar tranen weg en laat haar klagen
ze vindt voor haar verdriet een open oor
zijn wensen echter vinden geen gehoor
hij voelt een almaar groeiend onbehagen

hij is een reu, hij is een carnivoor
en wil beestachtig paren en gaan jagen

Een speciale gebeurtenis op de middenstip (2)

Dit artikeltje stond vandaag in AD Haagsche Courant:

rp